Loimu kehittää opiskelijatoimintaa ja -palveluita

Loimu aloitti vuoden alussa opiskelijatoiminnan kehittämisprojektin. Tänä keväänä Loimun opiskelijatoiminta ja sen rakenne ovat olleet kehityksemme keskiössä. Projekti itsessään on jatkoa viime vuonna toteutetulle jäsenkasvun suunnitelmalle.

Opiskelijatoiminnan kehittäminen alkoi nykytilan kartoituksella. Ensimmäiset keskustelut pidimme avoimesti kaikkien liiton opiskelija-aktiivien kanssa liiton Tammiseminaarissa 13.2. Helmikuisen tilaisuutemme jälkeen olemme toteuttaneet kyselyn kaikille liiton opiskelijajäsenille sekä tehneet kohdennetumpia yksilöhaastatteluita. 

Näiden pohjalta opiskelijatoiminnan kehittämistä on jatkettu työryhmässämme. Ryhmään kuuluvat Loimun toimistolta järjestöpäällikkö Johanna Hristov, opiskelija- ja järjestökoordinaattori Toni Sairanen ja opiskelijajäsenhankinnan koordinaattori Henri Forssten sekä kampuspromoottorit Aliisa Wahlsten ja Jani Lehto. Opiskelijoita ryhmässä edustavat Jenni Heikkilä, Pauliina Ryökäs sekä Miikael Saksman. Ryhmän toimintaa fasilitoi Konsta Erola, joka fasilitoi myös viime vuoden jäsenkasvun suunnitelman rakentamista. 

Mitä opiskelijat kaipaavat?

Teimme Loimussa kyselyn kaikille liiton 3 151 opiskelijajäsenille. Kysely oli auki kaksi viikkoa 3.3.–17.3.2021. Kysyimme vastaajien mielipidettä Loimun palveluista erityisesti opiskelijan näkökulmasta, jäsenyyden suositteluhalukkuutta sekä ajatuksia tärkeimmistä kehityskohteista. Lisäksi jokaisella oli mahdollisuus tarjota avoimen kentän kautta vapaasti palautetta meille.

Vastauksen saimme noin 12 %:lta. Suurin osa vastaajista oli suorittamassa kandidaatin tutkintonaan (56,7 %). Toiseksi suurin osa suoritti juuri maisterin tutkintoaan (38,6 %). Alempaa AMK-tutkintoa vastaajista suoritti 2,1 % ja ylempää AMK-tutkintoa 0,3 %.

Urapalvelut ja verkostoituminen olivat toivelistalla ykkösenä

Loimun palvelut koettiin pitkälti positiivisina. Kysyttäessä halukkuutta suositella Loimun palveluita asteikolla 0–10 vastaajista 82,9 % antoi arvosanan 7–10 ja jopa 36,53 % antoi arvosanaksi 9–10. Asteikolla 0 oli määritetty, että suosittelee ”erittäin epätodennäköisesti” ja 10, että suosittelee ”erittäin todennäköisesti”.

Kysyimme, mitä mieltä olet seuraavista väittämistä koskien Loimun sinulle tarjoamia palveluita asteikolla 1–4. Arvosana 1 tarkoitti, että oli ”täysin eri mieltä” ja 4, että oli ”täysin samaa mieltä”. Tuki työttömyyden varalle koettiin parhaimmaksi, keskiarvoksi tuli 3,28. Arvioidessaan palveluitamme tiedonsaanti uramahdollisuuksista, tuki työnhakuun sekä tuki työelämän lakiasioissa saivat keskiarvoksi 3,1. Tuki palkkaneuvotteluihin sekä tieto avoimista työpaikoista saivat keskiarvoksi 3,0. Mahdollisuus verkostoitua, hyvät alennukset ja jäsenedut sekä henkilökohtainen uraneuvonta saivat keskiarvoksi 2,70–2,80. 

Vastanneista opiskelijajäsenistä suurin osa toivoi Loimun kehittävän opiskelijatoimintaansa urapalvelukärjellä. Erityisesti vastaajat toivoivat tukea ja vinkkejä oman urapolkunsa rakentamisessa muun muassa työnhaun tuen sekä uravinkkien muodossa.

Tästä huolimatta tärkeimmät kehityskohteet Loimun opiskelijatoiminnan kannalta ovat pitkälti urapalveluissa ja niistä tiedottamisessa. Opiskelijat toivoivat lisää tietoa uramahdollisuuksista (70,7 %) ja tukea työnhakuun (70,2 %). Lisäksi toivottiin mahdollisuutta verkostoitua (57,5 %) sekä tietoa avoimista työpaikoista (65,8 %).

Avoimissa vastauksissa nousi usein esille toivo tuesta omalle uralle. Toiveena oli muun muassa harjoittelupaikkojen ja uramahdollisuuksien ja -tarinoiden kokoaminen ja esittely entistä selkeämmin ja kohdennetummin. Myös CV-neuvontaa ja henkilökohtaista urapalvelua pyydettiin. Kuten eräs vastaajista kommentoi, ”työelämä ja siihen siirtyminen on täysin uutta”. 

Sekä numeerinen että avoimet palautteet huomioidaan osana kehittämisprosessia. Käsittelemme alkusyksystä ehdotusta opiskelijatoiminnan malliksi ja alustavaa mallia pääsevät tarkastelemaan kaikki Loimun opiskelija-aktiivit Syysseminaarissamme 24.–25.9.2021.

Mitä urapalveluita jo nyt tarjoamme?

Urapalvelut ja niiden tarve nousi keskiöön niin kehittämiskohteissa kuin avovastauksissakin. Loimu tarjoaa jo nyt henkilökohtaista uravalmennusta, joka sisältää yleensä tilanteesi mukaan 1–3 keskustelua etäyhteyksin. Valmennusaikoja on myös varattavissa niin palkkaneuvottelun harjoittelua, työnhakuasiakirjojen viilaamista kuin LinkedIn-kommentointiakin varten. Lisäksi on saatavissa työhyvinvointiohjausta ja apua yrittäjyyteen. Perinteisen CV- ja LinkedIn-kommentoinnin lisäksi jokaisen jäsenemme on mahdollista viilata CV:nsä kuntoon Kolmen askeleen CV-valmennuksessamme. 

Olemme kehittäneet urapalveluissamme entistä enemmän verkkovalmennuksia. Loimu tarjoaa jo nyt esimerkiksi Valmiina työelämään -verkkovalmennusta vastavalmistuneille tai valmistumassa oleville. Koulutuksessa arvioidaan ja kehitetään omia työnhakutaitoja sekä havainnoidaan omia uramahdollisuuksia. Samalla harjoitellaan oman osaamisen tunnistamista ja siitä kertomista sekä piilotyöpaikkojen löytämistä.

Tämän lisäksi kuukausittain tarjoamme eri aiheista koulutuksia. Nyt kesällä on kalenterissa muun muassa Fasilitointivalmennus, Rohkeutta uudelle uralle -koulutusta sekä Valmentava johtaminen -verkkovalmennusta. Kuten otsikoista havaitsee, pyrimme tarjoamaan koulutuksia eri tilanteisiin ja urasi vaiheisiin.

Kaikki mainitut palvelut löydät esimerkiksi nettisivujemme hakutoiminnon kautta tai uppoutumalla sivujemme Työ ja ura -osion sinulle sopivimmalle alueelle. Erityisesti Työnhakijoille-alueen alaosiossa ’Miten urapalvelut tukee työnhaussa?’ on avattu tarkemmin kaikki palvelumme työnhakuun liittyen. 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)