Pääkirjoitus: Luottamuksensa ansainneet

Luottamushenkilön työn merkitys on totta kai aina ollut minulle kirkas. Kun kirjoitin tähän numeroon eläkkeelle juuri jääneen, pitkäaikaisen luottamushenkilön Leena Aron haastattelua, jäin kuitenkin miettimään sitä, miten monenlaisia vaatimuksia tehtävä sitä hoitamaan valitulle asettaa.

Ei riitä, että tuntee työmarkkinatoimintaa, työlainsäädäntöä, työ- tai virkaehtosopimukset ja mahdolliset paikalliset sopimukset. Luottamushenkilöllä täytyy myös olla hyvät vuorovaikutustaidot ja ongelmanratkaisukykyä. Työnantajan ja edustettavien eriäviä näkemyksiä ja tulkintoja pitää pystyä ymmärtämään, ilmaisemaan selkeästi ja sovittamaan yhteen.

Luottamushenkilöllä täytyy myös olla pitkä pinna. Hänen mahdollisuuksiinsa vaikuttaa asioihin kohdistuu helposti ristiriitaisia ja kohtuuttomiakin odotuksia. Tiukoissa tilanteissa tunteet ovat pinnassa ja hän voi joutua ottamaan vastaan monenlaisia reaktioita ja purkauksia. Muutosprosessit etenevät usein hitaasti ja neuvottelut venyvät, jolloin häneltä vaaditaan erityisesti pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä ja sitkeyttä. Ja aina ei voi näilläkään ominaisuuksilla onnistua, vaan on pystyttävä nielemään pettymyksiä ja sietämään turhautumista.

Eli ei mikään helppo homma.

Tätä haastavaa tehtävää hoitavat tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen ja kannustuksen, niin liitolta kuin edustettaviltaan. Me Loimussa mietimme jatkuvasti keinoja luottamushenkilöiden tukemiseksi. Ja kaikki te onnekkaat loimulaiset, joiden työpaikalla on luottamusmies tai -henkilö, antakaa hänelle kaikki tukenne! Sen hän on varmasti ansainnut.

Hyvää kesää!

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)