Tyytyväisten jäsenten liitto Loimu

Jäsenet ovat keskimäärin tyytyväisiä Loimun toimintaan. Tärkeimmät jäsenyyden syyt liittyvät työsuhteeseen, työmarkkinaedunvalvontaan ja työelämäasioihin, jotka ovatkin liiton ydintehtäviä.

Loimussa on käynnistetty kuluvana vuonna strategian päivitystyö, ja sen tueksi tehtiin maaliskuussa koko jäsenkunnalle kysely, jolla selvitettiin tyytyväisyyttä nykytilaan sekä tulevaisuuteen ja toiminnan kehittämiseen liittyviä toiveita. Kyselyyn vastasi 2 797 jäsentä (17 %).

Jäsenyyden hyötyjen arvioinnissa loimulaisilla korostui se, miten jäsenyys vaikuttaa heidän tuloihinsa, ansioturvaansa ja työehtoihinsa. Tärkeimmissä syissä kuulua Loimuun korostuvat työttömyysturva, vaikuttaminen työelämän sääntöihin sekä lakineuvonta.

Klikkaa kuva isommaksi.

Hieman useampi kuin joka viides jäsen valitsi yhdeksi tärkeimmäksi syyksi jäsenyydelleen jäsenedut, niistä tärkeimpänä pidettiin oikeus­turvaetua. Muilla jäseneduilla on suuri merkitys etenkin opiskelijoille ja uransa alkuvaiheessa oleville nuoremmille jäsenille. 

Työmarkkinaedunvalvonnan arvojärjestyksessä muutoksia

Loimun työmarkkinaedunvalvonnalta toivotaan vaikuttamista jäseniä koskettaviin työelämän kysymyksiin, mutta niiden tärkeysjärjestyksessä on tapahtunut muutoksia vuoden 2021 kyselyyn verrattuna. Kärkisijalla oli edelleen palkkataso ja palkankorotukset, mutta työhyvinvointi ja työssäjaksaminen, työttömyysturvan puolustaminen sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset olivat nousseet tärkeysjärjestyksessä. Vastaavasti määräaikaisten työsuhteiden vähentäminen, työehtosopimusten aikaansaaminen aloille, joilla niitä ei ole ja työllisyyden edistäminen olivat laskeneet.

Kyselyn tuloksissa oli monilta osin hienoa, positiivista kehitystä verrattuna vuoden 2021 tuloksiin. Mm. luottamus Loimun vastuullisuuteen sekä kykyyn valvoa jäsenten etua työelämässä ja vaikuttaa Akavassa on lujittunut. Tulokset eivät myöskään antaneet viitteitä siitä, että strategiaan tulisi tehdä radikaaleja muutoksia.

Loimun suositteluluku eli NPS-arvo on +24, mikä on yleisesti ammattiliittokentässä hyvä arvosana. Huomionarvoista on, että suositteluluku on melko tasainen ja positiivinen eri jäsenryhmissä.  

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)