Ympäristöasiantuntija arvioi yritysten globaaleja riskejä

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntija Harold Gordillo pääsee hyödyntämään työssään kaikkea tähän mennessä työn ja opiskelun kautta hankkimaansa tietotaitoa. Seitsemässä maassa asunut mies on kuin kala vedessä työskennellessään kansainvälisissä tiimeissä ja arvioidessaan yritysten globaaleja riskejä ja mahdollisuuksia.

Harold Gordillon työpäiviä värittävät virtuaalitapaamiset kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Hän on yhteydessä Kaakkois-Aasiaan, Saharan etelänpuoleiseen Afrikkaan, Itä-Eurooppaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Aikaerot tuovat työhön oman mausteensa. Koronapandemian vuoksi matkustaminen on vähentynyt ja Gordillo tekee tällä hetkellä työtä pitkälti Suomesta käsin. 

Harold Gordillo työskentelee ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntijana Finnfundilla. Finnfund on suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja, joka rakentaa kestävämpää tulevaisuutta sijoittamalla globaaleja kehityshaasteita ratkaiseviin yrityksiin. Se sijoittaa vuosittain 200–250 miljoonaa euroa 20–30 yritykseen kehitysmaissa. Painopisteet ovat etenkin uusiutuvassa energiassa, kestävässä metsätaloudessa, maataloudessa, rahoitusalassa sekä digitaalisissa ratkaisuissa ja infrastruktuurissa. 

Harold Gordillo teki valinnan ympäristötieteilijän ja ammattijalkapalloilijan uran välillä.

Gordillo antaa asiantuntijalausuntoja ja neuvoja ympäristöriskeistä ja sosiaalisista riskeistä sekä vaikutuksista, joita hankkeella voi olla elinkaarensa aikana. Hän kertoo, millaisin toimenpitein erilaisia riskejä ja niiden vaikutuksia voi hallita sekä ohjaa Finnfundin rahoittamia hankeyhtiöitä vaadittavien standardien saavuttamisessa. 

– Ilmastonmuutoksen vaikutusten ja niiden globaalien riskien ennakoiminen analyysien tekemisessä on noussut keskeiseksi osaksi työtäni. Myös biologinen monimuotoisuus on saamassa ansaitsemaansa huomiota. 

Harold Gordillo kokee työnsä kansainvälisyyden ja moninaisuuden antoisana. Hänestä on mukava työskennellä eri aloilla toimivien yritysten kanssa eri puolilla maailmaa ja havainnoida eri toimijoiden parhaita käytänteitä ja innovatiivisia ratkaisuja kestävän kehityksen saralla. 

Moninaisuus lisää tuottavuutta  

Perusta kotoisin oleva Gordillo kiinnostui ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntijan työstä suorittaessaan ympäristötekniikan kandidaattiopintojaan Perun pääkaupungissa Limassa. Ennen Suomeen tuloaan hän työskenteli useiden työnantajien palveluksessa sekä freelance-konsulttina vedenlaadun seurannan, yhdyskuntajätehuollon ja ympäristövaikutusten arvioinnin parissa. Suomessa hän on keskittynyt urallaan metsäekosysteemeihin ja on tehnyt konsulttityötä muun muassa hiiliasiantuntijana. 

Harold Gordillo on asunut lyhyemmän tai pidemmän aikaa seitsemässä eri maassa: Perussa, Chilessä, Kolumbiassa, Yhdysvalloissa, Etiopiassa, Keniassa ja Suomessa. Työskentely monikulttuurisissa tiimeissä tuntuu hänestä luontevalta ja hän nauttii siitä. 

– Olen oppinut, että monipuolisuus todella lisää tuottavuutta tuomalla uusia näkökulmia, ratkaisuja ja opittuja asioita. 

Mielenkiitoisimpana kokemuksenaan Harold Gordillo pitää Etiopiassa asumistaan. Hän oppi hieman amharan kieltä, joka on maan toiseksi eniten puhuttu kieli. 

– Ulkonäköni vuoksi ihmiset ajattelivat, että olen puoliksi etiopialainen. Liikuin markkinoillakin kuin kuka tahansa paikallinen. Integroiduin lyhyessä ajassa yhteiskuntaan. Etiopialaiset kollegat päättivät kastaa minut ja antoivat minulle jopa uuden nimen. Lähtiessäni Etiopiasta tajusin, että olen todella sydämessäni puoliksi etiopialainen. 

– Kun katson työhistoriaani taaksepäin, näen, että nykyisessä työssäni yhdistyy kaikki aiemmista töistä ja opinnoista keräämäni tekninen asiantuntemus sekä niissä oppimani pehmeät taidot, kuten kulttuurien välinen kommunikaatio. Tämä on ensimmäinen kerta, kun voin hyödyntää kaikkea, mitä olen oppinut urani aikana. 

Limasta Turkuun 

Gordillo suoritti ympäristötekniikan kandidaatin tutkinnon Perussa yhtenä luokkansa, tiedekuntansa ja yliopistonsa parhaimpana oppilaana. Palkinnoksi hän sai lahjakkaille opiskelijoille tarkoitetun stipendin, jonka ansiosta pääsi vaihto-oppilaaksi kestävän kehityksen opintoihin Turun yliopistoon. 

Gordillo viehättyi suomalaisesta koulutusjärjestelmästä niin, että hakeutui opiskelemaan apurahan turvin Helsingin yliopistoon. Hän suoritti maisterin tutkinnon pääaineinaan metsäekologia ja metsätalous ja sai useita stipendejä.  

– Olen suhtautunut intohimoisesti ympäristön kestävyyteen aina 2000-luvulta lähtien, kun opiskelin sitä. Vaihtoehtoinani olivat ympäristöalan tai ammattijalkapalloilijan urat. Ympäristötiede onneksi voitti. 

– Suomesta on tullut adoptiomaani, joka on antanut minulle paljon monella tavalla. Arvostan etenkin mahdollisuutta ammatilliseen kehitykseen ja sitä, että voin työskennellä eri kulttuurien parissa. Syrjäisestä sijainnistaan huolimatta Suomi on yhdistänyt minut maailmaan.  

Harold A. Gordillo 

Ympäristöinsinöörin tutkinto National Agrarian University ”La Molina” Perun pääkaupungissa Limassa, 2008

Pääaine: ympäristötekniikka

Vaihto-oppilaaksi Turun yliopistoon 2009 

Maisteriksi Helsingin yliopistosta 2014

Pääaineet: metsäekologia ja metsänhoito 

Työpaikat: Ympäristövirkatehtävissä Perussa, ympäristökonsultti ja hiiliasiantuntija Viikin tropiikki-instituutissa Helsingin yliopistossa, NIRAS Finlandin projektipäällikkö, kestävän maatalouden konsultti ja projektipäällikkönä ulkoministeriön rahoittamissa projekteissa Nairobissa, Keniassa ja Etiopiassa sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntija Finnfundilla.  

  • 2008: Ympäristökonsulttina Perussa
  • 2009: Stipendi Suomeen: Kestävän kehityksen vaihto-opiskelijana Turun yliopistossa 
  • 2011: Kohti maisterin tutkintoa: Opiskelija Maa- ja metsätalou­dellisessa tiedekunnassa Helsingin yliopistossa 
  • 2013: Konsulttina Helsingin yliopistossa 
  • 2016 & 2018: Konsulttina Keniassa ja Etiopiassa 
  • 2019: Ympäristö- ja yhteiskunta­vastuu­asiantuntijaksi
    Finnfundille

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)