Yksityinen laboratorioala

Yksityinen laboratorioala on muodostunut toisaalta kunnallisten laboratorioiden yksityistämisprosessissa, ja toisaalta yksityisten yritysten ulkoistaessa omia laboratoriotoimintojaan.

Yksityisellä laboratorioalla työskentelee noin 150 ylempää toimihenkilöä, joista suurin osa on Loimun jäseniä.

Yksityisen laboratorioalan työehtosopimus on neuvoteltu Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n ja Ammattiliitto Pron välillä.

Loimu on mukana yksityisen laboratorioalan taustaryhmän työskentelyssä ja neuvottelemassa laboratorioalan työehtosopimusta. Taustaryhmän tehtävänä on tehdä linjaukset siitä, millaista työehtosopimusta ja neuvottelutoimintaa halutaan ylemmille toimihenkilöille laboratorioalalle. Taustaryhmä esittää YTN:n hallitukselle alan neuvottelutavoitteet sekä mahdollisen neuvottelutuloksen hyväksymistä tai hylkäämistä.

Yksityisen laboratorioalan työehtosopimus 2023 – 2025

YTN:n verkkosivuilta löydät lisätietoa yksityisestä laboratorioalasta.

Lisätietoa: