Ympäristötieteet

Ympäristötieteissä tarkastellaan sitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa ympäristöön ja toisaalta, miten ympäristö ja sen tila vaikuttaa ihmiseen ja maailmaan ympärillämme. Ympäristötieteet ovat monialaisia, ja opinnoissa perehdytään kestävään kehitykseen, ympäristöpolitiikkaan, ympäristölainsäädäntöön, ekologiaan ja elinkaarivaikutuksiin sekä taloustieteisiin. Ympäristöosaaminen on tärkeää siirtyessämme kohti kestävää tulevaisuutta.

Ympäristötieteilijöitä koulutetaan Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoissa filosofian kandidaatin ja maisterin tutkinnolla. Lisäksi ympäristötieteilijöitä valmistuu AMK-taustalla kestävän kehityksen koulutusohjelmasta Forssasta. 

Ympäristötieteilijöitä valmistuu ylemmällä korkeakoulututkinnolla luonnontieteistä noin 120 vuosittain, ympäristönsuojeluteknologiasta myös 110. Ympäristösuunnittelijan (AMK) tutkinnolla valmistuu tällä hetkellä noin 100 vuosittain. Työpaikka löytyy tyypillisimmin Uudeltamaalta, Pohjois-Savosta tai Pirkanmaalta.

Työllistävät alat ja esimerkkejä työnantajista

  • Suomen ympäristökeskus SYKE
  • ELY-keskukset
  • Aluehallintovirastot
  • Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät
  • Vesiensuojeluyhdistykset
  • Suomen Luonnonsuojeluliitto
  • WWF
  • kehitysyhteistyöjärjestöt
  • Evira
  • Ilmatieteen laitos
  • Luonnonvarakeskus Luke
  • Maa- ja metsätalousministeriö
  • Metsähallitus
  • Suomen Akatemia
  • Suomen riistakeskus
  • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL
  • Työterveyslaitos
  • VTT
  • Ympäristöministeriö
  • Eurofins Ahma
  • KVVY Tutkimus
  • SYNLAB
  • Ympäristölaboratoriot
  • Ramboll
  • Pöyry
  • Gaia Consulting
  • Golder Associates
  • Sitowise
  • ympäristökasvatusorganisaatiot
  • Helsingin yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Turun yliopisto

Alan ilmiöitä

 • työn kausiluonteisuus
 • sustainability, kestävä kehitys ja vastuullisuus, organisaation sisäinen vaikuttaminen ja yhdistäminen liiketaloudelliseen osaamiseen
 • kierrätyksen ja jätehuollon kehittäminen, tekniset ratkaisut
 • konsultointi ja osuuskuntien kautta työskentely kasvussa
 • raportointi- ja hankeosaamisen arvostus
 • viranomaisyhteistyön ja ympäristölainsäädännön osaaminen

Ympäristötieteilijöiden nimikkeitä työssä

Työllisyys ja uranäkymät

Luonnontieteiden sekä maatalous- ja metsätieteiden puolelta valmistuneita ympäristötieteilijöitä sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita on työmarkkinoilla noin 2 300. Työttömiä työnhakijoita on noin 65 eli alle 3 %.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita ympäristösuunnittelijoita ja ympäristöohjaajia on työmarkkinoilla hieman yli 500 henkilöä. Työttömien määrä on noin 50, työttömyysaste on noin 9 %. Moni jatkaa opintojaan myös ylempään korkeakoulututkintoon.

Ympäristöasioiden, HSE-alueen ja vastuullisuuden teemat ovat tulleet liiketoiminnan tärkeäksi osaksi ja osaamisen arvostus on kasvussa. Uusia voi uramahdollisuuksia syntyä, kun pystyy yhdistämään ympäristöosaamista esimerkiksi talouden, hallinnon ja lainsäädäntöosaamisen alueisiin.

Ympäristöekonomistin uratarina

Noora Tenho opiskeli ympäristöekonomiaa, ja työskentelee vastuullisuusasiantuntijana Nokialla. – Yritysvastuutehtävät ovat haluttuja. Jos haluaa edistää kestävää kehitystä, kannattaa miettiä tarkkaan, mitä erityisesti haluaa saada aikaan ja missä sitä voisi mahdollisesti tehdä, Tenho vinkkaa.

Ympäristösuunnittelijan (AMK) uratarina

Elina Annala koki ympäristöasiat tärkeiksi jo 20 vuotta sitten. Nyt hän on mukana rakentamassa ekovoimalaitosta, joka laskee Salon kauko­lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt alle puoleen. Uuden yhtiön perusrakenteiden luominen ja tekeillä oleva voimalaitos ovat pitäneet palvelupäällikkönä Lounavoimassa toimivan Annalan työpäivät kiireisinä. – Vaikka olemme tekemisissä isojen ja haastavien asioiden kanssa, olen tykännyt työstäni aivan valtavasti, hän toteaa.

Tutustu ympäristötieteilijöiden työpaikkoihin

Olemme listanneet työnhakusi avuksi alan avoimet työpaikat Duunitorin syötteeseen – ole hyvä!