Urapalvelut

Uratietoa loimulaisista aloista

Loimun alat edustavat vahvasti tulevaisuuden suuntauksia ja ilmiöitä ja loimulaiset ovat vaikuttamassa niihin osaamisellaan. Loimulaisilla on noin 1300 eri työnantajaa, ja suurin osa niistä, liki 1000 on yksityisellä sektorilla. Loimulaiset myös työskentelevät valtavalla määrällä eri nimikkeitä, niitäkin löytyy noin 1000 erilaista. 

Näiden sivujen materiaalien on tarkoitus auttaa löytämään tyypillisimpiä uramahdollisuuksia tästä valtavasta kirjosta. Ne eivät suinkaan ole ainoita mahdollisia, vaan antavat osviittaa siitä, mihin suuntaan voisit koulutustaustallasi suunnata. Loimulaiset työskentelevät hyvin monen tyyppisissä tehtävissä ja eri aloilla ja kunkin pääaineryhmän kohdalta löydät lisätietoa tyypillisistä työnantajista ja tehtävänimikkeistä (tulossa pian). Näiden listausten lisäksi kannattaa hyödyntää esimerkiksi LinkedIn:n verkostojen, Alumni-haun tai töissä.fi -palvelun kautta löytyvää tietoa uramahdollisuuksista.

Loimulaisia työllistyy yliopistoihin

Henkilömääräisesti kaikista suurimmat yksittäiset työnantajat löytyvät yliopistosektorilta, suurimpina työnantajina Helsingin ja Turun yliopistot, joissa työskentelee yli puolet yliopistosektorilla työskentelevistä loimulaisista. Yliopisto on osalle läpikulkupaikka, tohtoritutkinnon suorittamisen jälkeen siirrytään työhön myös muille sektoreille.

Loimulaisia eniten työllistävät yritykset

Loimulaisten suurin työnantaja on lääketeollisuutta edustava Orion. Toiseksi suurin työnantaja VTT on tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen suurim työnantaja Suomessa. Kolmanneksi suurin työnantaja Suomen metsäkeskus, joka on Maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa olevaa välillistä valtionhallintoa ja tekee metsätaloutta palvelevan toimintaa. Nämä 20 suurinta työnantajaa työllistää kolmasosan kaikista yksityissä yrityksissä työskentelivistä loimulaisista.

Orion Oyj
VTT, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Suomen metsäkeskus
Stora Enso Oyj
Ramboll Finland Oy
PerkinElmer/Wallac Oy
Bayer Oy
Thermo Fisher Scientific Oy
Työterveyslaitos
Metsähallitus Metsätalous Oy
UPM-Kymmene Oyj
Kemira Oyj
Metsäliitto osuuskunta (Metsä Group)
Neste Oyj
Orion Diagnostica Oy
Pöyry Finland Oy
Suomen Punainen Risti Veripalvelu
Santen Oy
Fermion Oy
Tikkurila Oyj

Loimulaisia eniten työllistävät julkisen sektorin toimijat

Luonnonvarakeskus Luke on julkisen sektorin työnantajista suurin työllistäen yli 350 loimulaista. Julkisen sektorin suuret työnantajat ovat selvästi suurempia kuin yksityisen sektorin suurimmat työnantajat. Lähes 70 % loimulaisista julkisella sektorilla työskentelevistä on töissä näissä 20 suurimmassa työpaikassa.

Luonnonvarakeskus Luke
ELY-keskukset
Suomen Ympäristökeskus
Ilmatieteen laitos
Geologian tutkimuskeskus
Metsähallitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
HUSLAB
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Helsingin kaupunki
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Ympäristöministeriö
Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus
Maa- ja metsätalousministeriö
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayht
Turun kaupunki
NordLab - Pohjois-Suomen laboratoriokeskus
Säteilyturvakeskus
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Suomen Akatemia

Työllisyys

Työllisyystilanne on kääntynyt selvästi parempaan suuntaan talouden nousukauden myötä. FM (luonnontiede) keskimääräinen työttömyys on laskenut vuoteen 2017 yli neljänneksellä. Työttömiä on noin 1400 ja työttömyysprosentti on noin 5,5. Eniten työnhakijoita on biologian, kemian, tietojenkäsittelytieteen maantieteen ja matematiikan puolella, ja ilahduttavaa on, että myönteinen talouskehitys on myös saanut näillä aloilla hyvin työttömyyden laskua aikaan.

MMM-tutkinnon suorittaneilla työllisyys on parantunut myös, työttömien määrä on tippunut 20 % vuoteen 2017 verrattuna. Erityisen hyvää kehitys on ollut metsätieteissä. Työttömiä on hieman yli 300 MMM-taustaista ja niistä metsätieteen taustalla on noin 70 (käytännössä metsätalouden MMM ja Metsänhoitaja tarkoittavat samaa, vaikka ne on tilastoitu erikseen). Ympäristöalalta valmistuu sekä FM- että MMM-tutkinnoilla ja lisäksi myös AMK-tutkinnoilla.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu