Tuho ja hävitys Ukrainan metsissä

Tuhottu tankki, jonka palo on sytyttänyt myös ympärillä olevan metsän, on valitettavan yleinen näky Ukrainan sodan muutenkin synkässä uutiskuvien virrassa. Ukrainan metsäala on pienentynyt rajusti viljantuotannon laajenemisen myötä. Noin puolet maan pinta-alasta on peltoja, kun esimerkiksi Suomessa maatalousmaata on alle kymmenen prosenttia koko maan pinta-alasta. Osa Ukrainan jäljelle jääneistä metsistä on lisäksi paloalttiita tiheitä istutusmetsiä, jotka ovat yleisiä erityisesti Itä-Ukrainan sotatoimialueella.

Kaukokartoitustietojen mukaan maassa tuhoutui metsää helmikuun 2022 jälkeen lähes 20 000 palossa 755 638 hehtaarilla. Osa paloista on toki muun kuin sodan sytyttämiä. Pahimpien metsätuhoalueiden joukossa ovat puolustuslinjoina toimineiden jokien varret. Kestää vuosikymmeniä, että tulipalojen, sotilasajoneuvojen kulku-urien, juoksuhautojen rakentamisen sekä ohjusten ja tykkitulen pilaama metsäluonto palautuu edes jollakin lailla ennalleen. Lisäksi on raivattava metsiin kylvetyt miinat ja rypälepommit, mikä on vaikea ja tiheissä, monikerroksisissa metsissä ja pensaikoissa paikoin mahdoton tehtävä. 

Lähde:  Scientists plan a comeback for Ukraine’s war-ravaged forests, Science-verkkolehti 20.3.2023.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)