Urapalvelut

Ympäristötieteet

Yleistä

Ympäristötieteilijöitä koulutetaan Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoissa filosofian kandin ja maisterin tutkinnolla. Ympäristötiede nivoutuu osassa tutkintoja osaksi biotieteitä, aluetieteitä, tekniikkaa tai maaperätieteiteitä. Sillä on myös ulottuvuuksia politiikkaan ja lainsäädääntöön. Lisäksi ympäristötieteilijöitä valmistuu AMK-taustalla kestävän kehityksen koulutusohjelmasta Forssasta.  Ympäristötieteilijöitä valmistuu luonnontieteistä noin 100 vuosittain, ympäristönsuojeluteknologiasta myös 100.

Alan ilmiöitä

- työn kausiluonteisuus
- kestävä kehitys ja vastuullisuus, vaikuttaminen
- kierrätyksen ja jätehuollon kehittäminen, tekniset ratkaisut
- konsultointi ja osuuskuntien kautta työskentely kasvussa
- raportointi- ja hankeosaamisen arvostus
- viranomaisyhteistyön ja ympäristölainsäädännön osaaminen
- tutkimuslaitosten tilanne on ollut muutoksessa

Työllisyys ja uranäkymät

Luonnontieteiden puolelta valmistuneita ympäristötieteilijöitä on työmarkkinoilla noin 1400, työttömiä on noin 70 eli noin 5 %. Kaiken kaikkiaan erilaisilla ympäristötaustaisilla korkeakoulututkinnoilla olevia on työttömänä noin 160 henkilöä.

Työllistävät alat ja työnantajien esimerkkejä


Järjestöt

 • WWF
 • Suomen Luonnonsuojeluliitto
 • vesiensuojeluyhdistykset

Ympäristö- ja aluehallinto, ympäristönsuojelu

 • Suomen ympäristökeskus SYKE
 • ELY-keskukset
 • Aluehallintovirastot
 • Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät

Valtion tutkimuslaitokset ja ministeriöt

 • Evira
 • Ilmatieteen laitos
 • Luonnonvarakeskus Luke
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Metsähallitus
 • Suomen Akatemia
 • Suomen riistakeskus
 • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Työterveyslaitos
 • VTT
 • Ympäristöministeriö

Ympäristöanalytiikka

 • Eurofins Ahma
 • KVVY Tutkimus
 • SYNLAB
 • Ympäristölaboratoriot eri puolilla Suomea

Ympäristökonsultointi

 • Ramboll
 • Pöyry
 • Gaia Consulting
 • Golder Associates
 • Sitowise

Yliopistot

 

Ympäristötieteilijöiden nimikkeitä

Apulaistutkija
Asiakasneuvoja
Asiantuntija
Assistentti
Biologi
Erikoissuunnittelija
Erikoistutkija
Erityisasiantuntija
Hydrobiologi
Johtaja
Johtava asiantuntija
Kalatalousjohtaja
Kalastusbiologi
Kehittämispäällikkö
Koordinaattori
Laboratorionjohtaja
Lakimies
Limnologi
Mikrobiologi
Neuvotteleva virkamies
Projektikoordinaattori
Projektipäällikkö
Projektisuunnittelija
Puistonjohtaja
Päällikkö
Ryhmäpäällikkö
Suojelubiologi
Suunnittelija
Tarkastaja
Terveystarkastaja
Tiedeasiantuntija
Tiedeasiainneuvos
Tiedottaja
Tohtorikoulutettava
Tutkija
Toimittaja
Tutkimusassistentti
Tutkimuskoordinaattori
Tutkimusprofessori
Tutkimuspäällikkö
Vanhempi tutkija
Vesitaloussuunnittelija
Ylitarkastaja
Ympäristöasiantuntija
Ympäristöneuvos
Ympäristötarkastaja
Ympäristöylitarkastaja

 
 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu