Hyvin hoidettu työhön perehdytys on kaikkien etu

Hyvällä perehdytyksellä työt lähtevät helpommin liikkeelle! Perehdytykseen kuuluu esimerkiksi se, kuinka työ tehdään oikein ja turvallisesti.

Työnantaja vastaa työpaikan terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän työhön ja työolosuhteisiin, työvälineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin. Pääsääntöisesti kesätyöntekijöitä koskevat kaikki yleiset työehdot sekä työturvallisuutta koskevat määräykset.  Työhönopastuksessa kuuluu varmistaa, että työntekijä osaa toimia myös häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Jos jokin asia tuntuu oudolta tai et ole varma ymmärsitkö ohjeen oikein, kysy!

Mitä hyvä perehdytys sisältää?

Uuden kesätyöntekijän perehdytys on aina prosessi, joka pitää sisällään tietyt asiat. Ennen työn aloittamista käydään läpi perustiedot työpaikasta, työtehtävistä, työn tavoitteista sekä työehdoista. Samalla yleensä tehdään työsopimuskin. Tässä vaiheessa on hyvä varmistaa, kuka on oma esimies ja ketkä ovat vastuussa työhön perehdyttämisestä. 

Kesätyöntekijä vastaanottaminen ja perehdytyksen käynnistäminen tapahtuu työpaikalla heti ensimmäisenä työpäivänä. On tärkeää, että heti alkuun perehdytyksestä vastaava tutustuttaa kesätyöntekijän uuteen työpaikkaan ja siellä työskenteleviin henkilöihin. Työtehtävät tulee kertoa selkeästi ja osoittaa miten niitä tehdään. Tämä tarkoittaa tehtäväkohtaista tehtäviin ja työvälineisiin liittyvää työnopastusta työpaikalla. Työhön opastusta ja työnteon seuraamista on hyvä jatkaa työnteon ohessa riittävän kauan. Jos jokin asia tuntuu oudolta tai et ole varma ymmärsitkö ohjeen oikein, kysy!

Kesätyöntekijän muistilista

ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA

 • Onko työpaikan toiminta ja tavoitteet selvitetty?
 • Onko työtehtävät ja työn tavoitteet selkeät?
 • Onko työsuhdeasiat käyty läpi työsopimusta tehtäessä: työaika, palkka ja mahdolliset lisät ja korvaukset, lomat, ylityöt sekä mahdollinen koeaika. Käy työsopimus läpi Loimun edustajan kanssa?
 • Tiedätkö, keneltä voit kysyä lisätietoja työhön liittyvissä asioissa? Kysy – älä arvaa.

TYÖN ALOITTAMINEN JA PEREHDYTYS

 • Onko hallinnolliset asiakirjat tehty ja täytetty: työsopimus, henkilötietolomake, verokortti, pankkitili?
 • Onko sinulle esitelty henkilöstö, oma työyksikkö ja luottamushenkilöt?
 • Oletko saanut tietoa työterveyshuollosta ja siitä, miten toimia, jos sairastut?
 • Onko poissaoloihin liittyvät käytännöt selvitetty?
 • Onko selvää, miten työaikainen ruokailu ja muu työn tauotus on järjestetty?

TEHTÄVÄKOHTAINEN TYÖNOPASTUS

 • Oletko saanut opastus yksityiskohtaisesti työssä käytettäviin koneisiin, laitteisiin ja työvälineisiin?
 • Onko sinua opastettu mahdollisten suojavälineiden oikeaan käyttöön?
 • Onko sinua opastettu miten toimia vika- ja häiriötilanteissa tai onnettomuuden sattuessa?

Lataa artikkeli

 • Tämä artikkeli (pdf)