Jussi-Pekka Aukia

Lehden etusivulle

Tieteeseen, teknologiaan ja niiden kaupallisiin sovelluksiin erikoistunut toimittaja.
https://www.linkedin.com/in/jussiaukia/

15.4.2021 Valokeila

Ikkuna metsien muutokseen

Sata vuotta sitten käynnistyneillä valtakunnan metsien inventoinneilla (VMI) kerätyllä tiedolla voimme seurata pitkällä aikavälillä tapahtuneita muutoksia metsissä.

15.4.2021 Valokeila

Harrastajat tarkkailevat linnuston tilaa

Lintulajien kannanmuutokset ovat hyvä indikaattori monelle asialle luonnossa. Tietoa kannoista voidaan hyödyntää esimerkiksi arvioitaessa maatalouden ympäristötukien oikeaa kohdentumista.

16.2.2021 Nyt

Kestävyyspaneeli katsoo kokonaisuuksia

Monimutkaiset ongelmat eivät ratkea keskittymällä vain yhteen asiaan kerrallaan. Kestävyyspaneelin tehtävänä on tukea yhteiskunnallista päätöksentekoa, käynnistää julkista keskustelua, ja edistää murrosta kohti kestävän kehityksen ja ihmisen hyvinvoinnin samanaikaisesti huomioivaa yhteiskuntaa.