Mihin verovähennyksiin etätyö oikeuttaa?

Korona-aikana etätyöskentely on monilla työpaikoilla pääasiallinen työntekemisen muoto. Etätyöstä voit myös tehdä erilaisia verovähennyksiä. Etätyöskentelystä on aina syytä sopia kirjallisesti.

Joillain aloilla on jo työehtosopimuksessa sovittu etätyöhön liittyvistä kysymyksistä. Etätyöhön sovelletaan pääsääntöisesti tavanomaisia työelämän pelisääntöjä. Työn­tekijällä on etätöissä sama työsopimuslain, työehtosopimuksen ja sosiaalivakuutuksen suoja, kuin tavanomaisella työpaikalla työskennellessään. Tapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä. Työnantajan tulee huolehtia myös työturvallisuudesta etätyössä (mm. työskentelyolosuhteiden tulee olla kunnossa) Etätyön teettämisessä on huomioitava myös työntekijöiden tasapuolinen kohtelu, ellei työtehtävistä muuta johdu.

Etätyön tekeminen voi perustua etätyöohjeeseen, erityisiin etätyösopimuksiin tai esimiehen ja ylemmän toimihenkilön väliseen tapauskohtaiseen sopimiseen. Suositeltavaa on sopia etätyön tekemisestä kirjallisesti. Liitosta saa tarvittaessa apua etätyösopimuksen laadintaan.

Tulonhankkimisvähennys kuuluu kaikille

Verottajan ohjeiden mukaisesti kaikki palkansaajat saavat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Tämä sisältää esimerkiksi kulut työhuoneesta, kalusteista ja tietoliikenneyhteyk­sistä. Jos kulut ylittyvät tästä, ne voi ilmoittaa tulonhankkimisvähennyksenä veroilmoituksessa tai kuluvan vuoden verotuksessa hakemalla veroprosentin muutosta.

Milloin voi tehdä työhuonevähennyksen?

Työhuonevähennyksen voi saada, vaikka työn­antaja olisi järjestänyt työpisteen tai työhuoneen. Työhuonevähennys vuoden 2019 verotuksessa oli 900 euroa, mikäli etätyötä tehtiin yli 50 prosenttia työpäivien lukumäärästä. Jos etätyötä tehtiin alle 50 prosenttia työpäivien lukumäärästä, työhuonevähennys oli 450 euroa. Mikäli etätyötä tehdään alle puolet työpäivien lukumäärästä, automaattinen tulonhankkimisvähennys 750 euroa huomioi työhuoneesta aiheutuvat kulut, eikä erillistä työhuonevähennystä ole tarpeen hakea, ellei ole muita vähennettäviä kuluja, jolloin 750 euron summa ylittyisi. 

Työhuonevähennys pitää sisällään kulut, jotka aiheutuvat työhuoneen kalustuksesta (kuten työpöytä ja -tuoli), vuokrasta, sähköstä, lämmöstä ja siivouksesta. Kaavamaisen työhuonevähennyksen sijasta voi verotuksessa vähennyksen tehdä todellisten kulujen mukaan, jos työhön liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä. Vähennyskelpoisia menoja voivat olla esimerkiksi työhuoneesta aiheutuneet vuokra-, valaistus- ja lämmityskulut sekä kalusteet. Jos kalusteita hankkii itse, voi niiden niiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot vähentää tulonhankkimiskuluina, jos kalusteet ovat pääasiassa työkäytössä. Jos hankintahinta on enintään 1 000 euroa/kaluste, voit vähentää kulut kerralla hankintavuonna. Jos hankintahinta ylittää 1 000 euroa, voi sen vähentää vuosittaisina 25 prosentin suuruisina poistoina.

Itse hankituista työvälineistä verovähennys

Työvälineistä (esim. näyttö, näppäimistö, tietokone) aiheutuvat kulut voi vähentää, jos näitä hankkii itse. Vähennyksen voi tehdä kokonaisuudessaan hankintavuonna, jos hinta on ollut enintään 1 000 euroa/työväline, muuten vuosittaisina 25 prosentin suuruisina poistoina. Vähennyksen suuruus (50 % / 100 %) riippuu käyttääkö työvälineitä myös yksityiskäytössä. Myös tietoliikenneyhteyksistä aiheutuneet kulut voi vähentää tulonhankkimismenoina. Vähennys on 50 prosenttia tietoliikenneyhteyden kustannuksista, jos käyttää yhteyttä osittain työkäyttöön, 100 prosenttia kustannuksista, jos yhteys on pääosin työkäytössä. Jos työnantaja järjestää työkäyttöä varten tietoliikenneyhteyden, sekä työkäyttö että yksityiskäyttö on verovapaata.

Lähtökohtaisesti työnantajan tulee etätyössäkin huolehtia työntekijälle työvälineet ja asianmukaiset työskentelyolosuhteet. Kun työnantajalta työkäyttöön lainattujen kalusteiden omistus säilyy työnantajalla, niistä ei synny veronalaista etua. Jos työnantaja hankkii työhuoneen kalusteita työntekijän omistukseen, kalusteiden käypä arvo on palkkaa, jonka työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin.

Jos osa viikosta on etätyötä, asunnon ja työpaikan väliset kustannukset voi vähentää niiltä päiviltä, jolloin käy työpaikalla. Asunnon ja työpaikan välisissä matkakuluissa on 750 euron omavastuu. Jos käyttää joukkoliikennettä, itse ostetut kasvomaskit voi vähentää verotuksessa asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina. Vähennyksen määrä on kaavamainen 2 euroa jokaiselta päivältä, jona tekee vähennykseen oikeuttavan matkan Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen 13.8.2020 antaman suosituksen jälkeen. 

Lähde: vero.fi

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)