Jussi-Pekka Aukia

Lehden etusivulle

Tieteeseen, teknologiaan ja niiden kaupallisiin sovelluksiin erikoistunut toimittaja.
https://www.linkedin.com/in/jussiaukia/

13.4.2022 Valokeila

Kansalaiset tieteentekijöinä

Kansalaishavainnot ovat tavallisten ihmisten tekemiä ja yleiseen käyttöön ilmoittamia vapaaehtoisia havaintoja. Ilmoituksia havainnoista keräävät viranomaiset, tutkijat sekä harrastajien omat yhteisöt.

13.4.2022 Valokeila

Kattavuutta ja parempaa tietoisuutta

HSY oli mukana usean toimijan maaliskuussa 2022 päättyneessä HOPE (Healthy Outdoor Premises for Everyone) -hankkeessa, jossa pyrittiin hyödyntämään asukkaiden vapaaehtoista panosta ja osallistamaan heitä ympäristönsä mittaamiseen.

13.4.2022 Valokeila

Kansalaiset malminetsijöinä

Vaikka kaivosten perustamiseen suhtaudutaan nyt aikaisempaa kriittisemmin, GTK:n Kuopion kansannäytetoimistoon lähetetään edelleenkin tuhansia näytteitä vuodessa.

13.4.2022 Valokeila

Perinneolutta kotimaisesta humalasta

Lukessa käynnistettiin 2017 hanke, jossa kerättiin ja tunnistettiin Suomessa pitkään viljeltyjä humalia. Siinä olivat keskeisessä asemassa kansalaisten puutarhojensa vanhoista humalakasvustoista vapaaehtoisesti lähettämät näytteet.

18.2.2022 Valokeila

Suomalaiset rokoteosaajat asialla

Kotimainen hanke, jossa kehitetään adenoviruskuljetinta hyödyntävä nenäsuihkeena annosteltava koronarokote, nosti suuren yleisön tietoon, että Suomessa kehitetään rokotteita. Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet muistuttaa, että Suomessa on muutenkin tehty ja tehdään hyvää rokotetutkimusta.

18.2.2022 Valokeila

Rokotteet ja huoltovarmuus

Seuraavien pandemioiden varalta on käynnistetty kaksi selvityshanketta, joissa tarkastellaan mahdollisuuksia pohjoismaiseen yhteistyöhön rokotetuotannossa ja kansalliseen pandemiarokotteiden tuotantovalmiuteen.