Urakehitystä eteen, ylös ja sivulle

Usein urakehityksellä tarkoitetaan vertikaalista etenemistä asiantuntijasta esihenkilöksi ja johtotehtäviin, jopa ihan huipulle asti. Valta, vastuu ja palkka kasvavat.  Mutta onko esihenkilötyö ainoa varteenotettava urakehitys?

On hyvä pysähtyä kuulostelemaan, onko tämä se reitti, mitä haluan kulkea.

Esihenkilötyöllä on varjonsa, ja moni niistä voi tulla yllätyksenä. Työnkuvaan sisältyy usein hallinnollisia tehtäviä, työsuhteisiin liittyviä tilityksiä, kuten sairaspoissaolojen selvittelyä, sekä arkisten kiistojen ratkomista. On pystyttävä hyväksymään, että aikaa omalle substanssityölle on vähän, jos lainkaan. Vastuuta on annettava työntekijöille ja luotettava siihen, että he hoitavat asiat parhaan kykynsä mukaan. 

Vertikaalisen etenemisen sijaan uralla voi edetä myös horisontaalisesti. Lavea uralla liikkuminen tarkoittaa osaamisen syventämistä ja monipuolistamista, erikoisasiantuntijuutta. Monelle tämä on kiinnostava ja houkutteleva reitti. Aina on mahdollista myös palata pomon pestistä asiantuntijaksi. Jollekulle tämä voi näyttäytyä uralla alaspäin siirtymistä, mutta sinulle se voi tarkoittaa elämässä eteenpäin menemistä. 

Itseään kannattaa kuunnella herkällä korvalla. Vaikka tarjottu vastuu hivelisi itsetuntoa, on hyvä pysähtyä kuulostelemaan, onko tämä se reitti, mitä haluan kulkea. Jokainen vastaa omasta elämästään ja valinnoistaan. Kukin rakentaa omannäköisensä urapolun.

www.urapalvelut.fi/loimu

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)