Metsätieteet

Metsäteollisuudella on pitkä historia Suomessa ja metsä on osa suomalaista identiteettiä. Metsäteollisuus on Suomen suurin vientiala, sen tuotteet kattavat noin 20 prosenttia Suomen viennistä ja ovat tärkeä tulonlähde valtiolle. Siten ala on myös hyvin kansainvälinen.

Metsätieteilijöitä on koulutettu jo vuodesta 1862 Suomessa. Koulutus on monitieteistä ja koulutuksessa yhdistyy ekologinen, taloudellinen ja tekninen näkökulma metsiin. Koulutuksesta osa tapahtuu maastossa. Kun metsätieteilijä ottaa tutkintoonsa tietyt tutkinnon osat, hän on valmistuessaan oikeutettu metsänhoitajan arvonimeen.

Metsätieteilijöitä valmistuu Helsingin yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta noin 80-100 vuosittain. Työpaikka löytyy yleisimmin Uudeltamaalta, Pohjois-Karjalasta tai Pirkanmaalta.

Työllistävät alat ja esimerkkejä työnantajista

  • Metsä Group
  • Stora Enso
  • UPM
  • Versowood
  • Keitele Group
  • Koskisen Oy
  • Kotkamills
  • Pölkky Oy
  • Tornator
  • OTSO Metsäpalvelut
  • Suomen metsäkeskus
  • Tapio-konserni
  • Vapo
  • L&T Biowatti
  • Metsäteollisuusyritykset
  • Energiayhtiöt
  • John Deere
  • Ponsse
  • Metsäteho Oy
  • Valmet
  • Arbonaut
  • Tieto
  • Indufor
  • Niras
  • Pöyry
  • Ramboll
  •  Nordea
  •  OP
  •  Danske Bank
  • ELY-keskukset
  • Luonnonvarakeskus Luke
  • Maanmittauslaitos
  • Metsähallitus
  • Maa- ja metsätalousministeriö
  • Ympäristöministeriö
  • Metsänhoitoyhdistykset
  • MTK
  • Metsäteollisuus ry
  • Suomen Metsäyhdistys
  • WWF
  • ProAgria
  • Työtehoseura
  • Kehitysyhteistyöjärjestöt
  • Kaupungit ja kunnat
  • Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot
  • Oppilaitokset, kuten metsäoppilaitokset, ammattikorkeakoulut

Alan ilmiöitä

 • puupohjainen biotalous, puu raaka-aineena ja uudet tuotteet
 • metsien merkitys ilmastonmuutoksessa, kiinnostus metsävaroja ja metsien monipuolista käyttöä ja myös suojelua kohtaan
 • kaukokartoitus ja metsäanalytiikka, mallintaminen
 • kasvava pehmopapereiden ja pakkausmateriaalien kysyntä
 • puurakentaminen
 • bioenergiaan liittyvät ratkaisut

Metsätieteilijöiden nimikkeitä työssä

Työllisyys ja uranäkymät

Metsätalouden maatalous- ja metsätieteiden maisterin (MMM) tutkinnon suorittaneita on työmarkkinoilla noin 2 400 henkilöä. Työttömiä työnhakijoita on noin 70, eli metsäalan työttömyysaste on keskimääräistä akavalaista tasoa alempi, noin 3 prosenttia.

Merkittävä osa metsätieteilijöistä työllistyy urapolun edetessä erilaisten asiantuntijatehtävien kautta esimies- ja johtotehtäviin. Metsien käyttöön ja bioenergiaan liittyvät ratkaisut vaikuttanevat myös alan työmahdollisuuksien kehittymiseen.

Metsäekologin ja ympäristöinsinöörin uratarina

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntija Harold Gordillo pääsee hyödyntämään työssään kaikkea tähän mennessä työn ja opiskelun kautta hankkimaansa tietotaitoa. Seitsemässä maassa asunut mies on kuin kala vedessä työskennellessään kansainvälisissä tiimeissä ja arvioidessaan yritysten globaaleja riskejä ja mahdollisuuksia.

Post doc ulkomailla – metsäntutkijan uratarina

Lilli Kaarakka työskentelee Postdoctoral research fellow -nimikkeellä Coloradon yliopiston Boulderin kampuksella Denverin lähistöllä. Yhdysvalloissa nuoret metsäntutkijat joutuvat rakentamaan omat yhteistyöverkostonsa itse. Tutkimustyön edistymistä seurataan tarkasti, mutta samalla heitä myös tuetaan ja sitoutetaan tiedeyhteisön jäseniksi.

kaarakka

Uratarina: Metsätieteilijästä henkilöstöasiantuntijaksi

Metsänhoitajaksi alun perin opiskellut Katja Turunen työskentelee henkilöstön kehittämispäällikkönä metsäteollisuusyrityksessä. Uransa aikana hän on oppinut hyppäämään liikkuviin juniin. Hän ei karta muutosta, vaan pyrkii mieluummin itse johtamaan sitä.

Katja Turunen

Metsätieteen avoimet työpaikat

Olemme listanneet työnhakusi avuksi alan avoimet työpaikat Duunitorin syötteeseen – ole hyvä!