Euroopan metsänhoitajat Suomen kesässä

Union of European Foresters -järjestön Governing Council kokoontui Suomessa 9.–12.6.2022. Tapahtumiin osallistui kaikkiaan 44 henkilöä. Seminaarin ja sen yhteydessä järjestetyn retkeilyn teemana oli ”The four pillars of sustainable forestry – economic and social pillars in focus”

Eurooppalaisten metsäammattilaisten järjestön valtuuston seminaari pidettiin Suomen luontokeskus Haltiassa Espoossa.

– Teema ja järjestelyt saivat osallistujilta runsaasti kiitosta, kertoo Loimun puolelta järjestelyvastuussa ollut neuvottelupäällikkö Jukka Sippola. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Metsäalan Asiantuntijat METOn kanssa. 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)