Metsätieteet

Metsäteollisuudella on pitkä historia Suomessa ja metsä on osa suomalaista identiteettiä. Metsäteollisuus on Suomen suurin vientiala, sen tuotteet kattavat noin 20 prosenttia Suomen viennistä ja ovat tärkeä tulonlähde valtiolle. Siten ala on myös hyvin kansainvälinen.

Metsätieteilijöitä on koulutettu jo vuodesta 1862 Suomessa. Koulutus on monitieteistä ja koulutuksessa yhdistyy ekologinen, taloudellinen ja tekninen näkökulma metsiin. Koulutuksesta osa tapahtuu maastossa. Kun metsätieteilijä ottaa tutkintoonsa tietyt tutkinnon osat, hän on valmistuessaan oikeutettu metsänhoitajan arvonimeen.

Metsätieteilijöitä valmistuu Helsingin yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta noin 80-100 vuosittain.

Työllistävät alat ja esimerkkejä työnantajista

  • Metsä Group
  • Stora Enso
  • UPM
  • Versowood
  • Keitele Group
  • Koskisen Oy
  • Kotkamills
  • Pölkky Oy
  • Tornator
  • OTSO Metsäpalvelut
  • Suomen metsäkeskus
  • Tapio-konserni
  • Vapo
  • L&T Biowatti
  • Metsäteollisuusyritykset
  • Energiayhtiöt
  • John Deere
  • Ponsse
  • Metsäteho Oy
  • Valmet
  • Arbonaut
  • Tieto
  • Indufor
  • Niras
  • Pöyry
  • Ramboll
  •  Nordea
  •  OP
  •  Danske Bank
  • ELY-keskukset
  • Luonnonvarakeskus Luke
  • Maanmittauslaitos
  • Metsähallitus
  • Maa- ja metsätalousministeriö
  • Ympäristöministeriö
  • Metsänhoitoyhdistykset
  • MTK
  • Metsäteollisuus ry
  • Suomen Metsäyhdistys
  • WWF
  • ProAgria
  • Työtehoseura
  • Kehitysyhteistyöjärjestöt
  • Kaupungit ja kunnat
  • Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot
  • Oppilaitokset, kuten metsäoppilaitokset, ammattikorkeakoulut

Alan ilmiöitä

 • puupohjainen biotalous, puu raaka-aineena ja uudet tuotteet
 • metsien merkitys ilmastonmuutoksessa, kiinnostus metsävaroja ja metsien monipuolista käyttöä ja myös suojelua kohtaan
 • kaukokartoitus ja metsäanalytiikka, mallintaminen
 • kasvava pehmopapereiden ja pakkausmateriaalien kysyntä
 • puurakentaminen
 • bioenergiaan liittyvät ratkaisut

Metsätieteilijöiden nimikkeitä työssä

Työllisyys ja uranäkymät

Metsätalouden maatalous- ja metsätieteiden maisterin (MMM) tutkinnon suorittaneita on työmarkkinoilla noin 2 400 henkilöä. Työttömiä työnhakijoita on noin 80, eli metsäalan työttömyysaste on keskimääräistä akavalaista tasoa alempi, noin 3 prosenttia.

Merkittävä osa metsätieteilijöistä työllistyy urapolun edetessä erilaisten asiantuntijatehtävien kautta esimies- ja johtotehtäviin. Metsien käyttöön ja bioenergiaan liittyvät ratkaisut vaikuttanevat myös alan työmahdollisuuksien kehittymiseen.

Metsätieteen avoimet työpaikat

Olemme listanneet työnhakusi avuksi alan avoimet työpaikat Duunitorin syötteeseen – ole hyvä!