Urapalvelut

Metsätieteet

Yleistä

Metsäteollisuudella on pitkä historia Suomessa ja metsä on osa suomalaista identiteettiä. Metsäteollisuus on Suomen suurin vientiala; tuotteet kattavat noin 20 % Suomen viennistä ja ovat tärkeä tulonlähde valtiolle. Siten ala on myös hyvin kansainvälinen.

Metsätieteilijöitä on koulutettu jo pitkään Suomessa. Koulutus on monitieteistä ja koulutuksessa yhdistyy ekologinen, taloudellinen ja tekninen näkökulma metsiin. Koulutuksesta osa tapahtuu maastossa.

Kun metsätieteilijä ottaa tutkintoonsa tietyt tutkinnon osat, on hän valmistuessaan oikeutettu metsänhoitajan arvonimeen. Ensimmäiset metsänhoitajat koulutettiin vuonna 1862 avatussa Evon metsäopistosta, josta metsänhoitajakoulutus siirtyi vuonna 1908 Helsingin yliopistoon. Metsänhoitajien historiaan pääset tutustumaan historiikista (https://www.loimu.fi/mika-on-loimu/jasenkunta).

Metsätieteilijöitä valmistuu Helsingin yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta noin 80-100 vuosittain. Noin puolet metsänhoitajista työllistyy yksityiselle sektorille, jossa metsäteollisuus on merkittävin työllistäjä. Metsänhoitajan työssä tarvitaan laaja-alaista kokonaisuuksien hallintaa, joka edellyttää metsävarojen hoidon ja käytön sekä ympäristökysymysten monipuolista asiantuntemusta.

Metsäsektori työllistää noin 50 000 suomalaista, mutta välilliset työllisyysvaikutukset ovat moninkertaiset verrattuna metsäsektorin suoriin työllisyysvaikutuksiin. Työllisyys metsäsektorilla tulee lähivuosina kasvamaan, sillä biotalouden kasvumahdollisuudet ovat Suomessa hyvät ja maata pidetäänkin biotalouden edelläkävijänä. (Lähde: http://www.metsatieteet.fi/tyoelama/)

Alan ilmiöitä

- puupohjainen biotalous, puu raaka-aineena ja uudet tuotteet (https://www.uusipuu.fi/)
- metsien merkitys ilmastonmuutoksessa, kiinnostus metsävaroja kohtaan
- kaukokartoitus ja metsäanalytiikka, mallintaminen
- Väestönkasvun johdosta kasvava pehmopapereiden kysyntä ja digitalisaation johdosta kasvava pakkausmateriaalien kysyntä.
- puurakentaminen

Työllisyys ja uranäkymät

Metsätalouden maatalous- ja metsätieteiden maisterin (MMM) tutkinnon suorittaneita on työmarkkinoilla noin 2400 henkilöä. Työttömiä työnhakijoita on noin 80, eli metsäalan työttömyysaste on keskimääräistä akavalaista tasoa alempi, noin 3 %.

Merkittävä osa metsätieteilijöistä työllistyy urapolun edetessä erilaisten asiantuntijatehtävien kautta esimies- ja johtotehtäviin.

Työllistävät alat ja yritysesimerkit

Metsäteollisuus ja puukauppa:

 • Metsä Group
 • Stora Enso
 • UPM

Sahateollisuus

 • Versowood
 • Keitele Group
 • Koskisen Oy
 • Kotkamills
 • Pölkky Oy
 • Luvian saha ja muut sahat

Bioenergia:

 • Vapo
 • Metsäteollisuusyritykset
 • Energiayhtiöt
 • L&T Biowatti

Logistiikka ja metsiin liittyvä teknologia:

 • John Deere
 • Ponsse
 • Metsäteho Oy
 • Valmet

 Metsäteollisuuden ja metsätalouden palvelutoiminta:

 • Tornator
 • OTSO Metsäpalvelut
 • Suomen metsäkeskus
 • Tapio-konserni

Ohjelmistot ja konsultointi:

 • Arbonaut
 • Tieto
 • Indufor
 • Niras
 • Pöyry
 • Ramboll

Rahoitusala:

 • Nordea
 • OP
 • Danske Bank

Valtion tutkimuslaitokset ja valtio-omisteiset liikelaitokset, ministeriöt:

 • ELY-keskukset
 • Luonnonvarakeskus Luke
 • Maanmittauslaitos
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Ympäristöministeriö
 • Metsähallitus
 • Euroopan Unioni

Järjestöt:

 • Metsänhoitoyhdistykset
 • MTK
 • Metsäteollisuus ry
 • Suomen Metsäyhdistys
 • WWF
 • ProAgria
 • Työtehoseura
 • Kehitysyhteistyö

Muut:

 • Kunnat
 • Yliopistot (tutkimus)
 • Oppilaitokset, kuten metsäoppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot

 

Metsätieteilijöiden nimikkeitä

Aluejohtaja, -päällikkö
Aluemyyntipäällikkö
Asiakkuuspäällikkö
Customer Operation Manager
Consultant
Customer Service Specialist
Customer Supply Chain Manager
Hallintojohtaja
Hankintajohtaja, -päällikkö
Elinkeinopäällikkö
Erikoissuunnittelija
Esittelijä
Forestry Officer
Jalostusmetsänhoitaja
Koordinaattori
Kuljetusesimies
Luonnonhoitopäällikkö
Market Analyst
Markkinointijohtaja
Metsäasiantuntija
Metsäekonomisti
Metsäenergiapäällikkö
Metsänhoitoesimies
Metsäjohtaja
Metsäpalvelupäällikkö
Metsäpäällikkö
Operaatiopäällikkö
Ostopäällikkö
Paikkatietoasiantuntija
Pankinjohtaja
Product Manager
Projektipäällikkö
Puistonjohtaja
Puumarkkina-asiantuntija
Sales Manager
Suunnittelupäällikkö
Tarkastaja
Tietojärjestelmäasiantuntija
Tuotantojohtaja
Tutkija
Tutkimuspäällikkö
Viestintäjohtaja
Ylijohtaja
Ylitarkastaja
Ympäristöpäällikkö

 
 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu