Työmarkkinoille sijoittuminen vaikuttaa valmistuneiden palkkoihin

Helsingin Sanomat julkaisi maanantaina 8.5. artikkelin siitä, millaista palkkaa eri tutkinnoilla voi odottaa työelämässä saavansa. Palkka on vain yksi tekijä alalle hakeutumisessa. Aito kiinnostus tieteenalaa kohtaan tai halua vaikuttaa maapallon tulevaisuuteen liittyviin ilmiöihin kuten luontokatoon tai ilmastonmuutokseen on usein kimmoke hakeutua Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun edustamille aloille. Näillä aloilla olevat arvostavat tutkittua tietoa, ja moni haluaa syventää asiantuntijuuttaan suorittamalla tohtoritutkinnon. Akateemisen uran alkuvaiheen palkkakehitys on kuitenkin hyvin erilainen kuin vaikkapa teollisuudessa, joka sekin työllistää merkittävän määrän luonnontieteen osaajia.

Artikkelissa viitattiin Tilastokeskuksen tekemään 1 – 5 vuotta työelämässä olleiden palkkatarkasteluun.

– Luonnontieteissä ja erityisesti biotieteiden puolella moni jatkaa perustutkinnon jälkeen väitöskirjatutkijana. Väitöskirjatutkijan ansiot ovat tyypillisesti noin 2 400–2 800 euroa kuukaudessa. Se laskee tilastoitua keskimääräistä vuosiansiota merkittävästi erityisesti biologeilla ja biokemisteillä, joista jopa 45 prosenttia voi jatkaa yliopistolla maisterintutkintonsa jälkeen. Kun verrataan työelämässä muutaman vuoden olleiden Loimun jäsenten vuosipalkkoja keskenään, nähdään että yksityisen sektorin vuosiansiot ovat yliopistoon nähden kolmanneksen suurempia, noin 46 500 euroa vuodessa. Työpaikan valinnalla on suuri merkitys ansioihin alallamme, toteaa urapalvelupäällikkö Suvi Liikkanen.

Loimu seuraa luonnon-, ympäristö- ja metsätieteellisten alojen työllisyystilannetta ja koulutusmääriä.

– Tavoitteenamme on, että koulutusmäärät vastaisivat työelämän osaamistarvetta. Edistämme myös tohtorien asemaa työmarkkinoilla. On hyvä muistaa, että Suomessa vuosittain valmistuvasta noin 1 500 tohtorista merkittävä osa on tarkoitettu työllistymään yrityksiin ja julkiselle sektorille, toteaa koulutus- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Aaro Riitakorpi.  

Lue lisää palkasta verkkosivuiltamme ja verkkolehdestä:

Palkkatietoa

Palkkasuositukset opiskelijan apuna neuvotteluissa

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)