Medlemsförmåner

Medlemsavgifter 2020

I Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu rf:s medlemsavgifter har deltagarens livssituation beaktats. Kontrollera till vilken medlemsavgiftsgrupp du hör.

 • Normal medlemsavgift, inkluderar arbetslöshetskassa 32,00 €/mån. (384 €/år)
 • Normal medlemsavgift, 26,75 €/mån (321 €/år)
 • Studerandes medlemsavgift 2,00 €/mån. (24 €/år)
 • Studerandes medlemsavgift, inkluderar arbetslöshetskassa 7,00 €/mån. (84 €/år)
 • Utexaminerad år 2019 (medlem som varit studerandemedlem) 16,00 €/mån. (192 €/år)
 • Pensionärs medlemsavgift, inget medlemskap i arbetslöshetskassan, medlemsförmåner tidning och Akava-kalender (på beställning) 3,00 €/mån. (36 €/år)
 • Stödmedlem (medlem som hör till ett annat Akava-förbund/långvarig utlandsvistelse). Inget medlemsskap i arbetslöshetskassan, medlemsförmåner tidning och Akava-kalender (på beställning) 8,25 €/mån. (99 €/år)

Studerandemedlem, kom ihåg att meddela när du utexamineras! Annars får vi inte denna information.

Du kan meddela oss om din examen på adressen jasenasiat (at) loimu.fi. Meddela examensdatum samt eventuell arbetsplats och befattning.

En nyexaminerad medlem som har avklarat sin första högre universitetsexamen (t.ex. FM, AFM) och tidigare varit studerandemedlem i Loimu, betalar endast studerandeavgift under examensåret. Året efter examensåret betalar man hälften av avgiften för ordinarie medlem. (Någon annan rabatterad avgift är också möjlig, om rabattgrunden uppfylls.) Först året därpå överförs medlemmen till den normala medlemsavgiftsklassen.

Medlemsavgiftsrabatter för ordinarie medlemmar

En medlemsavgiftsrabatt kan beviljas på den normala medlemsavgiften för nuvarande medlemmar och nya ordinarie medlemmar. Utan kassamedlemskap är den rabatterade avgiften lika stor. Endast en rabatt kan utnyttjas åt gången. Rabatten kan beviljas retroaktivt högst för den pågående och sex föregående månader. Den kortaste rabattperioden som beviljas är 4 mån. (kan omfatta flera rabattgrunder). Som intäkter räknas löneinkomst, företagares arbetsinkomst, stipendier, arbetslöshetsdagpenning, moderskapsdagpenning eller andra motsvarande inkomster.

Du kan fylla i och skriva ut blanketten för ansökan om rabatt på Medlemsintranätet under Blanketter (logga in via länken Medlemsintranät uppe på sidan). Om du vill kan du i stället för en pappersblankett skicka en elektronisk rabattansökan, länken finns under ”Blanketter”.

 • Bruttoinkomst under 2 000 €/mån., rabatt 50 %, 16,00 €/mån.
 • Bruttoinkomst 2 000–2 600 €/mån., rabatt 25 %, 24,00 €/mån.
 • Stipendium (ingen lön, endast stipendium) 11,00 €/mån.
 • Vårdledighet (hemvårdsstöd), rabatterad avgift, 11,00 €/mån.
 • Ordinarie medlem, utomlands (kolla medlemskap i arbetslöshetskassa), rabatt 50 %, 16,00 €/mån.
 • Dubbelorganiserad, Professorsförbundet, rabatt 50 %, 16,00 €/mån.
 • Företagare och yrkesutövare, 50 %, rabatt 16,00 €/mån.

Skatteavdrag för medlemsavgift

Loimus medlemsavgift är avdragsgill i beskattningen och Loimu meddelar beskattaren direkt. En genomsnittlig medlem får tillbaka 40,5 % på medlemsavgiften och studerandemedlemmar får 19 %. Löneinkomsternas och skatteavdragens inverkan på den egna skatteprocenten kan enkelt kontrolleras med skatteprocenträknaren på webbplatsen skatt.fi.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Tel. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Loimus dataskyddsbeskrivning

© 2020 Loimu