Biologia ja ekologia

Biologien pääaineet ja suuntautumiset vaihtelevat mikrotasolta makrotasolle: geeneistä ja mikrobeista aina ekologiaan ja taksonomiaan. Biologia ulottuu lääketieteestä kemiaan ja eläin-, kasvi- ja ympäristötieteisiin, ja opettajaksi opiskelevat lukevat yleensä vähän kaikkea edellisistä.

Biologeja ja ekologeja koulutetaan Helsingin, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoissa FM-tutkinnolla. Biologeja valmistuu noin 200 vuosittain.

Työllistävät alat ja esimerkkejä työnantajista

  • Bayer
  • Orion
  • BluePrint Genetics
  • FinVector
  • GlaxoSmithKlein
  • Immuno Diagnostics
  • Medix Biochemica
  • PerkinElmer/Wallac
  • Roal
  • Thermo Fisher Scientific
  • Kemira
  • Valio
  • KVVY Tutkimus Oy
  • Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
  • vesiensuojeluyhdistykset
  • VTT
  • Aluehallintovirastot
  • ELY-keskukset
  • Evira
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  • Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät
  • Keskusrikospoliisi
  • Luonnonvarakeskus Luke
  • Maa- ja metsätalousministeriö
  • Metsähallitus
  • Sosiaali- ja terveysministeriö STM
  • Suomen Akatemia
  • Suomen ympäristökeskus SYKE
  • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL
  • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES
  • Työterveyslaitos
  • Ympäristöministeriö
  • keskus- ja yliopistosairaalat
  • erikoissairaanhoidon palvelut: HUS, TYKS, OYS Nordlab, KYS Islab
  • Fimlab Laboratoriot
  • Folkhälsan
  • SPR Veripalvelu
  • Yhtyneet Medix Laboratoriot
  • Pöyry
  • Ramboll
  • Aalto yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Lapin yliopisto
  • Oulun yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Åbo Akademi

Alan ilmiöitä

 • tohtoroituminen
 • työn kausiluonteisuus
 • julkinen sektori korostuu työllistäjänä
 • iso osa työskentelee opettajina
 • konsultointiala kasvaa
 • koulutusmäärät ovat olleet pitkään suuret ja myös biologian opettajista on alueellisesti ylitarjontaa
 • biologian alle tilastoidaan Tilastokeskuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön aineistoissa myös laboratoriopainoitteisia biotieteitä, kuten mikrobiologiaa, molekyyli- ja solubiologiaa sekä genetiikkaa

Biologien nimikkeitä työssä

Työllisyys ja uranäkymät

 • valmistuneita on työmarkkinoilla noin 4000, luonnontieteellisistä aloista kolmanneksi eniten tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan jälkeen.
 • Työttömiä luonnontieteilijöitä on määrällisesti eniten tässä isossa biologian ryhmässä, hieman yli 200 ja työttömyysaste on noin 5 %.
 • Tohtoreita on työmarkkinoilla noin 1400 ja heidän työttömyysasteensa on laskenut noin 4 %:iin, työttömänä on noin 50 henkilöä.

Biologin uratarina

Maria Saarinen on tehnyt työtä kalatalouden ja kalastajan ammatin puolesta yli 20 vuotta. Kalabiologin koulutus on vienyt varmoin askelin ammattiin, josta on tullut enemmän kuin työtä. Luottamus ja yhteisymmärrys kalastajien kanssa on hänelle arvokas asia.

Tutustu biologian ja ekologian avoimiin työpaikkoihin

Olemme listanneet työnhakusi avuksi alan avoimet työpaikat Duunitorin syötteeseen – ole hyvä!