Riita-asiat päätyvät yhä useammin sovitteluun

Suurin osa ammattiliittojen ja työnantajien välisistä riidoista koskee irtisanomista tai työsuhteen purkua. Lähes yhtä usein kyseessä ovat palkanmaksun epäselvyydet ja palkkasaatavat. Riita-asioita selvitetään tarpeen mukaan ylintä oikeusastetta myöten, mutta yhä useammin riidasta sovitaan.

Ammattiliittojen juristien käsittelyyn tulevien riita-asioiden määrä on pysynyt samalla tasolla tai vähentynyt viime vuosina. Syynä määrän vähenemiseen on juristien mukaan työnantajan kiinnostus sopia riita, ennen kuin se ehtii tuomioon asti. 

Riita-asioita kuitenkin riittää.

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun edunvalvontatiimi saa jäseniltään päivittäin yhteydenottoja työelämän ongelmista. Vain harva niistä etenee oikeuteen asti.

— Yhdeksän tapausta kymmenestä oikeuteen menossa olevasta riidasta sovitaan ennen tuomion antamista, Loimun edunvalvontapäällikkö Arja Varis arvioi. 

Vuonna 2019 oikeusasteisiin päätyi noin sata Tehyn jäsenten riitatapausta. Samana vuonna Teollisuusliiton oikeudellinen yksikkö sai arvioitavakseen yhteensä noin 200 erimielisyysmuistiota ja oikeusvakuutushakemusta. Niistä noin neljäsosa eteni oikeusasteisiin. Ammattiliitto Pron runsaasta sadasta vuosittaisesta riita-asiasta noin kolmasosa sovitaan. Ylemmät toimihenkilöt YTN saa vuosittain jäseniltään noin 1 000 yhteydenottoa, joista vain murto-osa etenee oikeuteen.

Häirintää on vaikea todistaa

Jäsen voi ottaa herkästikin yhteyttä liittonsa oikeudelliseen yksikköön heti kokemansa vääryyden tapahduttua.

— Aikaa myöten kiukku kuitenkin laantuu. Usein jäsenestä ei enää kuulu mitään, vaikka hänen asiansa olisi selvästi riitautettavissa, Teollisuusliiton oikeudellisen yksikön päällikkö Susanna Holmberg toteaa.

Palkkasaatavat ja työsuhteen päättämiseen liittyvät erimielisyydet ovat yleisimpiä riidan aiheita.

Häirintätapauksiakin on kaikissa liitoissa, mutta niitä on vaikeaa viedä oikeuteen. Häirinnälle löytyy harvoin todistaja.

Riitoja ja rikoksia

Lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm toimihenkilöiden Ammattiliitto Prosta toteaa, että ICT-sektorin palkkausjärjestelmään liittyvät tehtävien vaativuuden pisteytykset herättävät jäsenissä säännöllisesti toistuvia kysymyksiä. 

Loimulaisten riita-asioista irtisanominen ja laiton ketjutus ovat yleisimmät.

Tehyn oikeuspalvelutiimin päällikkö Kari Tiaisen mukaan suurimmat ongelmat ovat kunnissa, sote-alalla, jossa ketjutetaan nuorten naisten määräaikaisia työsuhteita. 

Riita-asioiden lisäksi Tehyn käsittelyyn saapui viime vuonna kymmeniä rikostapauksia, joissa liiton jäsen oli kantajana eli asianosaisena.

— Yleisimmin rikokset ovat kaikkea päällekarkauksesta tapon yritykseen, Tiainen kertoo.

Työnantajille lisää osaamista

Pienten yritysten järjestäytymättömyys tuottaa ongelmia, sanoo Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa. Hän arvioi, että riita-asiat voisivat vähentyä lähes kolmanneksella, jos työlainsäädännön ja työehtosopimusten tuntemus yrityksissä olisi parempaa.

— Me neuvomme yrityksiä järjestäytymään työnantajaliittoon. Se olisi meidänkin kannaltamme helpompaa, jos työnantajat saisivat omalta liitoltaan asiantuntevaa neuvontaa, Oksa sanoo.

Oikeuskäsittely vie aikaa

Käräjäoikeuden käsittely voi pisimmillään kestää vuosia. Ennen ensimmäistä eli valmistavaa istuntoa jäsenen on pitänyt odottaa käsittelyä noin vuosi. Tuomiota odotellessa voi vierähtää muutama kuukausi lisää.

— Lähes poikkeuksetta joudutaan lähtemään vielä hovioikeuteen, Holmberg toteaa. Hän muistuttaa, että riita-asioissa liiton jäsenyys kannattaa. Muuten oikeudenkäynti olisi jäsenelle iso taloudellinen riski. 

Myös Loimun Varis tähdentää, että riidan sopiminen pitkän oikeudenkäynnin sijaan on molemmille osapuolille edullista. 

Jäsenelle liiton juristi antaa turvaa ja selkänojan. 

— Kun työnantaja huomaa, ettei työntekijä olekaan asiansa kanssa yksin, niin työnantaja lopettaa satujen kertomisen ja painostamisen, Varis sanoo.

Ylemmät toimihenkilöt YTN vastaa yksityisellä sektorin palveluksessa työskentelevien akavalaisten edunvalvonnasta, myös Loimun jäsenten. Pro ja Tehy kuuluvat keskusjärjestö STTK:hon ja Teollisuusliitto Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:hon. 

Työtuomioistuin käsittelee riidat nopeasti

  • Virkasuhteeseen liittyvät riidat käsitellään hallinto-­oikeudessa. 
  • Käräjäoikeus ratkaisee riidat, joissa toisena osapuolena on järjestäytymätön työnantaja tai riita koskee jotakin muuta kuin työehtosopimuksen tulkintaa. 
  • Työtuomioistuimen käsittelyaika on huomattavasti lyhyempi kuin käräjäoikeuden. Työtuomioistuin ottaa ratkaistavakseen työehtosopimukseen ja palkanmaksuun sekä lakkoihin ja työrauharikkeisiin liittyvät riidat. 
  • Työpaikan luottamusmies laatii riidasta erimielisyysmuistion, joka toimitetaan liittoon. Jos työpaikalla ei ole omaa luottamusmiestä, jäsen voi saada apua liittonsa aluetoimistosta.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)