Ehdotetut heikennykset työttömyysturvaan iskevät myös loimulaisen työttömän arjessa

Mikäli ehdotetut heikennykset palkansaajien työttömyysturvaan toteutuvat, tarkoittaa se käytännössä entistä enemmän taloudellista epävarmuutta kaikille työttömäksi jääville. Erityisesti muutokset kuitenkin iskevät nuoriin työuraansa aloittaviin, pätkätyöläisiin, lapsiperheisiin ja jo työuransa loppupuolella oleviin palkansaajiin.

Jatkossa, jos ansiosidonnaisen päivärahan saamista varten edellytetty aika pitenee vuoteen, yhdessä samaan aikaan tulevien mahdollisten muiden työlainsäädäntöön kaavailtujen heikennysten kanssa se tarkoittaa erityisesti työelämään astuvan nuoren loimulaisen näkökulmasta äärimmäistä taloudellista epävarmuutta ja neuvotteluaseman heikentymistä. Muita mahdollisia heikennyksiä on mahdollisuus tehdä määräaikainen työsopimus ilman mitään erityistä perustetta vuoden ajanjaksoksi.

Syntyvyyden ollessa Suomessa jo muutenkin laskussa, ja monissa lapsiperheissä arjen budjetin ollessa jo työssä käydessäkin tiukalla, on kohtuutonta työttömyyden iskiessä viedä siitä vielä lapsikorotuksetkin. Loimulaisen lapsiperheellisen työttömän arjessa tämä tarkoittaa kuukausitasolla useiden satojen eurojen leikkausta toimeentulosta.

Työmarkkinoilla voi olla käytännössä haastavaa työllistyä, jos olet jo ”tietyn ikäinen”. Ansiosidonnainen työttömyysturva on kuitenkin tuonut tähän asti lisäturvaa myös työuran loppupuolella työttömiksi jääville. Jos muutokset toteutuvat ehdotusten mukaisina, ikääntyvän loimulaisen työttömän taloustilanne kiristyy huomattavasti.

Loimulaisen työttömän taloutta heikentää myös jo vuodenvaihteesta voimaan tulevaksi esitetty muutos, jonka mukaisesti lomakorvauksien maksu vaikuttaa jatkossa ansiopäivärahan maksatukseen siten, ettei lomista maksettavia lomakorvauksia makseta enää samanaikaisesti päivärahan kanssa. Monissa työsuhteen päättymisen tilanteissa pitämättömät lomat maksetaan lomakorvauksena, eikä niitä pidetä lomana jo työsuhteen kestäessä. Näin ollen tälläkin muutoksella voi olla useamman tuhannen euron vaikutus työttömän ansiotasoon.

Nousevien elinkustannusten ja korkotasojen aikana loimulaiseenkin työttömään iskee erityisen kipeästi tilanne, jossa työttömyys pitkittyy yli kahdeksi kuukaudeksi. Näissä tilanteissa on siis tähän asti maksettu päivärahaa samansuuruisena koko ansiosidonnaisen maksun ajan. Jatkossa tilanne siis muuttuisi, ja leikkuri iskisi jo noin 2 kuukauden työttömyyden jälkeen pienentäen sen 80 prosenttiin  alkuperäisestä. 

Esitykset työttömyysturvan muutoksista ovat täysin kohtuuttomia. Toivotaan, että maamme hallitus ymmärtäisi vielä yhteisen sopimisen merkityksen työelämän kysymyksissä ja kääntyisi Akavan esittämälle linjalle, käymään aitoa keskustelua muutosesitysten sisällöistä. 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)