Urapalvelut

Biokemia ja biotieteet

Yleistä

Biokemia ja sitä lähellä olevat biotieteet tarkoittaa erityisesti ihmistä ja muita organismeja tutkivia aloja, jotka käyttävät laboratoriotieteitä; esimerkiksi biofysiikkaa, biotekniikkaa, genetiikkaa, immunologiaa, mikrobiologiaa, molekyylibiologiaa, neurobiologiaa ja solubiologiaa. Osa näistä tieteistä tilastoituu biologian alle, mikä kuvastaa sitä, ettei raja ole muutenkaan selkeärajainen näiden tieteiden välillä.

Alan ilmöitä

- tohtoroituminen
- kotimaisen tutkimustoiminnan vähentyminen
- lääke- ja bioalan kaupallisen osaamisen tarve
- lääketeollisuutta palvelevan toiminnan kasvu
- lääkekehitys start-upeissa

Työllisyys ja uranäkymät

Biokemistejä on työmarkkinoilla noin 1900 henkilöä. Iso osa laboratoriobiotieteilijöistä tilastoidaan virallisissa tilastoissa biologian alle. Työttömiä työnhakijoita biokemisteissä on noin 120, eli työttömyysaste on noin 6 %. Työnhakijoiden määrä on pysynyt noussut hieman viimeisen vuoden aikana. Tohtoritutkinnon suorittaneita on työmarkkinoilla noin 650, joista työttömänä on noin 50. Tohtorien työttömyysaste on on noussut viimeisen vuoden aikana, ollen noin 7,5 %.

Työllistävät alat ja esimerkkejä työnantajista

Lääketeollisuus

 • Bayer
 • Orion
 • Janssen
 • Pfizer

Bioteollisuus ja diagnostiikka-ala

 • Agilent Technologies
 • Roche
 • PerkinElmer
 • Thermo Fisher Scientific
 • Bio-Rad Laboratories
 • Biogen
 • Qiagen
 • AB Enzymes Oy
 • Hytest
 • Reagena
 • Roal

Lääketeollisuutta palveleva toiminta:

 • MedEngine
 • Medfiles

Kaupallinen ala:

 • GlaxoSmithKline Customer Healthcare
 • Berner
 • Roche

Valtion tutkimuslaitokset ja virastot:

 • THL
 • VTT
 • Evira
 • Fimea
 • FIMM
 • Valvira
 • Ilmatieteenlaitos
 • Kemikaalivirasto

Terveydenhuolto ja terveydenhuoltoa palveleva toiminta

 • erikoissairaanhoidon palvelut: HUSLAB, TYKSLAB, ISLAB...
 • Fimlab Laboratoriot
 • Blueprint Genetics
 • Biopankit

Elintarviketeollisuus:

 • Altia
 • Fazer
 • Valio

Yliopistot

Biokemistien nimikkeitä

Apulaiskemisti
Asiantuntija
Avainasiakaspäällikkö
Biokemisti
Clinical Research Associate
Erikoistutkija
Erityisasiantuntija
Johtaja
Johtava tutkija
Kehityskemisti
Kemisti
Laadunvalvontapäällikkö
Laatupäällikkö
Laboratorionjohtaja
Laboratoriopäällikkö
Mikrobiologi
Projektijohtaja
Projektipäällikkö
Sairaalakemisti
Tohtorikoulutettava
Toimitusjohtaja
Tuotantojohtaja
Tuotantokemisti
Tuotantopäällikkö
Tuotekehittäjä
Tuotekehityskemisti
Tuotekehityspäällikkö
Tuotepäällikkö
Tuotespesialisti
Tutkija
Tutkimuskoordinaattori
Tutkimuspäällikkö
Vanhempi asiantuntija
Vanhempi tutkija
Ylikemisti
Ylitarkastaja

 
 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu