Mikä on Loimu?

Loimun organisaatio

Hallinto

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun päätösvaltaa käyttävä elin on valtuusto. Valtuusto valitaan nelivuosittain vaaleilla.

Liiton toimeenpaneva elin on hallitus. Hallituksen valitsee valtuusto. 

Liitossa on toimikuntia, jotka ovat oman toimialueensa asiantuntijaelimiä. Toimikunnat valmistelevat hallitukselle omaan toimialueeseensa kuuluvia asioita.

Loimun käytännön toiminnasta huolehtii liiton toimisto.

Jäsenet

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimuun kuuluu sekä henkilö- että yhdistysjäseniä. Henkilöjäsenet hyväksyy Loimun hallitus.

Jäsenyhdistykset ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden varsinaisiin tarkoituksiin kuuluu toimia Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n alayhdistyksenä. Jäsenyhdistykset hyväksyy Loimun valtuusto.

Lisäksi Loimun hallitus voi hyväksyä kannattajahenkilöitä. 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu