Biologia ja ekologia

Biologien pääaineet ja suuntautumiset vaihtelevat mikrotasolta makrotasolle: geeneistä ja mikrobeista aina ekologiaan ja taksonomiaan. Biologia ulottuu lääketieteestä kemiaan ja eläin-, kasvi- ja ympäristötieteisiin, ja opettajaksi opiskelevat lukevat yleensä vähän kaikkea edellisistä.

Biologeja ja ekologeja koulutetaan Helsingin, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoissa FM-tutkinnolla. Biologeja valmistuu noin 200 vuosittain.

Työllistävät alat ja esimerkkejä työnantajista

  • Bayer
  • Orion
  • BluePrint Genetics
  • FinVector
  • GlaxoSmithKlein
  • Immuno Diagnostics
  • Medix Biochemica
  • PerkinElmer/Wallac
  • Roal
  • Thermo Fisher Scientific
  • Kemira
  • Valio
  • KVVY Tutkimus Oy
  • Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
  • vesiensuojeluyhdistykset
  • VTT
  • Aluehallintovirastot
  • ELY-keskukset
  • Evira
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  • Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät
  • Keskusrikospoliisi
  • Luonnonvarakeskus Luke
  • Maa- ja metsätalousministeriö
  • Metsähallitus
  • Sosiaali- ja terveysministeriö STM
  • Suomen Akatemia
  • Suomen ympäristökeskus SYKE
  • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL
  • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES
  • Työterveyslaitos
  • Ympäristöministeriö
  • keskus- ja yliopistosairaalat
  • erikoissairaanhoidon palvelut: HUS, TYKS, OYS Nordlab, KYS Islab
  • Fimlab Laboratoriot
  • Folkhälsan
  • SPR Veripalvelu
  • Yhtyneet Medix Laboratoriot
  • Pöyry
  • Ramboll
  • Aalto yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Lapin yliopisto
  • Oulun yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Åbo Akademi

Alan ilmiöitä

 • tohtoroituminen
 • työn kausiluonteisuus
 • julkinen sektori korostuu työllistäjänä
 • iso osa työskentelee opettajina
 • konsultointiala kasvaa
 • koulutusmäärät ovat olleet pitkään suuret ja myös biologian opettajista on alueellisesti ylitarjontaa
 • biologian alle tilastoidaan Tilastokeskuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön aineistoissa myös laboratoriopainoitteisia biotieteitä, kuten mikrobiologiaa, molekyyli- ja solubiologiaa sekä genetiikkaa

Biologien nimikkeitä työssä

Työllisyys ja uranäkymät

 • valmistuneita on työmarkkinoilla noin 4000, luonnontieteellisistä aloista kolmanneksi eniten tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan jälkeen.
 • Työttömiä luonnontieteilijöitä on määrällisesti eniten tässä isossa biologian ryhmässä, hieman alle 300 ja työttömyysaste on noin 7 %.
 • Tohtoreita on työmarkkinoilla noin 1400 ja heidän työttömyysasteensa on laskenut noin 4 %:iin, työttömänä on noin 50 henkilöä.

Tutustu biologian ja ekologian avoimiin työpaikkoihin

Olemme listanneet työnhakusi avuksi alan avoimet työpaikat Duunitorin syötteeseen – ole hyvä!