Pohdituttaako palkka?

Työpaikka, duuni, kesätyö – jee! Töihin kannattaa mennä jo opiskeluaikana, ja aloittaa työura siitä, mistä se luontevimmin lähtee liikkeelle. Isossa osassa ensimmäisistä työpaikoista palkka on ennalta määrätty, esimerkiksi työehtosopimuksen perusteella. Mutta entäpä siinä tapauksessa, kun löytyykin neuvoteltavaa?

Esimerkiksi oman alan kesätöissä tai junioritason tehtävissä voi olla enemmän vapautta toivoa tiettyä palkkatasoa. Myös vastavalmistuneena työtä hakiessa kannattaa tarkastaa, mikä olisi tehtävään sopiva palkkatoive. Loimu selvittää opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden palkkatasoa säännöllisesti kyselytutkimuksella, jonka tuloksia käytetään palkkasuosituksen laatimiseen. 

Sopiva palkkatoive on osaamisen arvostusta

Opiskeluaikana osaaminen kasvaa opintopisteiden kertymisen myötä – samoin työn vaativuus, ja se näkyy myös palkkatutkimuksissa. Opintoalaan liittyviin yksityissektorin työtehtäviin on rakennettu palkkasuositukset opintojen vaiheen mukaan. Alkuvaiheessa suositus on 2 250 euroa ja graduvaiheessa taas 2 700 euroa. Vastavalmistuneelle Loimu taas suosittaa tutkimuksiin perustuen 3 400 euron vähimmäispalkkaa. 

Uskalla toivoa sinulle kuuluvaa palkkaa!

Palkkaneuvonnan ja -suositusten tavoitteena on auttaa sinua pyytämään työtehtävien sisältöä vastaavaa palkkaa ja huolehtimaan siten oikeasta lähtötasosta ja palkkakehityksestäsi. Vaikka avoimista työpaikoista kilpaillaankin, ei ole syytä lähteä pudottamaan palkkatoivomusta. Palkkatoivomuksen pudottaminen vaikeuttaa oman palkkauksen korjaamista seuraavien vuosien aikana, ja pudottaa pidemmällä tähtäimellä kaikkien palkkatasoa. Loimun tekemään edunvalvontatyöhön kuuluukin jäsenten osaamisen arvostuksesta huolehtiminen ja hyvin näkyvä osa sitä on rahallinen arvostus. Uskalla siis toivoa sinulle kuuluvaa palkkaa!

Palkoissa on eroa 

Vaikka Loimu antaakin kaikille yhteiset suositukset uran alkuvaiheessa, on hyvä huomioida, että palkkatasoon vaikuttaa tehtävien vaativuuden ja osaamisen lisäksi todella moni asia. Loimulaisten palkkoja määrittävät esimerkiksi sektori, koulutustaso, toimiala sekä muiden tehtävissä toimivien palkkataso. 

Palkkatietoa kerätään toimialan ja työtehtävätyyppien pohjalta ja se yhdistetään noin 1 000 eri nimikkeen ja yli 1 300 eri työnantajan kirjosta isommiksi kokonaisuuksiksi. Tämän tutkimustyön lopputulokset löytyvät Palkkanosturista. Tiedot on koottu Loimun työmarkkinatutkimuksista ja niistä on muodostettu tilastollisilla menetelmillä havaintoihin perustuva palkkamalli. Palkkanosturi on kaikkien jäsenten käytössä verkkosivujen jäsensivuilla.

Lue lisää: www.loimu.fi/palkkaneuvonta

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)