Biokemia ja laboratoriobiotieteet

Biokemia ja sitä lähellä olevat biotieteet tarkoittaa erityisesti ihmistä ja muita organismeja tutkivia aloja, jotka käyttävät laboratoriotieteitä; esimerkiksi biofysiikkaa, biotekniikkaa, genetiikkaa, immunologiaa, mikrobiologiaa, molekyylibiologiaa, neurobiologiaa ja solubiologiaa. Osa näistä tieteistä tilastoituu biologian alle, mikä kuvastaa sitä, ettei raja ole mitenkään selkeärajainen näiden tieteiden välillä. Biokemistit ja laboratoriobiotieteilijät työllistyvät erityisesti lääke- ja bioteollisuuteen, tutkimuksen ja terveydenhuollon pariin sekä kaupallisiin tehtäviin.

Ammattikorkeakouluissa laboratorioanalytiikan opiskelut sijoittuvat kemiantekniikan puolelle, mutta työllistyminen suuntautuu teollisuuden lisäksi esimerkiksi tutkimuslaitoksiin.

Biokemiaa ja sitä lähellä olevia laboratoriobiotieteitä opiskellaan Aalto-yliopistossa sekä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Biokemistejä valmistuu vuosittain noin 160, muut lähialat tilastoidaan biologian alle. Biologeja valmistuu noin 200 vuosittain. Laboratorioanalyytikkoja valmistuu Metropolia ammattikorkeakoulusta noin 40 vuosittain. Työpaikka löytyy tyypillisimmin Uudeltamaalta, Varsinais-Suomesta tai Pohjois-Savosta.

Työllistävät alat ja esimerkkejä työnantajista

  • Bayer
  • Orion
  • Janssen
  • Pfizer
  • MedEngine
  • Medfiles
  • Medaffcon
  • Agilent Technologies
  • Roche
  • PerkinElmer
  • Thermo Fisher Scientific
  • Bio-Rad Laboratories
  • Biogen
  • Qiagen
  • AB Enzymes Oy
  • Hytest
  • Reagena
  • Roal
  • Altia
  • Fazer
  • Valio
  • GlaxoSmithKline Customer Healthcare
  • Berner
  • Merck Healthcare & Life Science
  • Roche
  • THL
  • VTT
  • Ruokavirasto
  • Fimea
  • FIMM
  • Valvira
  • Ilmatieteenlaitos
  • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES
  • erikoissairaanhoidon palvelut: HUSLAB, TYKSLAB, ISLAB…
  • Fimlab Laboratoriot
  • Blueprint Genetics
  • Biopankit
  • Aalto yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Oulun yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Åbo Akademi

Alan ilmiöitä

 • tohtoroituminen
 • laboratoriotehtävissä työskennellään hyvin laajalla tutkintoskaalalla: ammattikoulututkinnosta tohtoreihin
 • kotimaisen tutkimustoiminnan vähentyminen
 • lääke- ja bioalan kaupallisen osaamisen tarve
 • lääketeollisuutta palvelevan toiminnan kasvu
 • lääkekehitys start-up -puolella
 • biostatistiikka ja data-osaaminen

Biokemistien ja vastaavien nimikkeitä työelämässä

Työllisyys ja uranäkymät

 • Biokemistejä on työmarkkinoilla 1900 henkilöä, biologeja kaiken kaikkiaan noin 4000. Laboratorioanalyytikkoja (AMK) on työmarkkinoilla noin 1000.
 • Työttömiä työnhakijoita biokemisteissä hieman alle 100, eli työttömyysaste on noin 5 %. Laboratorioanalyytikkojen työttömyysaste on noin 5 %.
 • Tohtoritutkinnon suorittaneita on työmarkkinoilla noin 650, joista työttömänä on noin 40. Tohtorien työttömyysaste on pysytellyt useamman vuoden korkeammalla kuin maisterien, ollen noin 6 %.

Mikrobiologin uratarina

Marianne Gunell työskentelee Tyksin laboratoriotoimialueen kliinisen mikrobiologian osastolla molekyylimikrobiologina ja laatupäällikkönä. Vaikkei urapolku mennytkään kuten hän oli ajatellut, on hän päätynyt mielenkiintoisiin tehtäviin ensin Kansanterveyslaitokselta yliopistoon ja yliopistosta sairaalamaailmaan.

Geneetikon uratarina

Mia Kontio valmistui perinnöllisyystieteen maisteriksi laman kurittamaan maahan, kävi läpi työttömyysjaksoja ja nousi pari vuosikymmentä myöhemmin asiantuntijaksi, jota koko Suomi kuuntelee.

Rokoteasiantuntija Mia Kontio

Tutustu biokemian ja laboratoriobiotieteiden työpaikkoihin

Olemme listanneet työnhakusi avuksi alan avoimet työpaikat Duunitorin syötteeseen – ole hyvä!