Kohti oikeudenmukaista vihreää siirtymää

Ilmastonmuutos itsessään lisää eriarvoisuutta ja on siksi globaali oikeudenmukaisuuskysymys. Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK tekee yhteistyötä ammattiliittojen kansainvälisten kattojärjestöjen kanssa ilmasto-oikeudenmukaisuuden parantamiseksi.

Loimun tukemat hankkeet 

Advancing public sector workers’ rights in Sub-Saharan Africa -hanke

  • Hankkeessa vahvistetaan julkisten alojen ammattiliittojen valmiuksia, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja vaikuttamistyötä useassa Afrikan maassa. Sen myötä julkisen sektorin työntekijät pystyvät paremmin puolustamaan oikeuksiaan. Hankkeen alla edistetään useampia teemoja eri maissa. 
  • Hanketta rahoittavat Loimun lisäksi Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Tehy.

Innovative trade union building and strengthening human rights in the world of work in Indonesia -hanke

  • Hankkeessa parannetaan Indonesian rakennus- ja puualan työntekijöiden työ- ja elinoloja. Hankkeen toteuttaa alan kansallinen ammattiliitto SERBUK sekä sen yrityskohtaiset jäsenliitot eri puolilla Indonesiaa. 
  • Hanketta rahoittavat Loimun lisäksi Ammattiliitto PRO, Teollisuusliitto ja Rakennusliitto.

Mikä on SASK?

  • Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on työelämän ihmisoikeusjärjestö. Sen toiminta perustuu ajatukseen, että kestävin tapa poistaa maailmasta köyhyys ja eriarvoisuus on ihmisarvoinen työ, jolla pystyy elättämään itsensä ja perheensä. Jokaisella on oikeus turvallisiin ja inhimillisiin työoloihin.
  • SASKiin kuuluu 34 ammattiliittoa sekä keskusjärjestöt SAK ja STTK. Loimu on ollut SASKin jäsen perustamisestaan lähtien, Loimun edeltäjäliitoista Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL jo vuodesta 2003. Tällä hetkellä Loimu on tukemassa kahta SASKin hanketta, toista Indonesiassa, toista Afrikassa.
  • Ihmisarvoista työtä ja elämiseen riittävää palkkaa!

www.sask.fi

SASKin indonesialainen hankekumppani SERBUK järjesti syyskuussa 2022 nuorten ay-aktiivien leirin Yogyakartassa. Aiheena mm. ay-liikkeen tulevaisuuden haasteet, järjestäytyminen ja vaikuttamistyö.

Kehittyvien maiden köyhät kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista keskimääräisesti eniten, vaikka ovat vähiten vastuussa ilmastonmuutoksen aiheuttamisesta. Tiedon ja osaamisen puute ovat esteenä uudistuksia hakevalle vaikuttamistoiminnalle kansallisissa prosesseissa.

Indonesiassa rajoitettu vaikuttamismahdollisuuksia

Indonesiassa ammattiyhdistysliikkeen toimintatila on kaventunut vuonna 2020 säädetyn ns. Omnibus-lain jälkeen. Laki on rajoittanut merkittävästi työtekijöiden oikeuksia sekä vaikeuttanut ammattiliittojen vaikuttamismahdollisuuksia. 

– Yhteistyöhankkeessamme parannetaan Indonesian rakennus- ja puualan työntekijöiden huonoja työ- ja elinoloja. Järjestäytymisaste on matala, eikä heidän ammattiliittonsa SERBUK siksi kykene puolustamaan tehokkaasti työntekijöiden perusoikeuksia tai ajamaan laajempia uudistuksia vaikuttamistyöllään, sanoo oikeu­denmukaisen siirtymän asiantuntija Anna Perttula SASKista. 

SERBUKin tukena hanketta koordinoi ja SASKin sopimuskumppanina toimii alan kansainvälinen ammattiliittojen kattojärjestö Building and Woodworkers’ International BWI.

Lisäksi huolta herättävät tulevaisuuden rakenteelliset muutokset, jotka pitkälti liittyvät ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos ja Indonesian päästövähennystavoitteet vaikuttavat alan tulevaisuudennäkymiin. SERBUKin jäsenistöä on ollut mukana esimerkiksi suurten hiilivoimaloiden rakentamis- ja kunnossapitotöissä, ja fossiilienergian alasajon myötä nämä työt muuttuvat tai loppuvat. Liitolla ei ole tarpeeksi osaamista vaikuttaa tähän siirtymäprosessiin, jotta se tapahtuisi oikeudenmukaisella tavalla.

Indonesialaisen SERBUKin jäsenet vastustivat irtisanomisia ja vaativat palkankorotuksia Etelä-Sumatralla PLTU Gunung Raja Power Plant -voimalaitoksen edessä joulukuussa 2022.

– Lokakuussa hankkeen tuella järjestettiin onnistunut koulutus oikeudenmukaisesta siirtymästä ja ilmastomuutoksen vaikutuksesta indonesialaiseen työelämään. Puhujina oli energia- ja hiilialan asiantuntijoita ja osallistujina SERBUKin lisäksi useiden muiden alojen liittoja. Tavoitteena oli luoda yhteinen ymmärrys oikeudenmukaisen siirtymän vaikutuksista ja mahdollisuuksista, valmistella yhteinen toimintasuunnitelma sekä suunnitella vaikuttamistoimia Indonesia hallituksen suuntaan, Perttula kertoo.

SASKilla on aluetoimisto Indonesian pääkaupungissa Jakartassa, ja alue-edustaja Farizan Fajari pitää tiivistä yhteyttä hankekumppaneihin ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan hankkeen eri tapahtumiin. Suomesta käsin hanketta seurataan SASKin päätoimistossa. 

Farizan Fajari on SASKin alue-edustaja Indonesian Jakartassa.

– Hanke on edennyt hienosti ensimmäisen yhteisen hankekauden alkupuoliskolla. SERBUK on suhteellisen nuori liitto, sillä on innokas ja pätevä johto ja hyvät yhteistyöverkostot. Kansainvälisen kattojärjestönsä BWI:n strategisella tuella SERBUK on saanut hyviä voittoja järjestäytymispuolella ja onnistunut kasvattamaan jäsenmääräänsä suunnitelmiensa mukaan. 

Afrikassa julkisen sektorin liitot avainasemassa

Afrikassa käynnissä olevan hankkeen alla edistetään useampia teemoja eri maissa. Loimun tukeman toimivan oikeudenmukaisen siirtymän ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden kokonaisuudessa Tansaniassa, Nigeriassa ja Marokossa keskitytään ensisijaisesti julkisen sektorin ammattiliittojen osallistumiseen ilmastokriisin ratkaisemisessa, jotta varmistetaan oikeudenmukainen siirtymä kohti vähähiilistä taloutta. 

– Siirtymän pitää tapahtua niin, että keskeiset julkiset palvelut voidaan edelleen tuottaa laadukkaasti ja kaikille reilulla tavalla, Perttula toteaa. – Julkisen alan liitoilla on tietynlainen kaksoisvelvollisuus huolehtia sekä alan työntekijöiden oikeuksista että pitää myös huolta siitä, että muutosten kourissa kansalaisille taataan edelleen laadukkaita julkisia palveluja. Sillä on keskeinen rooli köyhyyden vähentämisessä.

Public Services Internationalin eli PSIn Climate Change -hankeosuuden tilaisuus syyskuussa 2023 Abujassa Nigeriassa. Työpajassa pohdittiin ilmastomuutoksen vaikutuksia tasa-arvoon ja työelämään.

Haasteena on muun muassa se, että ammattiliitoilla on vaikeuksia saada ääntänsä kuuluviin kansallisissa prosesseissa, joissa suunnitellaan päästövähennystavoitteita (Nationally Determined Contributions) osana Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksia. Osaamista, vaikuttamistyötä ja verkostoja tarvitaan. 

Alueellista hanketta koordinoi julkisen alan ammattiliittojen kansainvälinen kattojärjestö Public Services International PSI. Alueella sitä koordinoidaan PSI:n Johannesburgin aluetoimistosta käsin, mutta varsinaiset toteuttajat ovat PSI:n jäsenjärjestöt eli julkisen alan ammattiliitot eri maissa. Oikeudenmukaisen siirtymän hankekomponenttia hoitaa PSI:n ilmastoasiantuntija yhdessä Tansanian, Nigerian ja Marokon ammattiliittojen kanssa.  

– SASKin aluetoimisto sijaitsee Mosambikin pääkaupungissa Maputossa ja alue-edustajamme Simião Simbine on tiiviissä yhteydessä hankekumppaneihin ja osallistuu säännöllisesti eri hanketapahtumiin, sanoo Perttula. 

Simião Simbine on SASKin alue-edustaja Mosambikin Maputossa.

Tämän vuoden marras–joulukuussa Dubaissa järjestettävien kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden (COP28) tulisi tehdä päätöksiä mm. oikeudenmukaisen siirtymän työohjelman toteuttamisesta (Just Transition Work Programme). Siinä kansainvälisellä ay-liikkeellä, julkisen alan liitot mukaan lukien, on tärkeä vaikuttamisen paikka. 

Marraskuun loppupuolella hankkeen kaikki liitot kokoontuvat ensimmäistä kertaa yhteen arvioimaan yhteistyötä ja tuloksia, jakamaan kokemuksia yli sektori- ja teemarajojen sekä suunnittelemaan jatkoa.

– Nykyään voi onneksi osallistua sekä paikan päällä että etäyhteydellä – se mahdollistaa suomalaistenkin liittokumppanien osallistumisen ilman pitkiä lentomatkoja, sanoo Perttula. 

Yksi Loimun edeltäjä­liitoista, Ympä­ristö­asiantuntijoiden Keskusliitto YKL, oli ensimmäinen SASKin jäseneksi liittynyt akavalainen liitto. Liittymisestä tuli viime kesänä kuluneeksi 20 vuotta.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)