Palkkasuositukset opiskelijan apuna neuvotteluissa

Loimun tehtävä on tukea jäseniään työsuhteeseen liittyvissä asioissa, kuten palkkaneuvotteluissa. Loimu vaikuttaa alojensa palkkaukseen myös palkkasuositusten, -neuvonnan sekä työehtosopimusneuvottelujen kautta. Loimun hallitus hyväksyi joulukuussa 2021 uudet palkkasuositukset opiskelijoille vuosille 2022–2023. 

Opiskelijoiden palkkasuositus koskee omaan alaan liittyviä työtehtäviä yksityisellä sektorilla. Suosituksen pohjana on hyödynnetty syksyllä 2021 toteutettua opiskelijoiden työmarkkinatutkimusta sekä aiempia suosituksia. Suosituspalkat nousivat luokasta riippuen 100–300 euroa vuosien 2020–2021 suosituksesta. 

Päivitettävän palkkasuosituksen tavoite on sekä vastata kohonneeseen palkkatasoon että vaikuttaa loimulaisten opiskelijoiden palkkoihin positiivisesti. 

Opiskelijoiden palkkasuositukset 2022–2023

 • Opintojen alkuvaihe, 0–180 opintopistettä: 2 450 €/kk
 • Opintojen keskivaihe, 181–240 op *: 2 700 €/kk
 • Opintojen loppuvaihe, yli 240 op: 2 800 €/kk

*Kanditutkinto suoritettu

Mikäli alalla on työ- tai virkaehtosopimus, jossa määritellään harjoittelijoiden tai opiskelijoiden työtehtävien palkkaus, noudatetaan kyseistä sopimusta.

Tuntipalkan saa jakamalla suosituksen kuukausipalkan luvulla 150. 

Työsuhde on graduntekijälle paras vaihtoehto

Loimu suosittaa gradutyötä tehtäväksi aina työsuhteessa ja kuukausipalkalla. Tällöin työlainsäädäntö suojaa opiskelijaa ja hänelle kertyvät työsuhteeseen perustuvat etuudet sekä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan oikeuttava työssäoloehto. Muita mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja ovat palkkiot, stipendit ja apurahat. 

 • Gradutyön teko ulkopuoliselle taholle: 2 800 €/kk

Henkilökohtaista neuvontaa ja palkkatietoa 

Loimun jäsenenä saat henkilökohtaista palkkaneuvontaa. Ajan saat varattua kotisivuiltamme.  Tarkemmin loimulaisten alojen palkkoihin voit tutustua myös Palkkanosturista, jonka löydät myös loimu.fi

Työnhakutilanteessa palkkatoiveen esittämiseen kannattaa valmistautua huolella, sillä oikeansuuntainen toive kertoo perehtyneisyydestä ja oman osaamisen arvostamisesta. Jos palkka jää työsuhteen alussa alhaiseksi, on palkkatasoa vaikeam­pi korjata myöhemmin. 

Tiesitkö?

Palkkaukseen vaikuttavat myös

 • Työn vaativuus 
 • Paikkakunta
 • Työnantajan sektori
 • Aikaisempi työkokemus 
 • Mahdolliset lisäopinnot tai erityistaidot
 • Henkilökohtainen suoriutuminen

Lataa artikkeli

 • Tämä artikkeli (pdf)