Uutta rakentamassa

Elina Annala koki ympäristöasiat tärkeiksi jo 20 vuotta sitten. Nyt hän on mukana rakentamassa ekovoimalaitosta, joka laskee Salon kauko­lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt alle puoleen.

Ympäristösuunnittelija (AMK) Elina Annalalla, 36, on kyky tarttua asiaan kuin asiaan. Taitoa tarvitaan erityisesti silloin, kun ollaan pystyttämässä neljän työntekijän voimin täysin uutta ekovoimalaitosta.

Laitoksen rakennuttajana toimiva Lounavoima Oy perustettiin vuonna 2017, ja Annala on ollut mukana yhtiön toiminnassa sen alkumetreiltä saakka. Salon Korvenmäkeen vuonna 2021 valmistuvan laitoksen tarkoitus on muuttaa paikallinen kierrätyskelvoton yhdyskuntajäte kaukolämmöksi ja sähköksi.

Uuden yhtiön perusrakenteiden luominen ja tekeillä oleva voimalaitos ovat pitäneet palvelupäällikkönä Lounavoimassa toimivan Annalan työpäivät kiireisinä. Uuden tekeminen ja laidasta laitaan vaihtelevat työtehtävät ovat kuitenkin asioita, joista hän nauttii.

Elina Annala nauttii uuden tekemisestä ja vaihtelevista työtehtävistä.

– Se on tällaiselle uteliaalle perusluonteelle tämän työn helmi, Annala naurahtaa.

– Vaikka olemme tekemisissä isojen ja haastavien asioiden kanssa, olen tykännyt työstäni aivan valtavasti, hän toteaa.

Tähän saakka Lounavoimassa Annalan vastuualueisiin ovat kuuluneet muun muassa yhtiön viestintä, monet hallinnon asiat, kuten uudet rekrytoinnit sekä julkisten hankintojen toteuttaminen. Kun voimalaitos ensi vuonna valmistuu, työtehtävät muuttuvat ainakin osittain. Jatkossa Annala tulee vastaamaan esimerkiksi jätteiden vastaanotosta.

Ympäristömyönteistä kiertotaloutta

Tulevaisuudessa Annala näkee myös mahdollisena, että hän työskentelee ekovoimalaitoksen ympärillä pyörivien ympäristömyönteisten kiertotaloushankkeiden parissa. Hän kertookin, että voimalaitoksen eteen lisättiin sana ”eko” juuri siitä syystä, että laitoksen on tarkoitus olla osa isompaa kiertotalouden konseptia.

Yksi tulevaisuuden haavekuva on tuottaa esimerkiksi ekovoimalaitoksen hiilidioksidipäästöistä biometaania, jota voitaisiin käyttää muun muassa liikenteen polttoaineena. Hankkeen ensimmäisen vaiheen kokeilu on alkamaisillaan.

– Aika näyttää, mihin asti näiden hankkeiden kanssa päästään, hän sanoo.

Ilmastonmuutoksesta johtuen kehitystarpeita tulee kuitenkin koko ajan lisää, minkä vuoksi Annala uskookin, että hänen alallaan riittää töitä myös jatkossa.

Ekovoimalaitoksen valmistumisen myötä merkittävää kuitenkin on jo se, että Salon kaukolämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt putoavat alle puoleen nykyisestä, kun kaukolämmön tuotantoon käytettävät turve ja fossiiliset polttoaineet korvautuvat suurimmaksi osaksi polttokelpoisella jätteellä.

Lisäksi tämänhetkisten eri puolelle Suomea ja ulkomaita suuntautuvien jätekuljetusten päästöt pienenevät, kun jäte voidaan hyödyntää paikallisesti.

Kesätöistä vakitöihin

Alun perin Salon jätevoimalaitoksen rakennuttajan piti olla Fortum. Annalan edellisen työnantajan Lounaisen Suomen Hankintarenkaan kilpailuttama hanke kuitenkin kaatui, minkä vuoksi Lounavoima päätettiin perustaa.

Annalalle tämä tarkoitti mahdollisuutta siirtyä uusiin työtehtäviin. Siirtymä oli luonteva muun muassa siksi, että Hankintarenkaan logistiikkapäällikkönä hänellä oli polttokelpoisen jätteen kuljetusten organisoimisesta jo kokemusta.

Ennen siirtymistään Hankintarenkaalle vuonna 2016 Annala työskenteli usean vuoden ajan ensimmäisessä oman alan työpaikassaan Turun Seudun Jätehuollossa ja myöhemmin Turun ja Salon seudun jätehuoltoyhtiöiden yhteenliittymässä Lounais-Suomen Jätehuollossa.

Työpaikka Turun Seudun Jätehuollossa aukesi perinteisen kaavan kautta. Annala opiskeli Turun ammattikorkeakoulussa kestävän kehityksen linjalla ympäristösuunnittelijaksi saadessaan jätehuollosta ensin kesätyö- ja harjoittelupaikan, sitten sijaisuuksia ja opinnäytetyöpaikan ja lopulta valmistumisensa jälkeen varsinaisen työpaikan.

– Oikeastaan tällä samalla tiellä olen edelleen, Annala sanoo.

Omalta tuntuva ala

Annala koki ympäristöasiat tärkeiksi jo 20 vuotta sitten opiskellessaan lukiossa. Kun nuoren abiturientin oli päätettävä mihin jatkaa lukion jälkeen, tuntui ympäristöala omalta. Kestävän kehityksen linjan lisäksi Annala haki yhteishaussa ympäristöteknologian linjalle. Ensimmäiseksi mainittu vei kuitenkin kiinnostavuudessaan voiton.

– Ratkaisuun vaikutti myös osaltaan se, että linja oli kotikaupungissani Turussa.

Annala kertoo koulutuksen toimineen ennen kaikkea hyvänä ponnahduslautana työelämään.

– Suurimman osan siitä, mitä osaan, olen kuitenkin oppinut ehdottomasti työtä tekemällä.

Suurimman osan siitä, mitä osaan, olen kuitenkin oppinut ehdottomasti työtä tekemällä, Elina Annala kertoo.

Uransa aikana Annala on suorittanut myös työnjohdolle tarkoitetun tekniikan erikoisammattitutkinnon sekä käynyt säännöllisesti oman alansa koulutuksissa.

– Jätehuoltoala muuttuu ja edistyy jatkuvasti, joten asioista on pysyttävä kartalla, hän toteaa.

Koulutusten antina hän pitää myös kollegaverkostojen tapaamista, sillä ne antavat aina uusia ajatuksia siitä, miten asioita voisi ratkaista.

Olennaista Annalasta onkin löytää ne ihmiset, joilta saa apua ja joiden kanssa voi viedä asioita eteenpäin.

Lounavoiman työyhteisöään hän kuvaa juuri tällaiseksi.

– Meillä on pieni, ketterä ja soljuva tiimi, jonka kanssa olemme tehneet kaiken tähänastisen yhdessä, sitä ei voi liikaa korostaa. Yhteishenkemme on älyttömän hyvä. Meillä on myös usein hauskaa yhdessä. Se on merkittävä asia. 

Elina Annala CV

  • 2004: Annala saa ensimmäisen oman alan kesätyö- ja harjoittelupaikan Turun Seudun Jätehuollosta.
  • 2009: Valmistumisen jälkeen Annala vakinaistetaan.
  • 2011: Annala työskentelee useamman vuoden erilaisten jätehuollon koordinointi- ja asiakaspalvelutehtävien parissa ja ylenee Turun Seudun Jätehuollon asiakaspalveluesimieheksi.
  • 2016: Lounaisen Suomen Hankintarenkaan logistiikkapäällikön paikan auetessa Annala hakee paikkaan ja saa sen. Valintaan vaikuttaa, että Annalalla on kokemusta jätekuljetusten organisoimisesta.
  • 2018: Hankintarenkaan kilpailuttama jätevoimalaitoshanke kaatuu ja uuden ekovoimalaitoksen rakennuttamiseksi perustetaan Lounavoima Oy. Polttokelpoisen jätteen kuljetusten koordinointikokemuksen ja muun aiemman työkokemuksensa myötä Annala siirtyy uuden yhtiön palvelupäälliköksi.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)