Vaalit tulossa – asetu ehdolle!

Lähde mukaan valtuustoon vaikuttamaan oman ammattijärjestösi toimintaan! Loimun valtuusto valitaan vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan ja seuraavat valtuustovaalit käydään ensi syksynä. Mitä valtuustossa oikein tehdään ja millaisiin asioihin siellä pääsee vaikuttamaan?

Valtuusto käyttää Loimussa korkeinta päätösvaltaa ja luo raamit liiton toiminnalle. – Valtuustossa pääsee vaikuttamaan suoraan Loimun toimintaan, siihen mihin jäsenmaksuvaroja käytetään ja mihin asioihin keskitytään, toteaa valtuuston opiskelijaedustaja Jenni Heikkilä.  Jenni on toiminut valtuustokautensa aikana myös Loimun hallituksessa ja hänelle on tärkeää tuoda esille opiskelijoiden ääntä. – Loimu on vielä nuori liitto, joten tehdään Loimusta juuri sen näköinen kuin sen jäsenistö on!

Loimun nykyinen valtuusto kokoontui ensimmäisen kerran pandemiarajoitusten helpottamisen jälkeen syyskokoukseen 2021. Kuvasta puuttuvat tekstissä siteeratut Janne Saarela ja Eino Piri. Klikkaa kuva isommaksi.

Tärkeitä päätöksiä ja merkityksellisiä kohtaamisia

Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin. Kevätkokouksessa valtuusto hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, syyskokouksessa hyväksytään mm. liiton toimintasuunnitelma, budjetti sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta. 

Valtuutettujen Elli Saaren ja Ninni Rissasen mukaan valtuusto on hyvä vaikuttamispaikka, jossa saa äänensä kuuluville, mutta työmäärä ei kuitenkaan sido liikaa. – Suurimpia vaikuttamisen paikkoja ovat olleet Kestävän tulevaisuuden ohjelman päivitys ja strategia.  

Valtuuston puheenjohtajalle Susanne Lahdenperälle on Kestävän tulevaisuuden ohjelman päivittämisen lisäksi mieleen jäänyt Loimun sääntöjen uudistaminen ja hyvää fiilis. Valtuustovaaleissa hän kannustaa äänestämään tai lähtemään itse ehdolle. – Isäni sanoi, että jos ei ole sopivaa ehdokasta, sitten on lähdettävä itse. Se pieni aika, joka tähän menee, antaa niin paljon vastineeksi, että se kannattaa, hän tiivistää.

Lähde mukaan Loimun valtuustoon ja asetu ehdokkaaksi viimeistään 4.9.2024. Lisätietoa ehdokasasettelusta sivuillamme osoitteessa www.loimu.fi/vaalit.

Valtuuston jäsenet edustavat monipuolista joukkoa loimulaisia, mukana on jäseniä eri työmarkkinasektoreilta ja erilaisista elämänvaiheista. Valtuuston jäsen Janne Saarela pitääkin parhaana lähitapaamisten epävirallisia keskusteluja. – Kokouksissa pääsee yhdessä tekemään merkityksellisiä asioita, ja mukana on aktiivisia ihmisiä.

Valtuutettu Marjo Hippi kertoo valtuustotyöskentelyn laajentaneen omia näkemyksiään ja hän on oppinut valtuustossa paljon uutta. – Hieman olen aiemmin vältellyt luottamustehtäviä, mutta sitä, että lähdin valtuustoon ehdolle ja toimintaan mukaan, en ole katunut. Kokemus on ollut positiivinen ja uuden oppiminen sekä uusien tuttavien saaminen on ollut kivaa.

Vääryyksiä on turha kotona yksin ihmetellä

Moni valtuutetuista toimii myös oman työpaikkansa luottamushenkilönä. Loimun hallituksen puheenjohtaja Jouni Vainio kertoo päätyneensä mukaan luottamustoimiin, koska ei osaa pitää suutaan kiinni, jos näkee jokin asian olevan väärin. – Sitä on turha yksin kotona asiaa ihmetellä, vaan parempi lähteä mukaan ja muuttaa sitä. Vain sillä tavalla asiat muuttuvat.

Valtuutettu Jani Korhonen on ollut mukana liiton toiminnassa jo yli 20 vuotta ja halunnut vaikuttaa ennen kaikkea luonnontieteellisten alojen työehtoihin. – Mukaan liittotoimintaan kannattaa lähteä, jotta näkee, millainen suomalainen neuvottelujärjestelmä on ja mistä ne erilaiset TES:n tuomat edut tulevat. Mikään ei ole itsestään selvää.  

Valtuutettu Eino Piri korostaa yhteistyön merkitystä. – Työntekijöiden etujen valvominen ja työelämän järjestötoiminta ovat hyvin pitkälle yhteistyötä. Kannustan lähtemään mukaan työpaikalla olevaan edunvalvontaan, yhteisten asioiden hoitamiseen ja yhteiseen tekemiseen myös valtuustossa – pohditaan yhdessä miten asiat tehdään parhaiten. 

Loimun valtuustovaalien 2024 vaalikuulutus

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti Loimun valtuuston vaali nelivuotiselle toimikaudelle 2025–2028 toimitetaan sähköisenä äänestyksenä 8.10.–29.10.2024.

Ehdokkaaksi vaaleissa voivat asettua kaikki 31.7.2024 mennessä liittyneet opiskelijajäsenet ja varsinaiset jäsenet. Ehdokkaaksi pääsee joko valitsijayhdistyksen tai vaaliliiton kautta. Valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään kaksi liiton äänioikeutettua henkilöjäsentä tai liiton jäsenyhdistys. Valitsijayhdistykset voivat solmia keskenään vaaliliittoja. Valitsijayhdistyksen ja vaaliliiton tulee nimetä vaaliasiamies, joka on liiton äänioikeutettu jäsen. Kukin ehdokas saa olla vain yhden valitsijayhdistyksen tai vaaliliiton ehdokaslistalla.

Valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen perustamisasiakirjat sekä ehdokaslistat tulee palauttaa liittoon verkkolomakkeella viimeistään 4.9.2024. Tarkemmat ohjeet ehdokasasetteluun löydät verkkosivuiltamme www.loimu.fi/vaalit.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki 31.7.2024 mennessä liittyneet opiskelija- ja seniorijäsenet sekä varsinaiset jäsenet. Voit tarkistaa äänioikeutesi 17.9.–24.9.2024 OmaLoimusta. Olethan yhteydessä OmaLoimun kautta viimeistään 1.10.2024, jos äänioikeudesta herää kysymyksiä tai jos äänioikeudessasi on huomautettavaa.

Loimun vaaleja säätelevät Loimun säännöt ja vaalijärjestys sekä yhdistyslaki. Vaaleja valvoo vaalilautakunta, johon kuuluvat Peter Hackman, Helena Herttuainen (pj), Laura Kammonen, Anna Monni, Hannele Ollilainen, Anna-Maria Rajala ja Merja Simonen. Vaalilautakunnan sihteerinä toimii järjestöpäällikkö Johanna Hristov

Helsingissä 2.5.2024
Loimun hallitus

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)