Urapalvelut

Maantiede ja aluetiede

Yleistä

Maantiede tutkii maapalloa, sen pinnan ilmiöitä sekä ihmisten vaikutusta luontoon ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Maantieteilijöitä koulutetaan Helsingissä, Oulussa, Turussa ja Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa, aluetieteilijöitä Tampereella. Maantieteelle on tyypillistä laaja-alaisuus, luonnon ja ihmisen ymmärryksen yhdistävä ja monimutkaisiin ilmiöihin pureutuva tarkastelu. Maantiede nivoo yhteiskuntatieteet luonnontieteisiin ja toimii siltana näiden kahden alan välillä. Maantieteilijöitä valmistuu luonnontieteistä noin 100 vuosittain. Alue- ja ympäristötieteistä valmistuu YTM-tutkinnolla noin 10, HTM-tutkinnolla noin 40 henkilöä vuosittain.

Alan ilmiöitä

- Paikkatieto, kaukokartoitus, datan määrän ja sen käsittelytarpeen lisääntyminen
- Kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen tyyppisten moniulotteisten ilmöiden käsittelyn ja tutkimuksen tarve
- Luonnon ja luontokohteiden arvostuksen nousu

Työllisyys ja uranäkymät

Maantieteilijöitä on työmarkkinoilla noin 2700 ja työttömyysaste on 5%. Alue- ja ympäristötieteen HTM, YTM ja VTM tutkinnon suorittaneita on noin 900. Työttömyysaste on akateemista keskiarvoa hieman korkeampi, noin 6 %.

Maantieteilijöitä työskentelee opetustehtävissä, hallinnollisissa ja projektinjohtotehtävissä, tutkimustyössä yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, sekä suunnittelu-, kehitys- ja konsultointitehtävissä. Dataosaajien ja monimutkaisten ilmiöiden tutkimus- ja selvitysosaajien tarve on todennäköisesti tulevaisuudessa varovaisessa kasvussa, mutta koulutusmääriä ei ole syytä kasvattaa suuremmaksi.  

Työllistävät alat ja työnantajien esimerkit

Alue-, kaupunki ja liikennesuunnittelu:

 • ELY:t
 • Maakuntaliitot
 • Kaupungit ja kunnat
 • HSL

Konsultointi:

 • Pöyry
 • CGI
 • Esri Finland
 • Sitowise
 • Ramboll

Valtion tutkimuslaitokset ja ministeriöt:

 • SYKE
 • LUKE
 • Maanmittauslaitos
 • Metsähallitus
 • Ilmatieteenlaitos
 • Liikennevirasto
 • Ulkoministeriö
 • Maahanmuuttovirasto

Yliopistot

Yläkoulut ja lukiot

Maantieteilijöiden nimikkeitä

Aineenopettaja
Asiantuntija
Erikoissuunnittelija
Erityisasiantuntija
Geologi
GIS-operaattori
Hallintosihteeri
Hallintopäällikkö
Johtaja
Kaavasuunnittelija
Kehittämispäällikkö
Kehitysasiantuntija
Konsultti
Koordinaattori
Lehtori
Liikennejärjestelmäasiantuntija
Maakuntasuunnittelija
Maankäyttösihteeri
Opettaja
Paikkatietoasiantuntija
Paikkatietosuunnittelija
Projektikonsultti
Projektipäällikkö
Projektisihteeri
Projektisuunnittelija
Projektitutkija
Päällikkö
Sisäinen tarkastaja
Suunnittelija
Tarkastaja
Tohtorikoulutettava
Tutkija
Tutkimusassistentti
Ylitarkastaja
Ympäristöasiantuntija
Ympäristösuunnittelija

 
 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu