13.4.2022 Nyt

Metsä ja me

Meillä jokaisella on oma erityinen suhteemme metsään. Siihen, millaiseksi kunkin metsäsuhde muodostuu, vaikuttavat monet seikat: muun muassa asuinympäristö, koulutus, ammatti, ikä, sukupuoli ja oma elämänhistoria.

13.4.2022 Nyt

Miten Suomi kehittyy kestävästi?

Luonnon monimuotoisuuden taloudellisen arvon mittaamista tulisi työryhmän mielestä kehittää, jotta monimuotoisuus voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon julkisen talouden suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.

13.4.2022 Valokeila

Kansalaiset tieteentekijöinä

Kansalaishavainnot ovat tavallisten ihmisten tekemiä ja yleiseen käyttöön ilmoittamia vapaaehtoisia havaintoja. Ilmoituksia havainnoista keräävät viranomaiset, tutkijat sekä harrastajien omat yhteisöt.