Loimu mukana Taimiteossa tänäkin vuonna

Taimiteko-hanke tekee tänäkin vuonna konkreettisia toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi. 4H-järjestön ja Taimiteko-kumppaneiden tuella nuoret istuttavat kesän aikana reilut 210 000 kuusen ja männyn taimea ympäri Suomea, joista 8 427 Akava-metsään. 

Kesällä 2021 Akava ja 14 jäsenjärjestöä työllisti 11 nuorta istuttamaan lähes 8 000 puun taimea. Metsää istutettiin muun muassa Akava-metsään Kärsämäelle.

Akava-metsä istutetaan akavalaisten liittojen tuella Utajärvelle Pehkeensuolle, jonne syntyy 4,2 hehtaaria uutta metsää. Istutustyöt pyritään aloittamaan 13. kesäkuuta ja niissä käytetään kotimaisia Finnforelian männyn ja kuusen taimia. Akava-metsän maa-alueen omistaa Suomen 4H-liitto, jolla on metsän hoitovastuu. Akava-metsästä syntyy uudenlainen metsäinen oppimisympäristö, jossa toteutetaan muun muassa koululaisten metsäpäiviä.

Akava-metsän istuttavat Utajärven ja Muhoksen 4H-yhdistysten kahdeksan muhoslaista ja 8 utajärveläistä nuorta.

– Taimiteko on hieno mahdollisuus tehdä jotain konkreettista ilmaston­muutoksen hillitsemiseksi ja samalla tarjota nuorille kesätyöpaikkoja.
Loimu on mukana tukemassa hanketta nyt jo kolmatta vuotta. Loimun tuella on istutettu yhteensä 2 400 tainta, jotka sitovat hiilidioksidia yhteensä
153 600 kg C (ekv.), kertoo Loimun järjestöpäällikkö Johanna Hristov

Taimiteossa syntyy tänä vuonna yli 105 hehtaaria 150 jalkapallokentän verran uutta metsää, ja hankkeen tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää. Taimiteko kompensoi niin yritystoiminnasta kuin yksityishenkilöiden arjesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä hiilinieluja Suomeen. Taimiteko-hankkeen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Mikä Taimiteko?

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään alle 18-vuotiaita, pääasiassa peruskoulun päättäviä nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja. Kuusen ja männyn taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä tai ovat poistuneet turvetuotannosta. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)