Perhevapaauudistus tähtää molempien vanhempien perhevapaiden käyttöön

Uudistuksen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken. Sillä pyritään vahvistamaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä sekä pienentämään sukupuolten välisiä palkkaeroja. Se myös kohtelee jokaista lasta yhdenvertaisesti perhemuodosta riippumatta.

Hallitusohjelman mukaan kummallakin vanhemmalla pitää jatkossa olla yhtä paljon kiintiöityjä kuukausia. Isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita pidennetään lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta. Lisäksi perhevapaiden pitää sisältää vapaasti valittava vanhempainvapaajakso. Uudistus menee eduskunnan käsittelyyn tämän vuoden syysistuntokaudella ja sen on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2022.

Huoltajuus oikeuttaisi vanhempainrahaan

Hallituksen valmistelussa päivärahapäivien malli on tarkentunut siten, että kumpikin vanhemmista saisi 160 päivärahapäivän kiintiön. Päivärahapäiviä on viikossa kuusi, joten yhteensä malli toisi siis lasta kohden vanhempainrahapäiviä 12,8 kuukautta. Tästä 0–63 päivärahapäivää olisi mahdollista luovuttaa toiselle.

Lisäksi loppuraskauden suojaamiseksi luotaisiin 40 päivärahapäivän mittainen raskausraha, eli päivärahapäiviä olisi kaikkiaan yli 14 kuukautta. Perhevapaiden kokonaismäärä kasvaisi uudistuksen myötä nykyisestä. Tällä hetkellä perhevapaat koostuvat raskaana olevalle naiselle myönnettävästä äitiysrahasta (105 arkipäivää eli noin 4,2 kk), isän isyysrahasta (54 arkipäivää eli noin 9 vk) ja vanhempainrahasta toiselle vanhemmista tai vanhempien kesken jaettavaksi (158 arkipäivää eli noin 6,3 kk).

Perhevapaauudistuksen mallissa päivärahapäiviä voi käyttää, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Päivärahapäivät voisi käyttää useassa osassa, ainoastaan raskausraha on yhdenjaksoinen ja tulee aloittaa 14–30 päivää ennen laskettua aikaa. Kaikkien lasten vanhemmilla, jotka ovat lapsen huoltajia, olisi päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta vanhemman sukupuolesta, tai siitä onko biologinen vai adoptiovanhempi tai onko lähi- vai etävanhempi. 

Valmistelu kolmikantaisessa työryhmässä

Perhevapaauudistus toteutetaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa ja sitä on valmisteltu ensisijaisesti virkamiestyönä epävirallisessa kolmikantaisessa valmisteluryhmässä. Akavasta työryhmässä on mukana työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko.

– Päivärahan suuruus, määrät ja joustavuus ovat yhtäläiset vanhempien kesken uudistuksen jälkeen. Vapaat ovat kummallakin vanhemmalla käytettävissä lapsen kahden vuoden ikään saakka ja kumpikin heistä voi käyttää useampia jaksoja. Kotihoidontukijaksoja on mahdollista käyttää vanhempainrahakausien lomassa, mikä on iso muutos ja parannus, sanoo Lotta Savinko.

Akavalaisessa jäsenkentässä olisi kiinnostusta käyttää osittaista vanhempainvapaata.

Yhdenvertaisuus erityyppisten perheiden kesken toteutuu jatkossa paremmin. Perhevastuu jaetaan järjestelmässä tasaisesti vanhempien kesken, mutta se ei Akavan mielestä ohjaa riittävästi.

– Akava pitää pettymyksenä, että osittaisen vanhempainvapaan käyttö on uudistuksen jälkeen yhä kankeaa. Osittainen vanhempainvapaa kuluttaa jatkossakin päivärahapäiviä kuten kokoaikainen vanhempainrahapäivä. Tämä ei kannusta osa-aikaiseen työntekoon vapaiden lomassa. Erityisesti akavalaisessa jäsenkentässä olisi kuitenkin kiinnostusta käyttää osittaista vanhempainvapaata enemmän kuin nykyisin, Savinko toteaa.

– Uudistettu perhevapaajärjestelmä jakaa hoitovastuuta nykyistä enemmän, mikä parantaa työelämän tasa-arvoa sekä naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia rakentaa palkitseva työura. Nämä tavoitteet eivät kuitenkaan toteudu riittävästi. Uudistusta on jatkettava tulevalla hallituskaudella kehittämällä perhevapaajärjestelmää edelleen ja tekemällä kotihoidontuen uudistus. 

Lähteet stm.fi, akava.fi

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)