Panosta tulevaisuuteen – liity työttömyyskassaan jo opintojen aikana

Työttömyyskassan jäsenyys on ikään kuin vakuutus työttömyyden varalle. Työttömyyskassan jäsenenä turvaat toimeentulosi, jos työttömyys osuu kohdallesi valmistumisen jälkeen. Kukaan ei tietenkään toivo työttömyyttä omalle kohdalleen, mutta monesti lyhyt työttömyysjakso osuu juuri valmistumista seuraaville vuosille.

Muista liittyä työttömyyskassan jäseneksi heti ensimmäisenä työpäivänä, jotta opintojen aikana tekemäsi palkkatyö kerryttää työssäoloehtoa. Työttömyyskassaan
ei voi liittyä takautuvasti.

Mikä ihmeen työssäoloehto?

Työttömyyskassan jäseneksi voit liittyä heti, kun aloitat opintojesi aikana palkkatyön. Liity kassaan jo opintojen aikana, sillä ansiopäivärahan saaminen valmistumisen jälkeen edellyttää, että täytät työssäoloehdon. Työssäoloehdon täyttyminen tarkoittaa, että olet ollut työttömyyskassan jäsenyysaikana vähintään 26 viikkoa palkkatyössä. 

Ansiopäivärahan työssäoloehtoa kertyy jokaiselta työttömyyskassan jäsenyysaikaiselta kalenteriviikolta, jona:

  • Työskentelet työ- tai virkasuhteisessa työssä vähintään 18 h/vko
  • Saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vähintään 1 252 e/kk (vuonna 2021), jotta työssäoloehtoa kertyisi.

Voit kerryttää 26 viikon työssäoloehdon täyteen opintojen ohella pikkuhiljaa esimerkiksi kesätöillä tai opintojen ohella tehdyillä osa-aikatöillä yhden tai useamman työnantajan palveluksessa.

Laske paljonko tuloillasi saisi ansiopäivärahaa www.erko.fi/tyottomyys/paivarahalaskuri

Muista liittyä työttömyyskassan jäseneksi heti ensimmäisenä työpäivänä, jotta opintojen aikana tekemäsi palkkatyö kerryttää työssäoloehtoa. Työttömyyskassaan ei voi liittyä takautuvasti, vaan jäsenyys voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin jäsenyyttä haetaan. Ansiopäivärahan työssäoloehtoa ei kerry ajalta, jolloin et ole ollut työttömyyskassan jäsen. 

Miten toimin, jos jään työttömäksi valmistumisen jälkeen?

Jos jäät valmistuttuasi työttömäksi tai sinut lomautetaan työstäsi, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Hae noin kahden viikon työttömyyden jälkeen työttömyysetuutta Erkosta (jos olet kassan jäsen) tai Kelasta (jos et ole liittynyt kassaan).

  • Jos et kuulu työttömyyskassaan, voit saada Kelasta työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa
  • Jos kuulut työttömyyskassaan ja olet täyttänyt 26 viikon jäsenyys- ja työssäoloehdon, voit saada kassalta ansiopäivärahaa

Ansiopäiväraha tarkoittaa, että työttömyyspäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävien 26 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon ajalta ansaitsemistasi palkoista. 

Ansiopäiväraha on yleensä suurempi kuin Kelan peruspäiväraha, sillä ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Loimun alojen opiskelijoiden keskiansioilla ero peruspäivä-rahan ja ansiopäivärahan välillä voi olla yli 600 euroa kuukaudessa!

Säilytä työttömyyskassan jäsenyysaikaiset työsopimukset, palkkalaskelmat ja mahdolliset työtuntilistat, sillä niitä voidaan tarvita mahdollisen ansiopäivärahahakemuksesi liitteiksi.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)