Jäsenkysely 2021 – tulokset pähkinänkuoressa

Syys–lokakuun vaihteessa toteutetulla kattavalla kyselytutkimuksella luodattiin jäsenten tyytyväisyyttä Loimun toimintaan ja palveluihin sekä ajatuksia ja toiveita siitä, miten toimintaa pitäisi jatkossa kehittää ja suunnata. 

Tyytyväisyys Loimun jäsen­palveluihin erittäin korkea

Jäsenyyteen liittyvissä (kuten  jäsenmaksu) asioissa Loimuun yhteydessä olleista 92 prosenttia arvioi palvelun hyväksi tai erittäin hyväksi. Työ- ja virkasuhdeasioissa saadusta palvelusta vastaava luku oli 82 prosenttia ja uravalmennus-, palkkaneuvonta ja työnhakupalveluissa 81 prosenttia. Loimun toiminnan ja palveluiden osa-alueista tärkeimpänä pidettiin työ- ja virkasuhdeneuvontaa.

Toiminnan tuntemus ja mielikuvat parantuneet

Loimun toiminnan tuntemus oli parantunut edellisestä, vuonna 2018 toteutetusta tutkimuksesta. Tietoa Loimun toiminnasta jäsenet kokevat saavansa parhaiten sähköisestä jäsenkirjeestä (61 %), ja sen merkitys tietolähteenä oli kasvanut vuodesta 2018. Seuraavaksi parhaiten tietoa saatiin Loimu-lehdestä ja verkkosivuilta. Sosiaalisen median kanavilta parhaiten tietoa kertoi saavansa vain 5 prosenttia vastaajista. Toisilta Loimun jäseniltä tietoa koki saavansa 34 prosenttia, Loimun järjestämistä tapahtumista ja koulutuksista 33 ja oman jäsenyhdistyksen kautta 24 prosenttia.  

Mielikuvat Loimun toiminnasta olivat myös parantuneet aiemmasta. Parhaimmat arvosanat Loimu sai toiminnan ammattimaisuudesta, vastuullisuudesta ja laadukkuudesta. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen osa-alueista tärkeimpänä pidettiin vaikuttamista loimulaisten toimialojen toimintaedellytyksiin.

Jäseniltä kysyttiin myös halukkuutta suositella Loimun jäsenyyttä muille. Suositteluhalukkuus oli kasvanut huomattavasti, vuoden 2018 NPS-­lukemasta* 10 tämänvuotiseen lukemaan 26.

Kiitokset kaikille vastanneille! Jatkamme työtä toiminnan ja palveluiden kehittämiseksi kyselyn tulosten viitoittamaan suuntaan. 

*NPS eli Net Promoter Score mitataan 10-portaisella arvosteluasteikolla, jossa 1 tarkoittaa erittäin epätodennäköistä suosittelua ja 10 erittäin todennäköistä. Vastaajat jaetaan kolmeen luokkaan (9–10 = suosittelijat, 7–8 = passiiviset/neutraalit ja 0–6 = arvostelijat). NPS lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttimäärä suosittelijoiden prosenttimäärästä. Tulos sijoittuu välille -100 (ei yhtään suosittelijaa) ja 100 (ei yhtään arvostelijaa).

Kyselyn toteutus

  • Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n jäsenkysely toteutettiin 21.9.–6.10.2021 verkkokyselynä
  • Kyselyn toteutti mainetutkimukseen erikoistunut Mediatum Oy
  • Kyselyyn vastasi 3 333 henkilöä, jolloin vastausprosentiksi muodostui 22, vastausprosentti kaksinkertaistui vuoden 2018 kyselyn 11,5 prosentista
  • Kyselyn virhemarginaali on 1,5 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)