Työsopimuksen koeaika

Osa työsopimuksen voimassaoloajasta voidaan sopia erityiseksi koeajaksi, jonka kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa ilman irtisanomisaikaa. Koeaika voidaan sopia sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen työsopimukseen. Koeaika edellyttää aina nimenomaista sopimusta työnantajan ja työntekijän välillä.

Koeajan pituus on sopimusasia. Koeaika saa olla enintään kuuden kuukauden pituinen ja määräaikaisen työsopimuksen ollessa kyseessä korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta. Koeaika ei ole sallittu, jos työntekijällä on useampia peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia saman työnantajan palveluksessa. Tämä koskee myös lyhyen ajan sisällä alkavaa uutta määräaikaista työsopimusta samalle työnantajalle ja samankaltaisiin työtehtäviin.

Työntekijän kannalta koeaika merkitsee sitä, että hän voi koeaikana seurata vastaako työ odotuksia, tai sitä mistä on työnantajan kanssa sovittu.