Urapalvelut

Biologia, ekologia ja ympäristötieteet

Yleistä

Bio- ja ympäristötieteilijöitä koulutetaan Helsingin, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoissa FM-tutkinnolla. Ympäristötieteilijöitä koulutetaan Helsingin yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta lisäksi heitä valmistuu AMK-taustalla kestävän kehityksen koulutusohjelmasta Forssasta. Biologeja valmistuu noin 200 vuosittain, ympäristötieteilijöitä noin 100.

Alan ilmiöitä

- työn kausiluonteisuus
- kestävä kehitys ja vastuullisuus
- kierrätyksen ja jätehuollon kehittäminen
- konsultointi ja osuuskuntien kautta työskentely kasvussa
- tutkimuslaitosten tilanne on ollut muutoksessa

Työllisyys ja uranäkymät

Biologian alalta valmistuneita on työmarkkinoilla noin 4000, luonnontieteellisistä aloista kolmanneksi eniten tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan jälkeen. Iso osa työskentelee opettajina. Työttömiä luonnontieteilijöitä on eniten biologeissa, noin 300 ja työttömyysaste on noin 7,5 %. Ympäristötieteilijöitä on työmarkkinoilla noin 1400, työttömiä on noin 70 eli noin 5 %.

Työllistävät alat ja työnantajien esimerkkejä


Järjestöt

 • WWF
 • Suomen Luonnonsuojeluliitto
 • vesiensuojeluyhdistykset

Ympäristö- ja aluehallinto, ympäristönsuojelu

 • Suomen ympäristökeskus SYKE
 • ELY-keskukset
 • Aluehallintovirastot
 • Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät

Valtion tutkimuslaitokset ja ministeriöt

 • Evira
 • Ilmatieteen laitos
 • Luonnonvarakeskus Luke
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Metsähallitus
 • Suomen Akatemia
 • Suomen riistakeskus
 • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Työterveyslaitos
 • VTT
 • Ympäristöministeriö

Ympäristöanalytiikka

 • Eurofins Ahma
 • KVVY Tutkimus
 • SYNLAB
 • Ympäristölaboratoriot eri puolilla Suomea

Ympäristökonsultointi

Ramboll
Pöyry
Gaia Consulting
Golder Associates
Sitowise

Yliopistot

 

Ympäristötieteilijöiden nimikkeitä

Apulaistutkija
Asiakasneuvoja
Asiantuntija
Assistentti
Biologi
Erikoissuunnittelija
Erikoistutkija
Erityisasiantuntija
Hydrobiologi
Johtaja
Johtava asiantuntija
Kalatalousjohtaja
Kalastusbiologi
Kehittämispäällikkö
Koordinaattori
Laboratorionjohtaja
Limnologi
Mikrobiologi
Neuvotteleva virkamies
Projektikoordinaattori
Projektipäällikkö
Projektisuunnittelija
Puistonjohtaja
Päällikkö
Ryhmäpäällikkö
Suojelubiologi
Suunnittelija
Tarkastaja
Tiedeasiantuntija
Tiedeasiainneuvos
Tiedottaja
Tohtorikoulutettava
Tutkija
Toimittaja
Tutkimusassistentti
Tutkimuskoordinaattori
Tutkimusprofessori
Tutkimuspäällikkö
Vanhempi tutkija
Vesitaloussuunnittelija
Ylitarkastaja
Ympäristöasiantuntija
Ympäristöneuvos
Ympäristötarkastaja
Ympäristöylitarkastaja

 
 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu