Kolumni: Toimikunnat toimivat

Loimun toimikuntien edustajat osallistuivat syyskuun puolivälissä yhteiseen toimikuntien kaksivuotiskauden avajaisseminaariin ja pitivät sen jälkeen omat avauskokouksensa, joissa valittiin muun muassa toimikuntien puheenjohtajat. Päivä oli onnistunut ja toimikunnat aloittivat kautensa intoa puhkuen. Oli myös pitkästä aikaa mukava tavata toisiamme aivan nokakkain eikä vain tietokoneen ruutua tuijottaen.

Loimussa on seitsemän toimikuntaa – jokaiselle neuvottelusektorille omansa, opiskelija- ja järjestötoimikunnat sekä lehden toimitusneuvosto. Lisäksi aiemmin tänä vuonna perustettiin yksi tilapäinen toimikunta – Loimun 5-vuotisjuhlavuoden toimikunta puheenjohtajanaan edellinen Loimun puheenjohtaja Helena Herttuainen.

Toimikunnat ovat hallituksen alaisia toimielimiä ja toimivat oman alueensa asiantuntijaeliminä. Ne osallistuvat toimialaansa liittyvien päätösten valmisteluun: esimerkiksi järjestötoimikunta teki viime vuonna hallitukselle esityksen jäsenjärjestöjen avustuksista. Hallitus voi antaa toimikunnille erilaisia tehtäviä ja toimikunnat puolestaan voivat tehdä aloitteita hallitukselle. Sektoritoimikunnissa on muun muassa otettu kantaa tulevan neuvottelukierroksen tavoitteisiin.

Toimikuntien toimintakausi on kaksi vuotta alkaen syyskuun alusta. Haku toimikuntiin tapahtuu kevään aikana ja toimikuntien koko on pyritty pitämään enintään kymmenenä henkenä.

Kauden avajaisseminaarissa käytiin läpi toimikuntien rakennetta ja niiden tehtäviä. Lisäksi kuultiin edunvalvontatyön ajankohtaiset kuulumiset ja tutustuttiin eri sektoreiden rakenteeseen.

Kaiken ”virallisen” toiminnan lisäksi toimikuntien tarkoitus on tutustuttaa loimulaisia toisiinsa ja tehtävään edunvalvontatyöhön. Osallistumien toimikuntatyöhön on vankka askel siihen, mitä edunvalvontatyö todellisuudessa on.

Kun toimikuntapaikat tulevat hakuun seuraavan kerran keväällä 2023, kehotan tutustumaan niiden toimintaan ja hakemaan mukaan.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)