Loimun jäsenyhdistykset esittäytyvät – tervetuloa mukaan toimintaan!

Loimussa on laaja jäsenyhdistysten verkosto. Jäsenyhdistystoiminnan tavoitteena on Loimun jäsenille suunnattu aktiivinen ja jäsenlähtöinen matalan kynnyksen paikallistoiminta. 

Loimun yli 40 jäsenyhdistystä tarjoavat monipuolista tekemistä eri alojen ja alueiden loimulaisille! Alueellisia jäsenyhdistyksiä on 14, niiden toiminta keskittyy tietylle maantieteelliselle alueelle. 21 toimiala- ja työpaikkakohtaista yhdistystä toimivat tietyllä toimialalla tai työpaikalla työskentelevien loimulaisten yhdyssiteenä. Kahdeksan opiskelijayhdistystämme toimivat yliopistokampuksilla. 

www.loimu.fi/osallistu-ja-toimi/jasenyhdistystoiminta/

Terveydenhuoltoalan Geneetikot

Olemme terveydenhuoltoalalla, diagnostiikan sekä tutkimuksen parissa toimivia geneetikkoja. Olemme asiantuntijoita geneettisten diagnostisten testien ja tutkimusmenetelmien sekä tieteellisen tutkimuksen osalta. Meitä yhdistää mielenkiinto ihmisgenetiikkaa kohtaan. Yhdistyksemme järjestää koulutusta ja vierailuja sekä viestii ajankohtaisista asioista ja avoimista työpaikoista. Meille on tärkeää pysyä ammatillisesti ajan tasalla, löytää eettisesti oikeat toimintatavat ja verkostoitua kollegoiden kesken.

Loimun opiskelija – Kuopio

Loimun opiskelijat – Kuopio on Kuopiossa hyvällä pöhinällä varustettu yhdistys, joka tekee tiivistä yhteistyötä kampuksella toimivien ainejärjestöjen Hyeenan ja Kultin kanssa. Edistämme biolääketieteen, sovelletun fysiikan ja ympäristötieteen opiskelijoiden uravalmiuksia ja verkostoitumista. Jäsenistöllemme järjestämme monenlaisia tapahtumia mm. infoständejä, sitsejä, Wabubrunssin ja suurimpana tapahtumana Luoti-päivän, eli luonnontieteilijöiden työelämäpäivän. 

Ympäristöterveyden Loimu

Ympäristöterveyden Loimu toimii elintarvike- ja ympäristötutkimuksen sekä ympäristöterveysvalvonnan asiantuntijoiden yhdyssiteenä. Järjestämämme esimerkiksi seminaari- ja koulutustilaisuuksia sekä opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla. Toiminnan tavoitteena on lisätä jäsentemme ammattipätevyyttä sekä taloudellisia ja ammatillisia etuja. Jäseniämme ovat luonnontieteellisen, ympäristötieteellisen tai metsätieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt ja alojen opiskelijat.

Etelä-Pohjanmaan metsänhoitajat

Etelä-Pohjanmaan metsänhoitajat on etelä- ja keskipohjalaisten metsänhoitajien, vastaavissa tehtävissä toimivien korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja metsäalan korkeakoulututkintoa suorittavien yhdistys.

Tavoitteenamme on metsäalan eri sektoreiden yhteydenpito ja tutustuminen erilaisiin tehtäviin ja toimintoihin. Yhdistyksellämme on useita lomaviikko-osakkeita, joissa jäsenet perheineen pääsevät edullisesti viettämään lomaa, virkistäytymään ja kuntoilemaan.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)