Pääkirjoitus: Sää kylmeni, tunteet kuumenivat

Kesälomien jälkeen nousseet poliittiset syysmyrskyt ovat muuttuneet talvimyrskyiksi, eivätkä ennusteet lupaa tyyntyvää. Maan hallituksen toimet työntekijöiden oikeuksien sekä työttömyys- ja sosiaaliturvan heikentämiseksi ovat herättäneet laajaa vastustusta erityisesti palkansaajissa ja opiskelijoissa, eivätkä mielenilmaukset ja lakot ole loppumassa. 

Talouden kuntoon laittamisen ohella hallituksen tavoitteena näyttää olevan vakiintuneen yhteiskuntajärjestelmän niksauttaminen uuteen asentoon. Hallituksen esittämät työelämäheikennykset eivät vaikuta vain yksittäisiin työntekijöihin, vaan koko työvoiman asemaan. Muutoksilla, jotka pyrkivät rajoittamaan palkansaajajärjestöjen toimintaa, halutaan heikentää työntekijöiden neuvotteluasemaa ja vaikutusvaltaa päätöksenteossa ja näin muuttaa suomalaisen yhteiskunnan poliittisia voimasuhteita. Tämän uhan edessä meidän kaikkien on yhdessä tiukasti puolustettava vakiintunutta kolmikantaista työmarkkinajärjestelmää. 

Omiensa puolustamisen lisäksi ammattiyhdistysliike tekee merkittävää työtä myös globaalisti. Kehittyvissä maissa työntekijöiden oikeudet ovat olemattomia, eikä mahdollisuuksia tai edes osaamista niihin vaikuttamiseen juuri ole. Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on mukana monessa kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa, joissa pyritään parantamaan ammattiliittojen toimintamahdollisuuksia, nostamaan järjestäytymisastetta ja tukemaan paikallisia toimijoita työntekijöiden oikeuksien ja sosiaaliturvan parantamisessa. Loimu on rahoittajana mukana kahdessa hankkeessa, jotka esitellään sivulta 12 alkavassa jutussa. 

Mikään muu taho ei todellakaan hoida sitä tärkeää tehtävää, joka ammattiliitoilla on. Loimu on ollut aktiivisena eturivin toimijana akavalaisessa vaikuttamistyössä etsimässä yhteisiä ratkaisuehdotuksia hallituksen suunnitelmien tasapainottamiseksi, mutta myös valmistautumisessa muihinkin toimenpiteisiin, jos neuvottelutie ei aukea. Nyt on taas kerran aika laittaa rivit suoriksi ja antaa oma myrskyvaroitus.

Siitä huolimatta ja juuri siksi – oikein rauhallista joulun aikaa kaikille! 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)