Mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa?

Paikalliselle sopimiselle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Laajassa mielessä paikallinen sopiminen kattaa työpaikoilla kaiken toiminnan, jolla pyritään lisäämään työntekijöiden ja työnantajien välistä yhteisymmärrystä. Koska julkisessa keskustelussa paikallisen sopimisen käsitettä käytetään vaihtelevissa merkityksissä ja tarkoituksissa, se voi aiheuttaa myös hämmennystä.

Yleisimmin paikallisella sopimisella tarkoitetaan työpaikalla tapahtuvaa koko henkilöstöä tai tiettyä henkilöstöryhmää koskevaa sopimista. Työpaikoilla sovitaan paikallisen sopimisen lisäksi muistakin asioista: jokainen solmii esimerkiksi oman työsopimuksensa henkilökohtaisesti työnantajan kanssa.

Työehtosopimukset mahdollistavat paikallisen sopimisen monistakin asioista. Pääsääntöisesti paikalliset sopimukset tekee henkilöstöä edustava luottamusmies. Eri alojen työehtosopimuksiin tehdyt kirjaukset vaihtelevat. Monilla aloilla voidaan sopia paikallisesti esimerkiksi työaikapankista, liukuvasta työajasta, lomarahan vaihtamisesta vapaaksi  tai palkankorotusten jakamisesta. Paikallisesti voi olla järkevää sopia esimerkiksi omalle työpaikalle sopivista työn järjestelyistä tai työntekijöitä kannustavista lisäeduista.

Paikallinen sopiminen voi olla joissakin tapauksissa järkevää niin työnantajalle kuin työntekijällekin. Työnantajien suhtautuminen paikalliseen sopimiseen vaihtelee. Monet työnantajat näkevät paikallisen sopimisen mahdollisuutena kannustaa tai palkita työntekijöitä parempien tulosten saavuttamiseksi. Osa työnantajista ei halua sopia asioista paikallisesti, koska he eivät pidä sitä tarpeellisena tai kokevat sen työlääksi. Osa työnantajista taas pyrkii paikallisella sopimisella säästämään henkilöstömenoissa.

Tärkeintä on, että paikallisesti sovittaessa työntekijöitä edustaa luottamusmies, joka on saanut koulutuksen työsuhdeasioihin.

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, on erittäin tärkeää olla yhteydessä Loimun edunvalvontaan ennen neuvotteluihin ryhtymistä.

  • Lakiluuri

    Puhelinpalvelu ti – to klo 10 – 12