Jäsenyhdistykset

Loimun jäsenyhdistykset

Loimun puheenjohtajapäivä 2019

Loimussa on 43 jäsenyhdistystä.Yhdistyksiä on alueellisia, työpaikkakohtaisia sekä opiskelijayhdistyksiä.Yhdistykset järjestävät jäsenilleen toimintaa ja tapahtumia. Osalla yhdistyksistä on myös vahva edunvalvonnallinen rooli. Alta voit lukea lisää eri yhdistysten jäsenkunnasta sekä toiminnasta.

Osalla yhdistyksistä on oma Loimun jäsenmaksusta erillinen jäsenmaksunsa. Lisätietoa yhdistyksistä saat niiden omilta sivuilta tai yhdistyksen puheenjohtajalta. Tarvittaessa voit pyytää lisätietoa myös Loimun järjestötiimiltä.

Haluatteko lisätä yhdistyksenne kuvauksen tälle sivulle?
Kerro yhdistyksestänne ja sen toiminnasta noin 300 merkin pituisella tekstillä. Liitä kuvauksen loppuun linkki yhdistyksenne verkkosivuille sekä tieto siitä, kerääkö yhdistyksenne jäsenmaksua ja kuka toimii yhdistyksenne puheenjohtajana.

Lähettäkää kuvaus osoitteeseen yhdistykset (at) loimu.fi, niin lisäämme tekstin verkkoon.

Alueelliset yhdistykset

Etelä-Pohjanmaan metsänhoitajat
Etelä-Hämeen metsänhoitajat
Helsingin metsänhoitajat
Hämeen metsänhoitajat
Kainuun metsänhoitajat
Keski-Suomen metsänhoitajat
Kymen-Vuoksen metsänhoitajat
Lapin metsänhoitajat
Loimu Pohjois-Savo
Länsi-Suomen metsänhoitajat
Pohjois-Karjalan metsänhoitajat
Pohjois-Savon metsänhoitajat
Päijät-Hämeen metsänhoitajat
Saimaan metsänhoitajat
Suur-Savon metsänhoitajat

Toimiala- ja työpaikkakohtaiset yhdistykset

Geofyysikkojen liitto
Geologiliitto
Helsingin yliopiston loimulaiset
Loimun akateemiset Tampereella
Loimun Kaupan Ala
Luonnonvarakeskuksen akavalaiset
Lääke- ja bioalan luonnontieteilijät
Metsähallituksen metsänhoitajat
Naismetsänhoitajat
Radiokemistit
Sairaalakemistit
Sairaalasolubiologit
Suomen sairaalamikrobiologit
Teollisuuden metsänhoitajat
Terveydenhuoltoalan geneetikot
THL:n luonnontieteilijät
Tullin kemistit
Turun yliopistojen Loimu
VTT:n Loimu
Yksityismetsätalouden metsänhoitajat
Ympäristöterveyden Loimu

Opiskelijayhdistykset

Loimun opiskelijat Joensuu
Loimun opiskelijat Jyväskylä
Loimun opiskelijat Kumpula
Loimun opiskelijat Kuopio
Loimun opiskelijat Oulu
Loimun opiskelijat Turku
Loimun opiskelijat Viikki


 

Alueelliset yhdistykset

Etelä-Pohjanmaan metsänhoitajat

Etelä-Pohjanmaan metsänhoitajat on pieni 91-vuotias etelä- ja keskipohjalaisten metsänhoitajien yhdistys. Tavoitteena metsäalan eri sektoreiden yhteydenpito ja tutustuminen erilaisiin tehtäviin ja toimintoihin, vuosikokouksissa ja retkeilyillä nostetaan esiin ajankohtaisia asioita. Poikkialaisessa yhdistyksessä edunvalvonnan sijaan pyritään tuomaan maakunnissa yleisemmin esiin koko metsäalaa. Yhdistyksellä on useita lomaviikko-osakkeita, joissa jäsenet perheineen pääsevät edullisesti viettämään lomaa, virkistäytymään ja kuntoilemaan.

Jäsenmaksu 20 €/v. 
Yhdistyksellä ei vielä ole omia verkkosivuja. 
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Helena Merisaari

Etelä-Hämeen metsänhoitajat
Pj Antti Koskimäki

Helsingin metsänhoitajat
www.helsinginmetsanhoitajat.fi

Yhdistys on toiminut 90 vuotta pääkaupunkiseudun metsänhoitajien alueellisena yhdistäjänä. Ennen Loimun aikoja yhdistys oli jäsenenä Suomen metsänhoitajaliitossa ja oli sen kanssa yhteistyössä mm. edunvalvontaan liittyvissä asioissa, vaikka pääpaino on aina ollut pääasiassa vapaamuotoisessa yhdessäolossa.

Helsingin metsänhoitajien toiminta on aika lailla hallitusvetoista.  Pyrimme järjestämää vuosittain muutaman jäsentapahtuman.  Helsingin metsänhoitajien 90-vuotis juhlavuoden tilaisuuksina on ollut mm. Juhlapäivällinen Suomalaisella klubilla. Juhlapuhujana oli ministeri Kimmo Tiilikainen. Syksyllä 2017 yhdistys järjesti tutustumismatkan Itävaltaan.. Kävimme erilaisissa ammatillisissa metsäkohteissa ja ”hyvinvointiministeriössä”, joksi maa-, metsä- ja vesitalousministeriötä kutsutaan. Yhdistys sai Loimulta matka-avustuksen kyseiseen reissuun.

Merkittävä osa toimintaamme liittyy vuonna 1948 rakennettuun mökkiimme, joka sijaitsee Nuuksion kansallispuistossa. Siellä järjestetään vuosittain muutamia talkoo- ja teemapäiviä. Osa viikonlopuista on jäsenistön yhteisessä, vapaassa käytössä. Mökkiä, jonka yhteydessä on rantasauna, sijaitsee Kolmikulma-lammen rannalla ja sitä vuokrataan sekä jäsenille, että sidosryhmille. 

Yhdistyksellä oli 253 jäsentä vuonna 2017. Näistä jäsenmaksunsa maksaneita oli 146. Yhdistyksen jäsenmaksu on vain 20 euroa. Suurin osa on myös jäsenenä Loimussa, mutta on myös joukko sellaisia jäseniä, jotka maksavat jäsenmaksun vain meille. 

Yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2018 toimii metsänhoitaja Ilpo Ervasti (p. 050-018 4684, sähköposti: ilervasti (at) gmail.com)

Hämeen metsänhoitajat
www.hameenmetsanhoitajat.fi

Hämeen metsänhoitajat ry on Pirkanmaalla toimiva metsänhoitajien ja muiden akateemisten metsäalalla toimivien jäsenyhdistys. Yhdistyksen toiminnan kulmakiviä ovat Isojärven kansallispuiston vieressä sijaitseva Saaresmaja, sekä majan lähialueilla metsästävä hirviseurue. Lisäksi järjestetään vuosittain retkeilyjä jäsenille ja heidän puolisoilleen.

Yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2018 toimii Kari Korhonen.

Yhdistyksen jäsenmaksu: 20 €/vuosi.

Kainuun metsänhoitajat
Pj Aarne Leskinen

Keski-Suomen metsänhoitajat
www.keskisuomenmetsanhoitajat.fi

Yhdistys on perustettu 1925 ja on Suomen vanhin Metsänhoitajayhdistys. Jäseniä on noin 70, joista arviolta ½-2/3 Loimun jäseniä. Syys- ja kevätkokouksien yhteydessä on metsäalaan ja puun käyttöön liittyvä esitelmä useimmiten ulkopuolisen pitämänä. Lisäksi vähintään yksi opintoretki, joka on joka toinen vuosi pyritty suuntaamaan ulkomaille. Lisäksii on järjestetty tuettu kulttuuritapahtuma ja yhdistyksen tarjoama joululounas.

Oman metsätilan hoitaminen on jäsenten tehtävänä ja tilan tuottojen vuoksi yhdistys on erittäin vakavarainen. Oma maja Jyväskylän lähellä tarjoaa mökkielämää edullisesti jäsenille ja pientä yhdessä tekemistä myös. Yhdistyksen kalakerho käyttää majaa tukikohtanaan. Eläkeläisjäsenemme kokoontuvat 2 kertaa kuussa kahvitilaisuuteen vaihtamaan kuulumisia.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 17 euroa ja se peritään lähinnä jäsenkontrollin vuoksi. Sen avulla tiedetään, ketkä ovat jäseniä ja osoitetiedotkin päivittyvät paremmin.

Puheenjohtajana toimii Heikki Piesala (hpiesala(at)gmail.com).

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa: www.keskisuomenmetsanhoitajat.fi.

Kymen-Vuoksen metsänhoitajat
Pj Jorma Uski

Lapin metsänhoitajat
Pj Erkki Herttuainen

Loimu Pohjois-Savo
Pj Janne Saarela

Loimu Pohjois-Savo ry on per. 2017 jatkamaan ent. LAL Pohjois-Savon (per. 2003) toimintaa Pohjois-Savon alueella. Toimii alueella työskentelevien ja asuvien loimulaisten paikallisena ammattiyhdistyksenä. Järjestää ammatillisia tapahtumia, koulutus- ja virkistystilaisuuksia, toimii tiiviissä yhteistyössä alueella ja valtakunnallisesti toimivien akavalaisten ja muiden ammattiyhdistysten sekä muiden jäsenistön etuja tukevien yhdistysten kanssa. Liittynyt 112 loimulaista.

Yhdistys ei peri jäsenmaksua vuonna2018, eikä yhdistyksellä ole vielä omia nettisivuja.

Puheenjohtajana yhdistyksessä toimii Janne Saarela.

Länsi-Suomen metsänhoitajat
Pj Timo Viinamäki
https://lansisuomenmetsanhoitajat.wordpress.com/

Pohjois-Karjalan metsänhoitajat
Pj Sirpa Piirainen
www.pkmh.fi

Pohjois-Karjalan metsänhoitajat eli lyhyesti PKMH ry. on perustettu v. 1927 ja yhdistyksemme juhlikin 90-vuotista taivaltaan viime syksynä. Loimuun liittyminen ei aiheuttanut nimenmuutosta ja olemmekin avoin kaikille loimulaisille uusille jäsenille.

Nykyisellään jäsenistö koostuu pääasiassa maa- ja metsätieteellisten tiedekuntien (Helsinki ja Joensuu) kasvateista kandeista tohtoreihin. Jäsenistö toimii asiantuntijatehtävissä hyvin monenlaisilla sektoreilla sekä metsäalalla että mm. kauppa ja pankkialalla. Opetustehtävissä toimivat ovat pääasiassa metsäalalla. Jäsenistössä on myös yrittäjiä sekä eläkeläisiä, ja muutama opiskelija. Jäsenistö on miesvoittoista, mutta naisiakin on runsaslukuisesti. Yhteensä jäseniä on 70.

Yhdistys toimii jäsentensä verkottumis-, tiedonvaihto- ja virkistymisympäristönä. Vuosittaiseen toimintaan kuuluvat ammattialaan liittyvät retkeilyt ja tutustumiskäynnit biotuotealan yrityksiin. Retkeilyjä järjestetään myös teemalla ”perheretkeily”, jolloin pääpaino on luonnossa virkistäytymisessä. Yhdistykseen perinteisiin kuuluu myös syksyiset rapujuhlat. Lisäksi yhdistys järjestää biotuotealan tiedotustoimintaa, seminaareja ja paneeleja, suurelle yleisölle ’Studia Forestalia’ nimen alla. Yhdistyksellä on edustaja PEFC metsäsertifiointi-työryhmässä. Yhdistyksellä on pieni osakesalkku metsäyritysten osakkeita, joiden vuosituotolla rahoitetaan yhdistyksen toimintaa. Pääoma osakkeisiin kerättiin yhdistyksen 75-vuotisjuhlajulkaisun 'Päivä närettä kiertää' myyntituloilla. Lisäksi kerätään jäsenmaksua, jonka suuruus on 30 €, opiskelijoille jäsenmaksu on 15 €. Puheenjohtajana v. 2018 on Sirpa Piirainen.

Yhdistyksen nettisivut: http://www.pkmh.fi/

Pohjois-Savon metsänhoitajat
Pj Seppo Jauhiainen

Päijät-Hämeen metsänhoitajat
Pj Jouni Rantala

Saimaan metsänhoitajat
Pj Petteri Vanninen

Suur-Savon metsänhoitajat
pj Heikki Suomala


 

Toimiala- ja työpaikkakohtaiset yhdistykset 

Geofyysikkojen liitto
www.geofyysikkojenliitto.org

Geofyysikkojen liitto on perustettu vuonna 1955 ammattiliitoksi geofysiikan alan työntekijöille. Toiminta jatkui ammatillis-aatteellisena yhdistyksenä 1993, Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL:n hoitaessa ammattijärjestötoiminnan. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 291 henkilöä, jotka työskentelevät/ovat työskennelleet hydrologian, meteorologian ja merentutkimuksen aloilla.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä hydrologian, merentutkimuksen ja meteorologian aloilla työskentelevien ja työskennelleiden kesken, edistää jäsentensä tieteellistä ja ammatillista kehitystä sekä tukea jäsentensä palkkauksellisten, sosiaalisten ja muiden ammatillisten etujen valvontaa alan ammattijärjestöjä avustaen. Tämä toteutuu, esim. edistämällä näillä toimialoilla työskentelevien ammatillista järjestäytymistä, järjestämällä kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Jäsenistön yhteenkuuluvuutta edistetään yhdistyksen toiminnan kannalta mielenkiintoisilla tutustumismatkoilla ja tapahtumilla, joista esim. 2017 järjestetty matka Gdanskiin, Euroopan Solidaarisuuskeskukseen. Tuemme myös tarvittaessa alan julkaisuja. Toimimme myös suhteiden ylläpitäjinä työnantajiin (esim. Ilmatieteen laitos) sekä alalla toimiviin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin, kuten olemalla EMSin (European Meteorological Society) jäsen. Liiton jäseniä toimii mukana myös monissa työryhmissä, mm. Loimussa ja Ilmatieteen laitoksella.

Jäsenmaksumme sovitaan vuosikokouksessa, mutta on ollut aika pitkään 0 euroa.
Vuonna 2018 hallituksessamme on 10 jäsentä, varapuheenjohtajana toimii Aarre Paloposki ja yhdistyksen puheenjohtajana Pekka Alenius.

Yhdistyksen nettisivut: https://geofyysikkojenliitto.org/

Geologiliitto
Pj Aleksi Salo
www.geologiliitto.fi

Geologiliitto on ammatillis-aatteellinen yhdistys, joka pyrkii parantamaan ammattikunnan toimintamahdollisuuksia ja geologien äänen kuulumista yhteiskunnassa.

Geologiliitto toimii kotimaisena hakukanavana European Geologist-tittelille.

Helsingin yliopiston loimulaiset
Pj Jere Tupala

Loimun akateemiset Tampereella
pj Joonas Tuominen

Toimii Tampereen yliopistolla työskentelevien ja opiskelevien loimulaisten yhdyssiteenä.

Loimun Kaupan Ala
pj Tommi Timoharju

Luonnonvarakeskuksen akavalaiset
Pj Teppo Vehanen
https://lukenet.fi/display/HJ/Luonnonvarakeskuksen+akavalaiset+ry

Luonnonvarakeskuksen akavalaiset ry on henkilöstöjärjestö, joka edustaa Lukessa työskenteleviä akavalaisia. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä akavalaisten ammattiliittojen jäsenet. Yhdistys on muodostettu Metsäntutkimuslaitoksen Tutkijat ry:n pohjalle, joka muuttui Luonnonvarakeskuksen akavalaiset ry:ksi 2017 ja samalla kaikkia Luken akavalaisia edustavaksi henkilöstöjärjestöksi.

Yhdistyksen tavoitteena kehittää Luonnonvarakeskusta joustavaksi ja oikeudenmukaiseksi työyhteisöksi. Tämän tavoitteen saavuttaakseen yhdistys toimii yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen johdon ja muiden henkilöstöyhdistysten kanssa.

Työssään yhdistys tuo akavalaisten työntekijöiden ääntä paremmin kuuluviin tiedotus- ja julkaisutoiminnan kautta. Tavoitteena on tarvittaessa vaikuttaa esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen harjoittamaan tutkimuspolitiikkaan.

Resurssiensa mukaan henkilöstöjärjestö harjoittaa myös koulutustoimintaa järjestämällä kokouksia, esitelmä-, neuvottelu- tai juhlatilaisuuksia sekä ammatillisia retkeilyjä ja kursseja. Henkilöstöjärjestö on yhtä vahva kuin jäsentensä määrä. Tällä hetkellä Luonnonvarakeskuksen akateemisten jäsenmäärä on yli 200 henkilöä.

Vuonna 2018 yhdistyksen puheenjohtajana toimi Teppo Vehanen. Yhdistys ei kerännyt jäsenmaksuja. Kotisivujen osoite on https://lukenet.fi/display/HJ/Luonnonvarakeskuksen+akavalaiset+ry

Lääke- ja bioalan luonnontieteilijät
Pj Carita Eklund

Lääke- ja bioalan luonnontieteilijät –yhdistykseen kuuluu laaja kirjo jäseniä; lääketeollisuuden ja diagnostiikka-alan yritysten sekä muun bioalan yritysten ammattilaisia monenlaisilla työnkuvilla. Jäseniämme yhdistää kiinnostus terveysalaan, lääkekehitykseen ja sairauksien diagnostiikkaan sekä näille aloille liittyvien tuotteiden testaamiseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Me toimimme yhdyssiteenä lääketeollisuuden ja siihen läheisesti liittyvien alojen palveluksessa oleville jäsenille. Jäseniä yhdistykseen kuuluu yli 600.

Toimintamme keskittyy erityisesti verkostoitumiseen ja jäsenten väliseen yhteydenpitoon sekä työmarkkinatietouden jakamiseen. Tarjoamme mahdollisuuden luoda ammatillisia kontakteja omasta työpaikasta riippumatta.
Lisäksi pyrimme lisäämään alan ja sen toimijoiden tuntemusta esimerkiksi alalla toimivien yritysten esittelyjen kautta. Luomme aktiivisesti yhteyksiä työelämään ja meidän järjestämissämme tilaisuuksissa voi saada apua, vaikka työpaikan vaihtamiseen tai urahaaveiden selvittämiseen.

Valtakunnallisesti toimivan jaostomme paikallistoimintaa ovat retket ja erilaiset tapahtumat; järjestämme vuosittain muun muassa mielenkiintoisen syysseminaarin, jossa alaa tehdään tutuksi. Omien tilaisuuksien lisäksi järjestämme yhteistilaisuuksia muiden yhdistysten kanssa. Pyrimme tekemään yhteistyötä tietyillä paikkakunnilla toimivien Loimun yhdistysten sekä YTN:n yritysyhdistysten kanssa aina tilaisuuden tullen.

Yhdistyksemme jäsenmäärä on yli 600 ja iso osa jäsenistömme työskentelee suurissa yrityksissä, työnantajia ovat esimerkiksi Orion Oyj, Bayer Oy ja PerkinElmer konserni. Yleisimpiä toiminimikkeitä ovat mm. tutkija, kemisti, projektipäällikkö ja laboratoriopäällikkö. Toivomme toimintaamme mukaan myös pienten yritysten työntekijöitä, joilla ei ole tukenaan esimerkiksi yritysyhdistyksiä paikallistoiminnassaan. Lisäksi toimintaamme mukaan ovat tervetulleita vastavalmistuneet, juuri alalla aloittaneet ilman paikkakuntarajoitteita. Jäsenyys ja liittyminen ovat ilmaisia.

Sähköpostiosoitteemme on laakejabioala (at) gmail.com ja twitter-tilimme: https://twitter.com/laakejabioala.
Yhdistyksellämme ei ole vielä www-sivuja, ne ovat työn alla ja valmistunevat vielä vuoden 2018 aikana. . Yhdistyksemme ei kerää jäsenmaksua.

Puheenjohtajana toimii vuonna 2018 Carita Eklund, 041-5448040, carita.eklund (at) gmail.com.

Metsähallituksen metsänhoitajat
Pj Ari Rautio

Metsähallituksen Metsänhoitajat ry on 60-vuotias yhdistys metsäalan yliopisto- ja korkeakoulututkinnon suorittaneille metsähallituslaisille ja sieltä eläköityneille. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 100. 

Yhdistys toimii lähinnä jäsenistönsä yhteistoimintaverkostona sekä osaamisen kehittämisen ja metsä- ja ympäristöalan edunvalvojana. Yksi merkittäväksi ammattitaidon ja -tuntemuksen ylläpitäjäksi on muodostunut yhdistyksen joka toinen vuosi järjestämä tutustuminen jonkin ulkomaan kollegojen toimintaan ja alan toimintakulttuuriin.

Yhdistyksen verkkosivut eivät ole käytössä ja yhdistyksen jäsenmaksu on 15€.

Naismetsänhoitajat
Pj Hannele Visuri
www.naismetsanhoitajat.com

Naismetsänhoitajat ry on perustettu vuonna 1955. Jäseniä oli vuoden 2017 lopussa 168 ympäri Suomen. Olemme yhdistys, jonka tavoitteena on tarjota verkostoitumista ja monipuolista tekemistä naisten kesken hyvässä hengessä ja toisiamme kannustaen. Toivotamme toimintaamme tervetulleeksi mukaan myös muita Loimun naisia.

Järjestämme metsäalan yritysvierailuja, seminaareja sekä virkistystoimintaa lähinnä pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2017 järjestimme yhteensä seitsemän tapahtumaa: koko perheen kevätretki Villa Elfikiin, Allas Sea Pool saunailta, Kävele Naiselle ammatti kävelytapahtumaan osallistuminen, varttuneempien naismetsänhoitajien vierailu Kasvitieteelliseen puutarhaan, Loimun naisten urailta (palkka- ja osaamisasiaa), yritysvierailu Metsähallitukseen sekä suklaatasting pikkujouluissa. Osallistujamäärät ovat olleet 5-20 henkeä per tapahtuma.

Jäsenmaksumme on 10 € ja yhdistyksen puheenjohtajana toimii Hannele Visuri.

Yhdistyksen nettisivut: https://naismetsanhoitajat.com/
Facebook sivut: https://www.facebook.com/naismetsanhoitajatry/

Radiokemistit
Pj Matti Valtteri Suorsa

Sairaalakemistit
Pj Jukka Saarimies
www.sairaalakemistit.wordpress.com

”Oikeita tuloksia”. Jäsenemme toimivat asiantuntijatehtävät kliinisessä laboratoriossa ja terveydenhoitoalalla. Yhdistyksen toimintaan kuuluvat jo 64:ttä vuotta yhteisöllisyys, verkostoituminen ja yhteistyö muiden kliinisen kemian alan yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Verkkosivut: https://sairaalakemistit.wordpress.com/
Yhdistys kerää jäsenmaksua:
Varsinaiset ja nuoret jäsenet: 4€/kk
Kannattavat jäsenet: 200€/vuosi

Pj 2018: Jukka Saarimies.

Suomen sairaalamikrobiologit
Pj Vesa Kirjavainen
www.sairaalamikrobiologit.fi

Sairaalasolubiologit
Pj Minnamaija Lintunen

Teollisuuden metsänhoitajat
Pj Sami Oksa
www.teollisuudenmetsanhoitajat.fi

Terveydenhuoltoalan geneetikot
Pj Kirsi Kiiski, kirsi.kiiski (at) helsinki.fi
Siht. Kati Pulkkinen, kati.pulkkinen (at) islab.fi
terveydenhuoltoalangeneetikot.wordpress.com

Terveydenhuoltoalan Geneetikot ry:n jäsenistö koostuu geneetikoista, jotka toimivat terveydenhuoltoalalla diagnostiikan tai tutkimustyön parissa. Jaosto valvoo pienen ammattiryhmän etuja, jakaa informaatiota, tarjoaa lisäkoulutusta ja mahdollisuuden verkostoitumiselle. Jäsenistö kokoontuu kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokouksen merkeissä, joiden yhteydessä järjestetään ammatillisesti kehittävää ohjelmaa kuten seminaareja tai vierailuja.

Linkki yhdistyksen nettisivuille: https://terveydenhuoltoalangeneetikot.wordpress.com/
Terveydenhuoltoalan Geneetikot ry:n puheenjohtajana toimii vuonna 2018 Kirsi Kiiski. Keräämme jäseniltämme jäsenmaksun (varsinaiset jäsenet 24€ ja opiskelijajäsenet 12€).

THL:n luonnontieteilijät
Pj Lars Holmström

Yhdistyksen nimi on THL:n luonnontieteilijät ry, ruotsiksi naturvetenskaparna vid institutet för hälsa och välfärd rf, Yhdistys hyväksyttiin Loimun yhdistysjäseneksi 25.11.2017.

Yhdistyksen jäseniksi voivat hakea THL:ssä työskentelevät luonnontieteellisen, ympäristötieteellisen tai metsätieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt tai alan korkeakoulututkintoa opiskelevat. Hallituksen päätöksellä jäseneksi voidaan hyväksyä myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia.

Yhdistyksen tarkoitus on ensimmäisen toimintavuotensa aikana pyrkiä valvomaan jäsentensä taloudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä lujittaa jäsentensä yhteenkuuluvuutta. Yhdistys pyrkii luomaan edellytyksiä jäsenkuntansa arvostuksen lisäämiselle sekä vaikuttaa heidän asiantuntemuksensa hyödyntämiseen. Yhdistyksen jäsenistä kaksi toimii luottamusmiehinä THLssä, ja toinen heistä myös yt-edustajana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii järjestämään kokouksia, esitelmä-, neuvottelu- ja/tai juhlatilaisuuksia, ammatillisia retkeilyjä ja kursseja sekä edistää edustamiensa henkilöryhmien ammatillista järjestäytymistä.
Yhdistys antaa tarvittaessa lausuntoja ja tekee esityksiä edustamansa toimialan asioista sekä ryhtyy muihinkin ammattialaa koskeviin tai jäsenten edunvalvontaan liittyviin toimenpiteisiin.

Yhdistys ei kerää jäsenmaksua.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Lars Holmström ja varapuheenjohtajana Aino Kankaanpää

Tullin kemistit
Pj Laura Hintikka

Yhdistys on perustettu vuonna 1983 ja yhdistysrekisteriin yhdistys on merkitty vuonna 2001. Jäseniä oli vuoden 2017 lopussa 30 henkilöä, joista loimulaisia 17 henkilöä. Lisäksi yhdistykseen kuuluu muihin akavalaiseen liittoihin kuuluvia Tullilaboratoriossa ja muualla Tullissa työskenteleviä henkilöitä. Jäsenmaksua ei toimintavuosina ole ollut. Hallituksen koko on nykyisin 6 henkilöä, joista puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kuuluvat yhdistyksen sääntöjen mukaisesti Loimuun.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tullin palveluksessa olevien jäsentensä yhdyssiteenä sekä heidän yleisten ja yhteisten taloudellisten, ammatillisten ja sosiaalisten etujensa valvojana. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä edunvalvonta-asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä toimimalla yhteistyössä alan muiden kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa.

Yhdistyksen jäsenkokous pidetään kaksi (2) kertaa vuodessa. Yhdistyksen hallitus kokoontuu kertomusvuoden aikana kolme (3) kertaa. Vuosien aikana yhdistys on tehnyt useita kotimaan ja ulkomaan koulutusmatkoja, joissa olemme tutustuneet mm. elintarvikelaboratorioiden ja paikallisten Tullilaboratorioiden toimintaan.

Turun yliopistojen Loimu
Pj Anniina Snellman

Ty Loimu edistää Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa työskentelevien Loimun jäsenten ammatillista kehittymistä luottamusmiesten, liiton toimiston ja jäsenyhdistyksen hallituksen välityksellä. . Ty Loimun hallitus seuraa työnantajien linjauksia palkkaus- ja rekrytointiasioissa ja tiedottaa jäsenistöään edunvalvontaan ja työsuhdeasioihin liittyvistä asioista. Myös apurahatutkijat kuuluvat jaoston piiriin, vaikka he eivät ole virallisesti työsuhteessa yliopistoon.

Edunvalvonnallisten asioiden lisäksi jäsenyhdistyksen tavoitteena on turkulaisen yliopistoyhteisön ja sen jäsenten hyvinvoinnin kehittäminen kokonaisuutena tarjoamalla jäsenilleen aktiivista matalan kynnyksen paikallistoimintaa.

Yhdistyksen Facebook-sivut: https://www.facebook.com/tyloimu/ Yhdistyksen hallituksen sähköposti: tyloimu (at) gmail.com Yhdistyksemme ei kerää jäsenmaksua. Puheenjohtajana vuonna 2019 on Anniina Snellman


VTT:n Loimu
Pj Tommi Kekki

VTT Loimu ry (perustettu v. 2017 jatkamaan v.1977 perustettua VTT:n Luonnontieteilijät- jaostoa) toimii VTT:llä. Sen jäsenet työskentelevät tutkimus- ja asiantuntija tehtävissä. Edustamme työpaikalla Loimun jäseniä ja myös muiden akavalaisten liittojen jäseniä. Paikallista edunvalvontaa teemme yhdessä akavalaisen VTDI ry:n kanssa.

Yhdistyksemme toimii jäsentemme edunvalvojana, yhteydenpitofoorumina ja yhteisöllisyyden rakentajana. Järjestämme vierailukäyntejä VTT:n ja eri yhteistyökumppaneiden toimitiloihin sekä excursioita. Emme kerää jäsenmaksua. Vuonna 2018 puheenjohtajanamme toimii Tommi Kekki. Yhdistyksellä ei ole omia nettisivuja.

Yksityismetsätalouden metsänhoitajat
Pj Jukka Matilainen
https://yksityismetsataloudenmetsanhoitajat.wordpress.com/

YMEF on vuonna 1955 perustettu Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on Loimun jäsenyhdistyksenä jäsenenä valvoa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä lujittaa jäsentensä yhteenkuuluvuutta. Yhdistys luo edellytyksiä jäsenkuntansa arvostuksen lisäämiselle sekä vaikuttaa heidän asiantuntemuksensa hyödyntämiseen yhteiskunnan eri aloilla.
 
Jäsenmaksu on 20 €/v, eläkeläisiltä ja työttömiltä 10 €/v.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii vuonna 2018 Jukka Matilainen.

Ympäristöterveyden Loimu
Pj Olli Sjövall
https://ytloimu.wordpress.com/

Yhdistys on toiminut yli 40 vuotta ja se on perustettu 1975. Aluksi yhdistys oli Suomen Kemistiliiton alainen Kunnallisen elintarvike- ja ympäristövalvonnan kemistien jaosto, vuonna 2002 Kunnan luonnontieteiden akateemiset – Kunnan LAL, vuonna 2009 Ympäristöterveyden luonnontieteilijät ja 26.11.2016 alkaen Ympäristöterveyden Loimu ry.

Yhdistykseen kuuluu n. 75 jäsentä eri puolilta Suomea. Yhdistys seuraa ja pyrkii vaikuttamaan suomalaisessa elintarvike- ja ympäristötutkimuksessa sekä ympäristöterveysvalvonnassa ja alojen opetuksessa tapahtuviin muutoksiin. Yhdistys seuraa myös toimialansa ja siihen liittyvän lainsäädännön ja hallinnon kehitystä sekä edistää alansa asiantuntemuksen hyödyntämistä ja tukee jäsenistön omaehtoista edunvalvontaa. Yhdistyksen jäseniä on toiminut asiantuntijoina useissa työryhmissä ja toimikunnissa.

Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia ja opintomatkoja. Yhdistyksen sisäinen tiedotus hoidetaan pääasiassa sähköisesti jäsenkirjein. Toiminnasta vastaa hallitus, joka kokoontuu 2-4 krt/v.

Linkki yhdistyksen verkkosivuille: https://ytloimu.wordpress.com/. Yhdistys ei kerää jäsenmaksua vuonna 2018. Yhdistyksenne puheenjohtajana vuonna 2018 on Olli Sjövall.


 

Opiskelijayhdistykset

Loimun opiskelijat Joensuu
Pj Niklas Leinonen
Yhdistyksen sivut Facebookissa

Yhdistys toimii Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Yhdistys järjestää infopisteitä ja muita tapahtumia sekä tekee yhteistyötä paikallisten ainejärjestöjen kanssa. Kohderyhmä ovat luonnon-, ympäristö- ja metsätieteiden opiskelijat. Toiminnasta vastaa hallitus. 

https://loimunopiskelijatjoensuu.wordpress.com/ 
www.fb.com/LoimunOpiskelijatJoensuu/

Yhdistys ei kerää jäsenmaksua
Pj 2018: Niklas Leinonen (leinonen.niklas (at) gmail.com // loimun.opiskelijat.joensuu (at) gmail.com)

Loimun opiskelijat Jyväskylä
Pj Jenni Heikkilä
Yhdistyksen sivut Facebookissa

Olemme Loimun paikallinen opiskelijayhdistys Jyväskylässä. Järjestämme infopisteitä, tapahtumia ja koulutuksia Jyväskylän yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille ja teemme yhteistyötä ainejärjestöjen kanssa.

Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta https://loimunopiskelijatjyvaskyla.wordpress.com/ ,
Facebook-sivumme löytyy osoitteesta: https://www.facebook.com/lojyvaskyla/ ja sähköpostia meille voi lähettää osoitteeseen loimu.opjkl (at) gmail.com.
Emme kerää jäsenmaksua. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii vuonna 2019 Jenni Heikkilä (jenni.w.heikkila (at) student.jyu.fi)

 

Loimun opiskelijat Kumpula

Pj Ville Nenonen
Yhdistyksen sivut Facebookissa

Yhdistys toimii Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteydessä (jäsenet ovat tiedekunnan opiskelijoita). Yhdistys perustettiin vuonna 2017 jatkamaan LAL:n ja YKL:n toimintaa kampuksella. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 8 jäsentä. 

Yhdistyksemme pitää infopisteitä usein muiden tapahtumien yhteydessä sekä järjestämme työelämäaiheisia koulutuksia, mm. LinkedInistä. Yhdistyksellä ei ole vielä omia nettisivuja, mutta Facebookissa on sivut: https://www.facebook.com/loimukumpula/
Yhdistys ei kerää jäsenmaksuja. Puheenjohtaja vuonna 2018 on Ville Nenonen (ville.nenonen (at) helsinki.fi)

Loimun opiskelijat Kuopio
Pj Riku Kiviluoto, loimunopiskelijatkpo(at)gmail.com
https://loimunopiskelijatkuopio.wordpress.com/

Yhdistys toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella ja jäsenistöön kuuluu biolääketieteen, fysiikan ja ympäristötieteen opiskelijoita. Yhdistys perustettiin 2017 jatkamaan LAL:n ja YKL:n toimintaa kampuksella ja se järjestää infoständejä, koulutuksia sekä tapahtumia jäsenistölle. Loimun opiskelijat – Kuopio järjestää vuosittain yhteistyössä paikallisten ainejärjestöjen kanssa Kuopion luonnontieteilijöiden työelämäpäivän nimellä Luoti-päivä. Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, joka toimii myös tiiviissä yhteistyössä paikallisten ainejärjestöjen (Hyeena ry ja Kulti ry) hallitusten kanssa.

Yhdistyksen Facebook-sivut: https://www.facebook.com/loimunopiskelijatkuopio/

Yhdistys ei peri jäsenmaksua
Puheenjohtaja Aino Peltonen aino.r.peltonen (at) outlook.com

Loimun opiskelijat Oulu
Pj Aleksi Takala
luopio.org

Yhdistyksen toimintaan kuuluu ständien ja työelämätietoisuutta lisäävien tapahtumien järjestäminen. Tapahtumat toteutetaan yleensä yhteistyössä kiltojen kanssa. Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus.
Yhdistys ei peri jäsenmaksua.
Kotisivut: luopio.org
PJ 2018: Aleksi Takala (aleksi.takala (at) student.oulu.fi)

Loimun opiskelijat Turku
Pj Moona Haapala
Yhdistyksen sivut Facebookissa

Yhdistys on kaksikielinen opiskelijayhdistys, joka toimii kahdella korkeakoulukampuksella (Turun Yliopisto ja Åbo Akademi). Yhdistykseemme kuuluu biokemistejä, biologeja, biolääketieteilijöitä, fyysikkoja, kemistejä, geologeja, maantieteilijöitä, matemaatikkoja, tilastotieteilijöitä ja muutama tietojenkäsittelijä. Jäseniä on tällä hetkellä yli 100. Koska yhdistys on kaksikielinen, kaikki viestintä suoritetaan suomeksi ja ruotsiksi.

Yhdistyksen tärkein tehtävä on toimia linkkinä opiskelijoiden ja ammattiliiton välillä ja tutustuttaa opiskelijat liiton toimintaan. Kuukausittain järjestettävillä infopisteillä yhdistys jakaa työelämätietoutta opiskelijoille ja pyrkii samalla saamaan Loimulle uusia jäseniä. Lisäksi yhdistys pitää infopisteitä myös erilaisissa työelämään liittyvissä tapahtumissa ja edustaa varsinkin syksyisin isommilla opiskelijoiden rastikierroksilla. Yhdistys järjestää tuutoreille ja uusille opiskelijoille virkistystapahtumia, joiden yhteydessä se mainostaa Loimun palveluita. Lisäksi yhdistys järjestää kaikille jäsenilleen erilaisia virkistystapahtumia syksyisin ja keväisin. Marraskuussa yhdistyksen on tarkoitus järjestää ensimmäistä kertaa kahden kampuksen yhteiset luonnontieteilijöiden työelämämessut.

Yhdistys ei kerää jäsenmaksua. Jäsenyys kuitenkin edellyttää, että liittyjä on myös Loimun jäsen.
Yhdistyksellä ei ole vielä virallisia nettisivuja, mutta niiden tekeminen on aloitettu. Sivut pyritään saamaan käyttöön ensi syksynä 2018. Facebookista meidät löytää Loimun Opiskelijat – Turku ja Instagramista loimuturku.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii vuonna 2018 Moona Haapala (mokiha (at) utu.fi // loimutku (at) gmail.com).

Loimun opiskelijat Viikki
Pj Matti Lepomäki
Yhdistyksen sivut Facebookissa

 

 

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2019 Loimu