Ihmisläheinen luottamushenkilö

Leena Aro ehti pitkän luottamushenkilöuransa aikana nähdä monet yt-neuvottelut, mutta myös paljon hyvää kehitystä yhteistyössä työnantajan kanssa. Työtoverit olivat hänelle enemmän kuin johdettavia tai edustettavia – he olivat kiinnostavia persoonia.

Kehityspäällikkö Leena Aro jäi eläkkeelle pitkän työ- ja luottamushenkilöuran päätteeksi toukokuun alussa. Hän teki monipuolisen uran Orion Diagnosticalla, josta vuonna 2018 tuli yrityskaupan myötä Aidian. 

– Aloitin Diagnosticalla mikrobiologisten tuotteiden tuotekehityksessä elokuussa vuonna 1990. Tein erilaisia tuotekehitysprojekteja ja muutaman vuoden toimin esimiestehtävissä laboranttien esimiehenä, hän kertoo.

– Tuotekehitys oli hyvin dynaamista, projekteja sekä aloitettiin että lopetettiin tiuhaan tahtiin. 

Työssä ollessani en oikeastaan ehtinyt lukea kuin iltaisin sängyssä, ja se loppui usein lyhyeen, kun nukahdin kirja rinnuksilla. Nyt voin lukea rauhassa joka aamu ainakin pari kolme tuntia, Leena Aro pohtii eläkepäivien hyviä puolia.

Vuoden 2015 syksyllä Leena Arosta alkoi kuitenkin tuntua siltä, ettei hänellä oikein ollut enää paikkaa tuotekehityksessä, koska toimintaa oli ajettu alas niin paljon. 

– Kun sitten tuotannon puolella aukesi esimiespaikka, hain sitä ja sain sen. Alun perin minun piti olla siellä vain se syksy, mutta sille tielle jäin, hän muistelee. – Viihdyin esimiestyössä, siinä saa olla ihmisten kanssa tekemisissä lähemmin kuin pelkästään työasioissa, työtovereista tulee puolin ja toisin enemmän sitä persoonallisempaakin puolta esiin.

Edunvalvonta avarsi näköaloja

Edunvalvontatyöhön Leena Aro lähti mukaan YTN:n kemian taustaryhmän jäseneksi vuonna 1998, ja hän toimi taustaryhmässä eläkkeelle jäämiseen saakka. 2000-luvun alussa hänestä tuli ensin  varaluottamusvaltuutettu ja vuonna 2006 luottamusvaltuutettu. Kun kemian alalle saatiin yleissitova työehtosopimus vuonna 2010, nimike muuttui luottamushenkilöksi. 

– Se on ollut todellinen näköalapaikka. Varsinkin silloin, kun kuuluimme Orioniin, pääsin näkemään ja kuulemaan kaikenlaista, tapaamaan ihmisiä ja tutustumaan heihin. Kuuluin silloin Orionin EWC-ryhmään, jossa tapasi myös muualla työskenteleviä orionilaisia. Siinä syntyi hyvä verkosto eri henkilöstöryhmien edustajien välille, samalla porukalla teimme pitkään hyvää yhteistyötä.  

Raskaat ja vähemmän raskaat yyteet

Vuonna 2005 käytyjä yt-neuvotteluja Leena Aro ei hevillä unohda. 

– Olin silloin varaluottamusvaltuutettu, kun Oulunsalon tehdas lakkautettiin. Kokouksissa tunnelma oli järkyttävän huono, eikä prosessia osattu hoitaa rakentavasti. Moni irtisanottu tuli työhuoneeseeni purkamaan pettymystään ja kiukkuaan minuun, vaikka esimiehethän ne päätökset olivat tehneet. 

Seuraavat yt-neuvottelut käytiin vuoden 2013 keväällä, kun Turun tehdaskin lakkautettiin. 

– Nekin olivat todella raskaat, kun niin moni taas irtisanottiin, mutta asiat sujuivat silti aivan toisella tavalla. Silloisen Orionin toimitusjohtajan Timo Lappalaisen lisäksi mukana oli erittäin hyvä henkilöstöpäällikkö ja henkilöstöjohtaja. Me olimme tasavertaisia neuvottelijoita siinä tilanteessa, eli kyllä se toiminta oli kehittynyt aika lailla. 

Meillä on aina talon sisällä arvostettu luottamushenkilöitä, eikä ole tarvinnut olla huolissaan omasta asemastaan tai siitä, että luottamustoimesta olisi jotain haittaa uralle.

Aidianilla käytiin viime vuonna jopa kahdet yt-neuvottelut, keväällä ja syksyllä.

– Niissä oli vielä helpompaa tulla toimeen, me vain oikeastaan sovimme meille kaikille itsestään selvistä asioista.

Yksittäisten edustettavien asioita ei parinkymmenen vuoden aikana ole joutunut hoitamaan kuin muutaman kerran. – Ehkä kolme neljä irtisanomista ja jokunen varoitustilanne. 

Hyvä ilmapiiri ja arvostusta

Orionilla yleinen työilmapiiri oli hyvä, ylempiä toimihenkilöitä oli noin 100 ja kaikki enemmän tai vähemmän tunsivat toisensa. Yrityskauppa ei sitä muuttanut, vaikka toimitusjohtaja vaihtui. Kaikki saivat jatkaa vanhoina työntekijöinä.  

– Meillä on aina talon sisällä arvostettu luottamushenkilöitä, eikä ole tarvinnut olla huolissaan omasta asemastaan tai siitä, että luottamustoimesta olisi jotain haittaa uralle. Ainakin osaksi se johtuu siitä, että työnantajat itsekin pääsevät niin paljon helpommalla, kun keskustelevat sellaisten ihmisten kanssa, jotka oikeasti edustavat ryhmäänsä, eikä tarvitse vääntää asioita yksittäisten työntekijöiden kanssa, Leena Aro pohtii. 

Luottamushenkilövaaleja ei tosin koskaan järjestetty, kun tehtävään ei juuri ollut halukkaita.

– Mutta nyt tilanne näyttää paremmalta, meille tuli uutta nuorta porukkaa, josta monet ovat selvästi kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista ja työhyvinvoinnista. Minulle jäi sinne kyllä hyvät seuraajat.

Sopiakin voi monella tavalla

Moni asia on vuosien varrella kehittynyt parempaan suuntaan. Esimerkiksi paikallinen sopiminen on viimeisten viiden vuoden aikana parantunut selvästi. 

– Nykyään jo ymmärretään, että on hyvä tehdä kaikkia koskevia sopimuksia. Ja ymmärretään myös, että kaikesta ei tarvitse tehdä paikallista sopimusta, vaan voidaan vain tehdä yhteiset pelisäännöt, eli hoitaa asia kevyemmin. Kaiken ei tarvitse olla niin muodollista.

Ylemmillä toimihenkilöillä oli Aidianilla paikallinen sopimus muun muassa liukuvasta työajasta. 

– Se pitääkin olla, jotta asiat menevät varmasti oikein. Mutta nyt, kun keskustellaan etätyön laajentamisesta pysyvämmin, niin kannattaisi miettiä, tehdäänkö siitä sopimus vai sovitaanko vain raamit tai pelisäännöt, jotta tarvittavaa joustoa jää riittävästi.

Koronapandemia sotki tuoreen eläkeläisen suunnitelmat, kuten niin monen muunkin. Mieli halajaa turhaan matkalle, vaikkapa Italiaan, ja ruoka- ja viinikerhokin toimii toistaiseksi vain Teamsissä. Työpaikan ihmisten kanssa toimimista ja yhdessäoloa Leena Aro jäikin kaipaamaan. 

– Viimeistään nyt olen tajunnut sen, että kyllä ne työkaverit olivat niin tärkeitä – meillä oli niin hyvä tiimi! 

Leena Aro haaveilee Italian-matkasta, jolle lähdetään heti, kun koronatilanne sen sallii.

Leena Aro CV

DI, TKK kemian tekniikan teknillinen biokemia, 1990

Työkokemus Aidian Oy (ent. Orion Diagnostica Oy)

 • Senior Development Manager, R&D, PLCM, 2020–2021
 • Development Manager, R&D and PLCM 2019–2020
 • Development Manager, PLCM, tuotanto 2018–2019
 • Team leader, sijaisuus, esimiesasema, tuotanto 2016–2018
 • Ryhmäpäällikkö, esimiesasema, tuotanto 2015–9.11.2016
 • Kehityspäällikkö, tuotekehitys 2013–2015
 • Laboratoriopäällikkö, tuotekehitys 2010–2012
 • Mikrobiologi, mikrobiologisten tuotteiden ja
  Orion Clean Card PRO:n tuotetuki ja asiantuntija,
  tuotekehitys, tuotanto ja PLCM 1990–2021
 • Laboraattori, HY, sero-bakteriologian laitos, 1985–1990 

Luottamustehtävät

 • YTN kemian taustaryhmän jäsen 1998–2021
 • varaluottamusvaltuutettu 2000–2005
 • luottamusvaltuutettu/-henkilö 2006–2021

Lataa artikkeli

 • Tämä artikkeli (pdf)