13.4.2022 Nyt

Miten Suomi kehittyy kestävästi?

Luonnon monimuotoisuuden taloudellisen arvon mittaamista tulisi työryhmän mielestä kehittää, jotta monimuotoisuus voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon julkisen talouden suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.

13.4.2022 Valokeila

Kansalaiset tieteentekijöinä

Kansalaishavainnot ovat tavallisten ihmisten tekemiä ja yleiseen käyttöön ilmoittamia vapaaehtoisia havaintoja. Ilmoituksia havainnoista keräävät viranomaiset, tutkijat sekä harrastajien omat yhteisöt.

13.4.2022 Valokeila

Kattavuutta ja parempaa tietoisuutta

HSY oli mukana usean toimijan maaliskuussa 2022 päättyneessä HOPE (Healthy Outdoor Premises for Everyone) -hankkeessa, jossa pyrittiin hyödyntämään asukkaiden vapaaehtoista panosta ja osallistamaan heitä ympäristönsä mittaamiseen.

13.4.2022 Valokeila

Kansalaiset malminetsijöinä

Vaikka kaivosten perustamiseen suhtaudutaan nyt aikaisempaa kriittisemmin, GTK:n Kuopion kansannäytetoimistoon lähetetään edelleenkin tuhansia näytteitä vuodessa.

13.4.2022 Valokeila

Perinneolutta kotimaisesta humalasta

Lukessa käynnistettiin 2017 hanke, jossa kerättiin ja tunnistettiin Suomessa pitkään viljeltyjä humalia. Siinä olivat keskeisessä asemassa kansalaisten puutarhojensa vanhoista humalakasvustoista vapaaehtoisesti lähettämät näytteet.

18.2.2022 Nyt

Koronavirus kiinnostaa evoluution tutkijoita

Koronavirus on tarjonnut viime aikoina kovaa näyttöä evoluution notkeudesta. Evoluutio­biologi Tuomas Aivelo toteaa virusten evoluutiopolkujen selvittämisen olevan erityisen hankalaa.

15.12.2021 Nyt

Niin varjoisat veet

Vesien tummuminen on maailmanlaajuinen ilmiö, ja se vaikuttaa monin tavoin eliöyhteisöihin.