8.11.2021 Valokeila

Melua pinnan alla

Ääni kulkee vedessä veden ominaisuuksista riippuen noin 1 500 metriä sekunnissa eli yli neljä kertaa nopeammin kuin ilmassa.

8.11.2021 Valokeila

Valo, melu ja ekosysteemit

Melulle on lainsäädäntöä EU-direktiivejä myöten, ja aika selkeät määritelmät siitä, mitä pidetään ihmiselle haitallisena melualtistuksena. Valosaasteen ongelma on, että sen määrän mittaaminen ei ole yksiselitteistä, eikä sen aiheuttamalle haitalle ole selkeitä kriteerejä.