Puheenvuorot

Lehden etusivulle

Loimulaisten äänitorvi!

8.11.2022

Kolumni: Loimulaisten yhdistyksien maa

Loimulla on kymmeniä jäsenyhdistyksiä, jotka ovat jäsenistömme yhteisöllinen perusta, linkki ay-toiminnan ja toimialueen välillä, edunvalvonnan ruohonjuuritaso sekä ammatti-identiteetin vahvistajia.

8.11.2022

Kolumni: Syksyn satoa

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijät liittyvät kasvavin joukoin Loimuun ja pysyvät jäsenenä Loimussa. Se on hieno asia, koska se mahdollistaa meille myös entistä vahvemman edunvalvonnan toteuttamisen.

28.9.2022 Nyt

Kolumni: Kun molemmat ovat oikeassa

Loimussa törmään välillä tilanteisiin, joissa loimulaisten alojen ammattilaiset joutuvat vastakkainasettelutilanteisiin keskustellessaan ammattiosaamiseensa liittyvistä asioista.

2.6.2022 Nyt

Kolumni: Varmuutta

Kriisiaikoina, kuten meitä kohdanneen korona-pandemian tai Eurooppaa kohdanneen sodan aikana, huoltovarmuus on ensiarvoisen tärkeää. Huoltovarmuustyön tavoitteissa ja keinojen valinnassa on otettava huomioon Suomen erityispiirteet.