Luonnonvarakeskuksen akavalaiset

Olemme mukana edistämässä henkilöstölle toimintatavoiltaan tarkoituksenmukaisen, joustavan ja oikeudenmukaisen Luonnonvarakeskuksen kehitystä. Tarjoamme mahdollisuuden toimia paremman työpaikkaviihtyvyyden puolesta ja edistää akavalaisten liittojen jäsenistön yhteenkuuluvuutta.

Yhdistyksemme on Lukessa työskentelevien akavalaisten yhteistyöjärjestö. Olemme olemassa jäsenistöämme varten. Toimimme vapaa-ajalla ja vapaa-ajan keinoin, kuitenkin edistäen ammatillista yhteenkuuluvuutta ja työssä viihtyvyyttä. Tavoitteenamme on kuunnella henkilöstöä paremman Luonnonvarakeskuksen kehittämiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi teemme yhteistyötä Luken johdon ja muiden henkilöstöyhdistysten kanssa. Ajamme myös jäsentemme taloudellisia ja ammatillisia (koulutus) etuja yhteistyössä akavalaisten liittojen kanssa ja pyrimme tarvittaessa vaikuttamaan Luonnonvarakeskuksen harjoittamaan tutkimuspolitiikkaan. Yhdistyksellämme on hallitus, joka kokoontuu tarvittaessa ja järjestää koko jäsenistölle avoimet syys- ja kevätkokoukset. Olemme järjestäneet, ja järjestämme myös tulevaisuudessa, työelämään liittyviä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. Ammatillisiin teemoihin liittyen järjestämme myös kotimaan ja/tai ulkomaan retkeilyjä. Lisäksi harjoitamme tiedotustoimintaa. 

Yhdistyksemme on muodostettu Metsäntutkimuslaitoksen Tutkijat ry:n pohjalle, joka muuttui Luonnonvarakeskuksen akavalaiset ry:ksi ja samalla kaikkia Luken akavalaisia edustavaksi henkilöstöjärjestöksi. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi uuden yhdistyksen säännöt 8.2.2017. Se on myös Loimun rekisteröity jäsenyhdistys.

Yhdistyksen hallitus vuonna 2023: Teppo Vehanen (pj), Esa Uotila, Petri Heinimaa, Leena Yrjänä, Erja Mikkola, Katja Ikonen, Jussi Leppänen ja Petri Heinimaa. Liisa Ukonmaanaho on taloudenhoitaja.