Loimu mukana Akavan poliittisessa mielenilmauksessa työelämäheikennysten vastustamiseksi

Akava toteuttaa tiistaina 6.2. poliittisen mielenilmauksen yhdessä jäsenliittojensa kanssa maan hallituksen työelämäheikennysten vastustamiseksi. Mielenilmaukset toteutetaan ulosmarsseina työpaikoilta klo 14 – 16 pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. Lue lisää

Myös Loimu on mukana mielenilmauksissa, ja kehottaa kaikkia työsuhteisia jäseniään osallistumaan mielenilmaukseen (virkasuhteiset eivät osallistu). Lähetämme tarkempaa tietoa ja ohjeita osallistumisesta niillä paikkakunnilla asuville, joilla ulosmarssit järjestetään.

Miksi ryhdymme mielenilmauksiin?

Tällä poliittisella työtaistelutoimenpiteellä Akava vastustaa hallituksen työelämäheikennyksiä. Akava on esittänyt maan hallitukselle oman, perustellun ratkaisuehdotuksensa, mutta hallitus ei ole sitä noteerannut eikä vastannut siihen.

Akava ei halua, että työmarkkinamallista säädetään lailla ja näin kahlitaan alakohtaista palkkakehitystä. Keskusjärjestö kritisoi myös

  • työtaisteluoikeuden rajoittamista
  • määräaikaisten työsuhteiden solmimista vailla perustetta
  • henkilökohtaisen irtisanomisen helpottamista
  • paikallisen sopimisen hallitsematonta laajentamista sekä
  • työttömyysturvan liian rajua ja nopeaa leikkaamista.

Akavan mielestä hallituksen tulisi myös harkita uudelleen ensimmäisen sairauspäivän muuttamista palkattomaksi ja aikuiskoulutustuen poistamista.

Akava on hallitusohjelman valmistumisesta alkaen toistuvasti pyrkinyt vaikuttamaan hallituksen työelämäuudistuksiin neuvotteluteitse ja sopimalla.

– Olemme tarjonneet rakentavia ratkaisuehdotuksia ja esittäneet hallitukselle vetoomuksen neuvottelujen aloittamisen puolesta, mutta turhaan, kertoo Loimun toiminnanjohtaja ja Akavan varapuheenjohtaja Mikko Salo. – Olemme huolissamme nykyisestä vastakkainasettelutilanteesta ja yhteiskunnan jakautumisesta. Emme halua vahingoittaa työnantajia tai suomalaista yhteiskuntaa emmekä pyri hallituksen kaatamiseen, vaan haluamme, että hallitus kuuntelee akavalaisia veronmaksajia, jotka ovat valmiina uudistamaan yhteiskuntaa.

Loimulaiset mukana osana Akavaa

Loimun hallitus on tehnyt päätöksen osallistumisesta ulosmarssiin. Loimun tekemän jäsenkyselyn tulosten perusteella enemmistö loimulaisista vastustaa hallituksen työelämäheikennyksiä. Jos hallitusohjelman työelämäheikennykset toteutetaan, ne osuvat rankasti myös loimulaisiin, jotka osaamisellaan ja asiantuntemuksellaan varmistavat Suomen menestyksen ja yhteiskunnan toiminnan. Heikennykset osuvat myös nuoriin ja opiskelijoihin. Loimun yli  17 000 jäsenestä opiskelijoita on runsaat 5 000.

Mistä on kysymys? Ketä ulosmarssi koskee? Voiko työnantaja kieltää osallistumisen? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastaukset täältä

Lue Loimu-lehden artikkeli aiheesta Haluaisimme-neuvotella-rakentavasti-tyoelamauudistuksista/

#ParemmanTyöelämänPuolesta

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)