Urapalvelut

Biologia ja ekologia

Yleistä

Biologien pääaineet ja suuntautumiset vaihtelevat mikrotasolta makrotasolle: geeneistä ja mikrobeista aina ekologiaan ja taksonomiaan. Biologia ulottuu lääketieteestä kemiaan ja eläin-, kasvi- ja ympäristötieteisiin, ja opettajaksi opiskelevat lukevat yleensä vähän kaikkea edellisistä. Biologeja ja ekologeja koulutetaan Helsingin, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoissa FM-tutkinnolla. Biologeja valmistuu noin 200 vuosittain.

Alan ilmiöitä

- tohtoroituminen
- työn kausiluonteisuus
- julkinen sektori korostuu työllistäjänä
- konsultointi kasvaa
- koulutusmäärät ovat olleet pitkään suuret ja myös biologian opettajista on ylitarjontaa

Työllisyys ja uranäkymät

Biologian alalta valmistuneita on työmarkkinoilla noin 4000, luonnontieteellisistä aloista kolmanneksi eniten tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan jälkeen. Iso osa työskentelee opettajina. Biologian alle tilastoidaan Tilastokeskuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön aineistoissa myös laboratoriopainoitteisia biotieteitä, kuten mikrobiologiaa, molekyyli- ja solubiologiaa sekä genetiikkaa. Työttömiä luonnontieteilijöitä on määrällisesti eniten tässä isossa biologian ryhmässä, noin 340 ja työttömyysaste on noin 8,5 %. Tohtoreita on työmarkkinoilla noin 1400 ja heidän työttömyysasteensa on laskenut noin 4 %:iin, työttömänä on noin 50 henkilöä.


Työllistävät alat ja työnantajien esimerkkejä

Bioteollisuus, lääketeollisuus ja diagnostiikka-ala

Bayer
Orion
BluePrint Genetics
FinVector
GlaxoSmithKlein
Immuno Diagnostics
Medix Biochemica
PerkinElmer/Wallac
Roal
Thermo Fisher Scientific

Muu teollisuus

Kemira
Valio

Järjestöt ja ympäristötoimijat

KVVY Tutkimus Oy
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
vesiensuojeluyhdistykset

Valtion tutkimuslaitokset ja ministeriöt, kunnallinen hallinto

Aluehallintovirastot
ELY-keskukset
Evira
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät
Keskusrikospoliisi
Luonnonvarakeskus Luke
Maa- ja metsätalousministeriö
Metsähallitus
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Suomen Akatemia
Suomen ympäristökeskus SYKE
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES
Työterveyslaitos
VTT
Ympäristöministeriö

Terveydenhuolto ja terveydenhuoltoa palveleva toiminta

erikoissairaanhoidon palvelut: HUS, TYKS, OYS Nordlab, KYS Islab
Fimlab Laboratoriot
Folkhälsan
SPR Veripalvelu
Yhtyneet Medix Laboratoriot

Ympäristökonsultointi

Pöyry
Ramboll

Yliopistot ja korkeakoulut

Biologien nimikkeitä

Asiantuntija
Bioinformaatikko
Biologi
Erikoissuunnittelija
Erikoistutkija
Erityisasiantuntija
Geneetikko
Intendentti
Johtaja
Kalastusbiologi
Koordinaattori
Limnologi
Mikrobiologi
Museomestari
Opettaja
Post doc -tutkija
Projektikoordinaattori
Projektipäällikkö
Projektitutkija
Puistonjohtaja
Päällikkö
Sairaalageneetikko
Sairaalamikrobiologi
Sairaalasolubiologi
Suunnittelija
Tohtorikoulutettava
Tohtoriopiskelija
Toiminnanjohtaja
Tiedeasiantuntija
Tuotepäällikkö
Tutkija
Tutkijakoulutettava
Tutkijatohtori
Tutkimusavustaja
Tutkimuskoordinaattori
Tutkimuspäällikkö
Vanhempi tutkija
Vesistötutkija
Yliopistonlehtori
Ylitarkastaja
Ympäristöasiantuntija
Ympäristönsuojelusihteeri
Ympäristösuunnittelija
Ympäristötarkastaja

 
 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu