Biologia ja ekologia

Biologien pääaineet ja suuntautumiset vaihtelevat mikrotasolta makrotasolle: geeneistä ja mikrobeista aina ekologiaan ja taksonomiaan. Biologia ulottuu lääketieteestä kemiaan ja eläin-, kasvi- ja ympäristötieteisiin, ja opettajaksi opiskelevat lukevat yleensä vähän kaikkea edellisistä.

Biologeja ja ekologeja koulutetaan Helsingin, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoissa FM-tutkinnolla. Biologeja valmistuu noin 200 vuosittain. Työpaikka löytyy tyypillisimmin Uudeltamaalta, Varsinais-Suomesta tai Keski-Suomesta.

Työllistävät alat ja esimerkkejä työnantajista

  • Bayer
  • Orion
  • BluePrint Genetics
  • FinVector
  • GlaxoSmithKlein
  • Immuno Diagnostics
  • Medix Biochemica
  • PerkinElmer/Wallac
  • Roal
  • Thermo Fisher Scientific
  • Kemira
  • Valio
  • KVVY Tutkimus Oy
  • Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
  • vesiensuojeluyhdistykset
  • VTT
  • Aluehallintovirastot
  • ELY-keskukset
  • Evira
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  • Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät
  • Keskusrikospoliisi
  • Luonnonvarakeskus Luke
  • Maa- ja metsätalousministeriö
  • Metsähallitus
  • Sosiaali- ja terveysministeriö STM
  • Suomen Akatemia
  • Suomen ympäristökeskus SYKE
  • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL
  • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES
  • Työterveyslaitos
  • Ympäristöministeriö
  • keskus- ja yliopistosairaalat
  • erikoissairaanhoidon palvelut: HUS, TYKS, OYS Nordlab, KYS Islab
  • Fimlab Laboratoriot
  • Folkhälsan
  • SPR Veripalvelu
  • Yhtyneet Medix Laboratoriot
  • Pöyry
  • Ramboll
  • Aalto yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Lapin yliopisto
  • Oulun yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Åbo Akademi

Alan ilmiöitä

 • tohtoroituminen
 • työn kausiluonteisuus
 • julkinen sektori korostuu työllistäjänä
 • iso osa työskentelee opettajina, pula pätevistä opettajista korostunut koronan jälkeen
 • konsultointiala kasvaa
 • systeemisen tason osaaminen esim. biodiversiteetin suojelu, ilmastonmuutoksen hillintä
 • biologeista on ollut aiempina vuosina jonkin verran ylitarjontaa, yhteys yritysmaailmaan on hyvä luoda jo opintojen aikana
 • biologian alle tilastoidaan Tilastokeskuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön aineistoissa myös laboratoriopainoitteisia biotieteitä, kuten mikrobiologiaa, molekyyli- ja solubiologiaa sekä genetiikkaa

Biologien nimikkeitä työssä

Työllisyys ja uranäkymät

 • valmistuneita on työmarkkinoilla noin 4000, luonnontieteellisistä aloista kolmanneksi eniten tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan jälkeen.
 • Työttömiä luonnontieteilijöitä on määrällisesti eniten tässä isossa biologian ryhmässä, hieman alle 200 ja työttömyysaste on hieman alle 5 %. Työllisyys on kehittynyt hyvään suuntaan viime vuosien aikana.
 • Tohtoreita on työmarkkinoilla noin 1400 ja heidän työttömyysasteensa on laskenut alle 3 %:iin, työttömänä on noin 40 henkilöä.

Eläintieteilijän uratarina yritysmaailmassa

Marja Innanen johtaa YK:n Global Compactin toimintaa Suomessa. Global Compact on YK:n aloite, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaan ihmisoikeuksia ja ympäristöä kunnioittaen.

Uratarina: Kolme samanlaista, erilaista biologinaista

Inka Lipastia, Emma-Sofia Pippuria ja Roosa Honkasta yhdistää kaksi asiaa: ystävyys ja yhteinen koulutus. Opiskelun merkeissä tavanneet naiset ovat kuitenkin valinneet ammatillisesti omannäköisensä tiet; maaseutuyrittäjänä, opettajana ja ympäristökasvattajana.

Ekologin uratarina

Luomuksen asiakasneuvoja, ekologi Anni Granroth uskoo tiedon lisäksi konkreettiseen tekemiseen ja elämykseen. Tieto vaikuttaa vasta, kun se menee sydämeen. Asiakasneuvojan työnkuva on museossa laaja ja kiehtova, ja haastaa joka päivä.

Tutustu biologian ja ekologian avoimiin työpaikkoihin

Olemme listanneet työnhakusi avuksi alan avoimet työpaikat Duunitorin syötteeseen – ole hyvä!