Urapalvelut

Matematiikka ja tilastotiede

Yleistä

Matematiikka on luonnontieteen peruskieli, jonka avulla tutkitaan mm. lukuja ja niiden käyttäytymistä. Se on loogisen ajattelun pohja ja matemaattista osaamista tarvitaan tiedon käsittelyyn.

Matemaatikkoja ja tilastotieteilijöitä koulutetaan Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistossa. Matemaatikkoja valmistuu vuosittain noin 180, tilastotieteilijöitä noin 25 luonnontieteen puolelta.

Alan ilmiöitä

Datan määrä lisääntyy koko ajan, ja sen käsittelyyn ja ymmärrettävyyden parantamiseen tarvitaan asiantuntijoita. AI-ymmärryksen tarve, matemaattisten sovellusten rakentaminen ja tilastotieteen ja ohjelmointitaitojen yhdistäminen ovat jatkuvasti kasvavia osaamistarpeita työelämässä. 

Työllisyys ja uranäkymät

Tilastotieteilijöiden työllisyystilanne on erittäin hyvä, työmarkkinoilla tilastotieteilijöitä (FM) on noin 400. Matemaatikkoja on työmarkkinoilla noin 4600, työttymyysaste on noin 6 %.

Työllistävät alat ja työnantajien esimerkit

Matemaatikot ja tilastotieteilijät työllistyvät sekä datan käsittelyn ja analytiikan, tutkimuksen, että palvelutoiminnan sektoreille sekä konsultointiin erityisesti ohjelmistoalalle.

Tieteelliset ja tekninen toiminta, tutkimus

 • Bittium
 • Foreca
 • VTT

ICT, ohjelmointi

 • Aureolis
 • Codemate
 • Nokia
 • CSC
 • Unikie

Teknologiateollisuus

 • Vaisala

Finanssiala

 • LähiTapiola
 • Nordea
 • OP-Ryhmä
Palveluala
 • Finanssialaa palvelevat yritykset
 • Veikkaus

Valtion tutkimuslaitokset

 • Ilmatieteenlaitos
 • Keskusrikospoliisi
 • LUKE
 • Ruokavirasto
 • Suomen Ympäristökeskus
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Tilastokeskus
 • Työterveyslaitos

Kunnat ja kaupungit 

Yliopistot

Nimikkeitä

Akatemiatutkija
Analyytikko
Asiantuntija
Apurahatutkija
Asiakkuusanalyytikko
Automaatiokehittäjä
Biostatistikko
Data Scientist
Data-analyytikko
Erikoissuunnittelija
Erityisasiantuntija
Financial Data Analyst
IT-konsultti
Junior Statistician
Lehtori
Kehittämispäällikkö
Konsultti
Matemaatikko
Opettaja
Ohjelmistokehittäjä
Ohjelmistosuunnittelija
Ohjelmistotestaaja
Post doc-tutkija
Projektitutkija
Projektipäällikkö
Riskianalyytikko
Senior Analyst
Sovellusasiantuntija
Statistician
Suunnittelija
Tekninen suunnittelija
Tohtorikoulutettava
Tohtoriopiskelija
Tuntiopettaja
Tuotespesialisti
Tutkija
Tutkijakoulutettava
Tutkijatohtori
Vakuutusmatemaatikko
Web developer
Yliaktuaari

 
 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu