Tiimityötaidot paremmiksi

Toimiva tiimityö sitouttaa ihmiset työpaikkaansa. Hyvän tiimityön pohjalla on hyvä työkaverikokemus.

Tiimityö perustuu yhteistyötaitoihin. Taitava tiimityöntekijä on vuorovaikutuksessaan joustava ja hänellä on kykyä kuunnella ja ymmärtää toisten näkökulmia. 

Hyvä tiimityöntekijä tunnistaa, mikä on hänen panoksensa yhteisen hyvän eteen, vaikkei se hyödyttäisi häntä itseään. Esimerkiksi kokeneella konkarilla voi olla paljon annettavaa alalla aloittelevalle. Tiimin dynamiikka muuttuu aina, kun joku lähtee siitä tai siihen tulee uusi jäsen.

Vuorovaikutuskouluttaja ja työyhteisöjen valmentaja Marianne Hemminki Taitavasta Liideristä muistuttaa, että tiimeissä työskentely on usein tuloksellisempaa kuin yksin puurtaminen. Hyvässä tiimissä erilaiset näkökulmat ja ideat saavat tilaa. 

– Nykyajan työelämässä kaikilta vaaditaan jonkinlaisia tiimitaitoja. Tiimityötä ei tehdä tiimityön vuoksi vaan siksi, että se tuo oikeasti lisäarvoa. Esimerkiksi yksin on vaikea ratkaista monimutkaisia ongelmia, parantaa prosesseja tai luoda uusia ideoita.

Tiimi lisää hyvinvointia 

Työelämässä puhutaan paljon jaetusta ja valmentavasta johtajuudesta. Esihenkilön rooli on sparraava. Hän auttaa tiimiä pysymään oikeassa kurssissa ja kulkemaan kohti tavoitteita. Hyvät tiimityötaidot ovat jaetun johtajuuden perusta. Tiimiläisillä on aktiivinen rooli. He voivat jakaa tehtäviä keskenään sekä pyytää ja antaa palautetta. 

– Työntekijät ottavat tiimissä aiempaa enemmän vastuuta ja heillä on myös enemmän valtaa tehdä itseään koskevia päätöksiä. Ilman tiimityötaitoja tämä ei toimi. Tiimityötaitoihin liittyy kyky olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa ja toimia yhteisten tavoitteiden mukaan. 

Marianne Hemminki

Osa haluaa työskennellä mieluummin yksin kuin tiimissä. Hemminki kannustaa pohtimaan, miksi tiimityö ei maistu ja miten sitä voisi kehittää niin, että se tuntuisi palkitsevalta. Hän muistuttaa, että on paljon tiimejä, joissa työskennellään hyvin itsenäisesti, mutta koetaan silti tiimi mahdollisuutena. 

Ihmisillä on tarve liittyä joukkoon. Tiimin funktio voi olla esimerkiksi se, että se lisää hyvinvointia. 

Ongelmia on yleensä helpompi ratkoa keskustelemalla kuin yksin pähkäillen. Kun ongelmasta puhuu ääneen ja kuuntelija tekee lisäkysymyksiä, se alkaa yleensä ratketa. Tiimin jäsenet voivat sparrata toinen toisiaan, vaikka eivät tuntisikaan kovin hyvin toistensa erikoisalaa. 

Tiimityö lähtee itsensä johtamisesta 

Itsensä johtamisen taito on tärkeä tiimityötaito. Siihen liittyy itsereflektio eli kyky tarkastella omaa työtään ja itseään. Taito katsoa itseään ikään kuin helikopterista käsin auttaa tiimiläisenä kasvamisessa. 

– Kyky ohjata omaa toimintaa on oleellista. Jos sinulla on pakka enemmän tai vähemmän sekaisin ja olet jatkuvasti jäljessä aikatauluista, siitä kärsii koko tiimi. 

Tiimissä on erilaisia rooleja. Työ sujuu, kun tuntee omat vahvuutensa ja saa työskennellä omalla vahvuusalueellaan. Erilaisten vahvuuksien hyödyntäminen palvelee koko tiimiä. Esimerkiksi projektissa yksi on vahvimmillaan ideointivaiheessa, toinen yksityiskohtien tarkistamisessa. 

– Saadessaan työskennellä omalla vahvuusalueellaan työntekijät saavat arvostusta ja kokevat työnsä merkitykselliseksi. 

Yksi tärkeimmistä tiiminvetäjän taidoista on kyky rakentaa psykologista turvallisuutta.

Tiimityötaitoja voi oppia ja kehittää koko ajan. Toimivaan tiimiin on rakennettu palautekulttuuri, joka auttaa huomaamaan onnistumisia ja antamaan rakentavaa palautetta. Oleellista on, että tiimi koetaan psykologisesti turvalliseksi. 

Yksi tärkeimmistä tiiminvetäjän taidoista on kyky rakentaa psykologista turvallisuutta niin, että tiimiläiset uskaltavat kertoa ideoitaan ja ajatuksiaan, eikä virheitä tarvitse pelätä. Tiiminvetäjä ohjaa vuorovaikutusta. 

– Turvallisuus ei synny tuosta vain hokkus pokkus, vaan siitä, että tiimin jäsenet oppivat tuntemaan toisiaan ihmisinä. Etenkin asiaorientoituneen tiimin vetäjän on tärkeä muistaa, että asiat saadaan paremmin hoidettua, kun ensin käytetään aikaa tutustumiseen ja ihmissuhteiden rakentamiseen sekä yhteisten pelisääntöjen luomiseen. 

Varmista onnistuminen 

Erilaisista organisaatioista kootun tiimin vetäjältä tarvitaan jämäkkyyttä ja rakenteiden luomista yhteistyölle.  Eri organisaatioista koostuvan tiimin yhteistyön pelisäännöistä, esimerkiksi viestinnän pelisäännöistä ja sijaisten käytöstä, kannattaa sopia jo alkumetreillä. Yhteistyöprojekteihin on hyvä ottaa tiimin jäseniä mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Se parantaa onnistumismahdollisuuksia. 

– Projekti kannattaa vaiheistaa, ja juhlistaa välitavoitteisiin pääsemistä, neuvoo Marianne Hemminki. 

Etätyö on tuonut tullessaan virtuaalitiimit. Pienen 4–5 hengen tiimin on helppo kokoontua virtuaalisesti. Siinä vaiheessa, kun tiimissä on kymmenkunta jäsentä, virtuaalikokouksissa on kiinnitettävä erityistä huomioita yhteistyöhön. Tässä voi hyödyntää esimerkiksi Teams-sovelluksiin sisään rakennettuja työkaluja, kuten mahdollisuutta pari- ja pienryhmätyöskentelyyn. 

Tavatessa on yleensä hetki aikaa vapaamuotoisiin kohtaamisiin ennen kokousta ja sen jälkeen. Teams-palavereissa tätä mahdollisuutta harvemmin tarjotaan. Ihmiset tarvitsevat aikaa rakentaa epävirallisia suhteita toisiinsa. 

Terhi Vesterinen (vas.) ja Marianne Hemminki

Kouluttaudu: Taitava tiimi -valmennus 6.11.–11.12.!

Joka neljäs loimulainen työskentelee jossain ryhmänvetäjäroolissa, ja vielä useamman työssä on ainakin ajoittain projektinvetovastuita. Tule sinäkin mukaan marraskuussa alkavaan tiimityötaitoja kehittävään verkkovalmennukseen! Valmennus sopii esimerkiksi projektipäälliköille ja tiiminvetäjille, joiden työhön kuuluu rakentaa työryhmistä yhteistyötä tekeviä tiimejä. Valmennus koostuu verkkomateriaaleista, vertaissparrauksesta, ja työkalujen hyödyntämisestä.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.loimu.fi/taitavatiimi

Terhi Vesterinen

Tiimityön ongelmat ja ratkaisut 

Ryhmästä ei koskaan kasva tiimiä, koska siltä puuttuvat selkeät tavoitteet, eikä ryhmän vetäjä anna tiimiläisille vapautta ja vastuuta tehdä päätöksiä ja suunnitella työtä keskenään. Ratkaisu: Luota tiimiisi ja malta jäädä valmentajan rooliin, jotta ryhmädynamiikka pääsee toimimaan ja tiimi syntymään. 

Tiimissä on yksi tai useampi vapaamatkustaja ja tämä sallitaan. Kukaan ei puutu, eikä anna palautetta. Vapaamatkustamista katsotaan läpi sormien, mikä rapauttaa yhteistyötä. Ratkaisu: Luokaa yhteiset pelisäännöt, jotta yhteistyö sujuu. Tarkistakaa määräajoin, toimiiko tiimi, kuten on sovittu. Tämä luo tilaa palautteen antamiselle.  

Asiantuntijatehtävissä työskentelevät tiimin jäsenet toimivat yhtä aikaa monissa päällekkäisissä projekteissa ja tiimeissä. Aikapula vaivaa ja töistä yritetään selvitä kiireellä. Ratkaisu: Johda itseäsi ja huolehdi osaamisestasi. Mieti, onko sinulla oikeasti resursseja tehdä päällekkäisiä töitä. Keskustele tästä tiimin vetäjän kanssa. Tiimin johtajan on tärkeä tunnistaa tiimiläisten vahvuudet sekä hyödyntää niitä. Tiimin jäsenten on tärkeä katsoa tilannetta paitsi itsensä myös yhteisön ja työkavereiden näkökulmista.

Asiantuntijana valmentaja Terhi Vesterinen, Taitava Liideri™. 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)